Езотерика

Кабала – как да напълниш преди да получиш

Кабала – как да напълниш преди да получиш

 

Кабала всъщност е езика на символите. Кабала, чрез изучаване на символизма, помага да бъде открит път към значенията на реалността, която мистикът не може да опише, а само пряко да изживее. Кабала “превежда” вътрешния мистичен опит на езика на разума.

Кабала – Наука за Бога, Човека и Вселената

Кабала е наука за скритото от човешките очи, за скритото от нашите 5 сетива, тя оперира само с духовни понятия, т.е. с това, което е по високо от нашия свят, и е неосезаемо за нашите 5 органи за осезание, това което се намира във Висшия свят. Имената на обектите, силите и действията във висшия свят Кабала взима от нашия земен език. Това се налага от факта, че ние нямаме думи, с които да изразяваме неземни понятия.

Думата “Кабала” се превежда в специализираната литература по различни начини. Дословно “Кабала” означава “Устно Предание.” Традиционно в това понятие се съдържат обаче и още редица други допълнителни смислови значения и нюанси, като например: “Тайна Мъдрост”, “Вътрешна Мъдрост”, “Крайна Истина”, “Наука за Истината”, “Път на Истината” и др. Един известен езотерик може би най-точно е определил Кабала като “Наука за Бога, Човека и Вселената.”

Цялата система от закони на този свят, всички наблюдавани от нас връзки и съответствия между частите на света – всичко това зависи от нас. Няма никаква обективна реалност. А щом е така е необходимо да знаем само едно: по какъв начин да се променим, под какъв ъгъл да разглеждаме абстрактната висша светлина, пребиваваща в абсолютен покой, така че тя да се прояви по най-добър за нас начин, в оптимален вид.

С това се занимава науката Кабала. Противоположно на всички останали науки, тя не се занимава с изследване на материята извън нас. Тя изначално говори за това как е длъжен да се промени човек, за да се промени и възприемания свят. Всъщност това е цялата наука Кабала.

Ние се раждаме с 5 органа на чувства. Във всеки от тях има определена област за възприемане, в която се фиксират всички наши реакции на ставащото отвън. Ние възприемаме със слуха си не всички честоти около нас, а само в определен диапазон: да кажем от 15Hz до 15KHz.

Така са устроени и всички останали органи на чувства. Създадени сме по начин, че светът ни се открива само в пределите на нашите 5 области на възприемане. Ако имахме допълнителни органи на чувства, с други области на възприемане, картината на света би изглеждала съвсем друга. Картината на света е това което си представяме вследствие на реакциите ни на нещо намиращо се отвън. Отвън се намират вълни, висша светлина. И от всички тях ние улавяме само незначителна част, ограничен набор от впечатления в определен честотен диапазон. Това е и всичко, което в крайна сметка създава нашата картина за света.

Черната кутия в Кабала

Човек прилича на черна кутия с 5 отвора: 5 органа на чувство, съответстващи на 5 вида възприятия: зрение, слух, обоняние, осезание и вкус.

 

Желанието да получаваш, егоизма – това всъщност са стените на черната кутия. Ако поставим на тези стени екран (масах), то ще уподобим нашите вътрешни свойства на свойствата на външната светлина. И тогава ще достигнем тази реалност, която не ни притиска и разрешава всичките ни противоречия. Светлината се възприема от нас като наслаждение, мъдрост, знание, постижение.

Според Кабала човек следва да се развива в духовен план преминавайки махсома (“граница, бариера”).  Да достигне до шестото си сетиво, което развивайки се достига тъждественост със свойствата на светлината. Това е духовна енергия, пребиваваща в абсолютен покой. Ако човек придобие свойствата й, в следствие с това той ще усеща вечността и съвършенството.

Човек, който не намира удовлетворение в парите, славата и знанията се стреми, към нещо друго. Но той не знае към какво, защото не усеща в нашия свят, духовния свят, светлината. Той не усеща, какво е да съвпадне по свойства със светлината. Обществото не е способно да обезпечи на човек тези усещания и затова той или ще изпадне в депресия или под влияние на наркотиците, или в резултат на дълги търсения ще открие за себе си Кабала.

Ние виждаме, че от година на година живота става все по-лош. Причината е в това, че нашето желание да получаваме постоянно расте. „Решимо“, заложеното в нас – своеобразният духовен ген се проявява все по-силно, нашите искания растат. Тези искания в продължение на хилядолетия са определяли нашето културно, техническо и научно развитие.

В края на краищата ние достигнахме до състояние, когато са изчерпани всички възможности: в пределите на нашия материален свят повече няма на къде да се развиваме. В рамките на този свят развитието на науката, културата, всички сфери на човешка дейност практически е завършено. Ние повече няма какво да правим.

Душата се нуждае от поправяне, защото изначално нейното желание е насочено към това да поглъща всичко. В такава форма ние не сме способни да достигнем съвършенство. Съществува закон съгласно който, стремейки се да напълниш желанието си, ти никога няма да можеш да го напълниш, защото насладата се намалява и потиска желанието. Да речем, ти много силно си искал нещо в живота си. В момента който го достигнеш, тутакси преставаш да се наслаждаваш: загубваш вкус към този вид наслаждение и започваш да търсиш нови обекти на наслаждение.

Това не е областта на материята, а област на желанието. Направо, напълвайки желанието, ти никога няма да го напълниш. В теб има някакво желание – без значение какво – и ти искаш да го удовлетвориш.Започвайки напълването му, веднага започваш унищожаваш желанието, то унищожавайки желанието изчезва усещането за наслада. Затова, намирайки се вътре в своето желание и стремейки се да погълнеш всички удоволствия, ние никога не бихме станали щастливи.

Ние ще усещаме все по-голяма опустошеност. В продължение на цялата човешка история желанието да получиш расте, увеличавайки се от поколение на поколение, с всяко наше превъплъщение и всяко следващо поколение все повече затъва в проблеми и нещастия, изпитвайки все по-голяма опустошеност. За да видим това е достатъчно да сравним сегашното поколение с предишните. Пустотата би се увеличавала до момента, когато разберем, че е необходимо да я запълним, но по друг начин. Кабала – тя учи как да получаваш, как да се напълниш. Когато стигнете до критическото състояние, тогава ще разберете какво трябва да се прави.

Къде, кога, как и защо се е появила Кабала?

Дълги столетия Кабала е била строго езотерично учение, достъпно само за малцина високо посветени Адепти. Тази система сама пазела своите тайни, тъй като нейното усвояване било въпрос не само на значително интелектуално усилие, но и на дълбоко вътрешно мистично прозрение. Смисълът на Божието Слово бил скрит за непосветените в Традицията под “седем печата”, и само ключовете на Кабала давали възможност то да бъде тълкувано и разбрано правилно. Както пише в самата Библия: “Тия тайни са високи до небето; що можеш да сториш? По-дълбоки са от преизподнята; що можеш да узнаеш?” (Йов, 11:8). От такава гледна точка, Кабала може да се разглежда като своеобразен “общ план” на градината на мистичния опит. Нейната същност може да бъде описана на търсещия, ако той се интересува, но в крайна сметка всичко зависи от неговото лично възприятие.

Автор: Михаел Лайтман

Теми #духовност #езика на разума #езикът на кабала #кабала #кабала превежда #кабалисти #махсома #науката кабала