Анализирай с Красимир Куртев

Какво знаем за Кармата

Какво знаем за Кармата

Какво знаем за кармата е често задаван въпрос съпроводен с под въпроси, дали се чисти карма или лекува. Карма означава действие, което има причина и последствие, тоест извършено негативно дело по волна или не волна Причина води до Последствия – изплащане на Действието. При Кармата няма смекчаващи вината обстоятелства, всеки опит да се чисти кармата по физически или какъвто и да е било начин е нарушаване правата на вселената.
Карма не се чисти, тя се изплаща с времето. Всякакви мисловни еквилибристики са в противовес на херметичните закони.

1. Санчита карма – Натрупана, събрана карма, чиито резултати още не са се проявили.

2. Прарабдха карма или карма-съдба е тази част от санчита кармата, която съставя сегашния ни живот. Събират се плодовете на част от натрупаната карма.

3. Крияамана карма или карма-семена. Това е кармата, която човек сега създава, чрез своите мисли и постъпки и чиито плодове ще бере в бъдеще.

В тази публикация ще ви предоставя повече информация за Кармата:

Кармата е неразривна част от нас на Земята, но не Съществува на повечето други населени планети. Кармата съществува само до петото измерение. Земята беше планета от третото измерение и наскоро се издигна до четвъртото измерение, затова кармата е на път да изчезне. Като получаваме съзнателен достъп до Господарите на Кармата и един лесен метод за кармично освобождение, ние се доближаваме до реалността на петото измерение, където кармата вече не съществува като основно средство за душевно израстване и човешко еволюционно развитие.

Достигането до критична маса от хора, които съзнателно лекуват своята карма, е ключът за прекратяване кармата на Земята. Щом те повишат своята вибрационна стойност и се издигнат до петото измерение, планетата също ще се извиси.

Кармата обикновено се определя като действие и противодействие или като причина и следствие. Може да се разглежда положително, като избор и промяна, или по-отрицателно, като око за око. Повечето хора споделят идеята за действието, което има пряко и равностойно противодействие, но това не е вярно. Ако са ви изнасилили в този живот, това не означава, че сте били насилник в последната си инкарнация. Подобна представа е елементарна и обикновено погрешна. Освен това не е градивна за душевното израстване на човека и вникването в нещата.

По-добре мислете за кармата като за енергия и вибрация, също както човешкото (и на всички форми на живот) съществуване е енергия и вибрация. Енергията на вашите мисли и действия става ваша същност. Едно негативно действие, например убийство, остава в енергията ви (по-специално в Мисловната ви мрежа) като част от вас, докато не бъде освободено. Това освобождаване може да стане по няколко начина и да бъдете убити от някой друг е възможен, но не особено вероятен вариант.

По-важно от преживяването на същото действие е разбирането, че това действие е било грешно. Освобождаването настъпва само благодарение на разбирането на всички нива, че убийството е лошо, а единственото истинско разрешение е повече никога да не го извършите. Негативните действия и животи са част от развитието на всяка душа – за да научим нещо, докато обитаваме земно тяло, ние трябва да го изпитаме. Всички сме вършили негативни неща. Повечето хора няма да ги повторят, защото са си извлекли поука от преживяното.

Основната част от кармата обаче не са извършените грешки, останали в енергията на индивида, а причинените му злини. Изнасилената жена, например, запазва увреждането в енергията си на всички нива – физическо, емоционално, ментално и духовно. Ако това увреждане не се излекува в живота, в който се е случило изнасилването, то се пренася в следващите инкарнации. В даден момент и по някакъв начин жената трябва да освободи енергията си от това увреждане.

В някой бъдещ живот тя може да срещне отново своя насилник, като извършител или като човек, който ще повлияе на изцелението й. Може да се появи друг извършител или различна, но все пак подобна ситуация. Ако я изнасилят отново, това ще бъде с цел „да се отвори старата рана“ за още една възможност за пълно изцеление и освобождаване на енергията от изнасилването. Така се преодолява проблемът и жената може да получи изцелението. Ако пак я насилят, това се превръща в увреждане на Душевното ядро и енергията му се прехвърля от живот в живот, докато бъде излекувана.

Така че по-голямата част от кармата е страдание от минали животи, което не е било излекувано, и остатъчната енергия се превръща в част от душевната вибрация на индивида. По тази причина се образуват кармични модели, при които изнасилената жена открива, че има редица предишни животи, в които пак е била насилвана или сексуално малтретирана. Феминистките днес говорят за „прекъсване на веригата“ от насилие над жените и децата. Това се постига чрез лечение на уврежданията, така че енергията на болката да се отстрани от вибрационния строеж на човека.

Важно е да се отбележи, че кармата може да се изцели единствено докато сме въплътени в тяло. Макар да имаме достъп до много по-големи енергийни нива, познание, осъзнаване и съзнание между животите, кармата, натрупана в тяло, трябва да се излекува в тяло. Ние трябва да уважаваме и да се грижим за тялото си и да зачитаме инкарнацията като единствен начин за изцеление на кармичните увреждания.

Кармичното освобождение и енергийните промени и еволюция, които предшестват извисяването, също могат да протекат само докато сме в тяло. Нашето пълно изцеление и изцелението на Земята са дело единствено на хората на Земята. Въпреки че Извисените учители и Господарите на Кармата са в очакване и горят от нетърпение да ни помогнат, те не могат да свършат работата вместо нас.

Ние сме въплътени в тела и Земята е наша планета. Изцелението на кармата и постигането на извисяване трябва да се извършат от обикновените хора с помощта на божествената намеса и милост.

Божественият Аз е нашата Свръхдуша и Богинята в нас. От 25 до 35 Същностни Азове са под грижите на един Божествен Аз и мъдростта на Старицата. В заключението на Енергийното балансиране вие отново ще се слеете напълно с неговата енергия и ще получите достъп до тази мъдрост. За тази цел е необходимо изчистване на 50 процента и повече от вашата карма. Спускането и сливането с Божествения Аз задвижва извисяването, постепенното еволюционно издигане на вашата енергийна вибрация до ниво, способно да поеме безопасно Светлината на вашия Божествен Аз.

Около 25 Свръхдуши/Божествени Азове са под грижите на една Богиня, която е Триединството или Единението, и около една от 500 жени (не мъже) ще успеят да се слеят завинаги с нея, както успях аз с Бриди. За тази цел трябва да очистите 75 процента и повече от вашата земна карма и да преминете през доста по-строгия процес на извисяване. Сливането и извисяването с Богинята или с Божествения Аз са смисълът на системата за Енергийно балансиране.

Всички култури и всички религии на Земята пазят знания и предания за ангелите, за техните прекрасни крила и за чудесата, които правят в помощ на хората. Аз, като последователка на Уика, винаги съм смятала, че ангелите са другото название на духовните водачи, но не е така. Когато се срещнах за първи път с моите Висш Аз, Същностен Аз и Божествен Аз, се изумих от визуалните образи на жени с криле. Нашите Енергийни Азове са ангели и същевременно са самите нас.

Чудесата идват от собствените ни висши същества, от онези, които сме всъщност. Крилата им са лъчи от светлинна енергия, излъчвани хоризонтално от дъното на сърцата им (Момента на Аза и Сърдечния Комплекс, по-точно). Не всички ангели са наши Енергийни Азове, но всички наши Енергийни Азове са ангели. В цялостния спектър на съществото си, ние сме отделна категория ангели.

В духовното тяло и на неговите две нива има още два набора чакри. На долното галактическо ниво има седем чакри с отвор в областта на кръста. Наричам ги чакра на волята, на желанието, на постигането, на действието (двойка) и на импулса (двойка). Първите три са подредени в долната част на гръбнака, чакрите на действието се намират в свивката на колената, а тези на импулса в петите на двата крака.

Групата от горното ниво на каузалното тяло се съединява с чакрите в кръста. Наричам ги чакри на звука (двойка), на възприемането/информацията, на общуването, на проявлението, на сътворението и на осъществяването (двойка).

Чакрите на звука се намират зад двете уши, а чакрата на възприемането/информацията е разположена на тила като горна октава на чакрата на каузалното тяло. Чакрата на общуването се намира в точката, където се срещат вратът и гърбът. Тази на проявлението е в горната част на гърба. Сътворението е част от Момента на Аза и Сърдечния комплекс и се намира на гърба на сърдечната чакра, а двете чакри на осъществяването са разположени в китките на ръцете. Освен това има теменна чакра на духовното, галактическото и каузалното тяло.

Ние постигаме извисяването или просветлението, но не напускаме Земята. Това е така, защото Земята навлиза в просветлението заедно с нас и ние трябва да бъдем тук като катализатори на процеса. Хората, които ще постигнат извисяването в този живот (просветлението в този живот, което обещава будисткото течение Махаяна), няма да са малцина, а цялата планета и всички на нея. Животните също извисяват вибрационните си нива до петото измерение; нашите домашни любимци могат да извървят пътя на извисяването заедно с нас. Както твърди Махаяна, ние не оставяме никого зад гърба си, всички вървим заедно.

Следва продължение…

Източник: „Енергийно балансиране“

Теми #карма #кристали и минерали #последствия #причини #херметични закони #чакри #чакри на звука #чистене на карма