Нумерология

ИСТОРИЯ НА НОМЕРОЛОГИЯТА

ИСТОРИЯ НА НОМЕРОЛОГИЯТА

Къде, кога и как са се зародили цифрите и буквите? Бих казала в и чрез нашия разум на homo sapiens – възникнал преди 40 хиляди години и достигнал преди 10-12 хиляди години до днешния разумен човек – homo sapiens recens. Цифрите сме ги открили осъзнавайки, че те се съдържат в природата, част от която сме и ние – създадени по образ и подобие Божие.

Номерологията е наука за значението на числата

Наблюдателността ни развила способността да броим свързвайки: едно с човката на птиците,  две с крилата на птиците и двата пола, три с листенцата на обикновената детелина, четири с животинските лапи, пет с пръстите на ръката ни, шест с крачетата на пчелите и бръмбарите, седем с отворите на човешкия череп, осем с крачетата на паякообразните, девет с четирите посоки на света, въздуха, водата и земята, топлината и студа.

Има различни бройни системи, но повечето ползват тази на десетиците. Маите, ацтеките, келтите и баските пък използвали тази на двадесетиците. Шумерите – създателите на най-древната позната писменост (около 3 200г.пр.н.е.) и вавилонците, дали живот на  нулата първи в историята. Всички те брояли и смятали с шестдесетини и разделяли времето на часове, минути и секунди, както и кръга на 360 градуса и всеки градус от него на 60 минути, а минутите на 60 секунди.

През 2 000г.пр.н.е. финикийците или семитите окончателно оформили азбучното писмо. Свидетелство за това е факта, че от иврита до арабската азбука, през индийската до гръцката всички съществуващи азбуки си приличат.

Чрез писмеността човечеството изразява и съхранява откритото и преживяното.

Нумерологията е наука за значението на числата, съдържащи се в датата на раждане и името.Числото се състои от цифри. Цифрите имат определени вибрации и притежават определени качества, но цифрите са само дрехата. Числата имат структура (анатомия), организация (физиология) и философия (психология). Нумерологията  изучава връзката между числата и буквите.

В името и датата на раждане е закодирана историята на един живот.

Различните разбирания и интерпретации за значението и същността на числата водят и до възникването на  много нумерологични школи и системи: системата на Питагор, Кабала, западна класическа. Нумерологията е важна част и от Ведическата астрология, И-цзин, девет звездната Ки.

За Питагор всичко в живота има математическа основа. Учението му се състои от две части: Наука за числата -аритметика и музика, Теория на величините – геометрия и астрономия. Смисъла на питагорейското схващане се съдържа в Числото, че същността на всяко конкретно нещо се определя обективно от количествените характеристики. На питагорейците принадлежи идеята за отношението между тона и дължината на струната, което е обратнопропорционално. Теоремата на Питагор се изучава и до ден днешен в училищата.

Един от „пропуските” в неговата система е отсъствието на нулата. Името му носи и най-популярната система по нумерология, която на практика не съдържа нищо от учението му.

В Индия около 200г.пр.н.е. имало друга система и към 600г. тя се налага, състояща се от съвременните девет числа и нулата.

Според историци, арабите приели индийската система на изчисления около 700 година и я разпространили в Северна Африка и Испания до Пиренеите, до Южна Франция. Останалата част от Европа продължила да ползва римските цифри, които били на вече на възраст 1000 години.

Европа се запознава с индийската система в десети век чрез Герберт, който впоследствие става папа Силвестър ІІ, но той не разбрал ролята на нулата. Той обаче било, че на сметачна дъска той отделил място за нулата и използвал вече цифрите за записване, а не брой пулове, определящи числото.

През  1202г. излиза книга със заглавие “Liber Abaci: Книга за изчисления” от видния математик Фибоначи, известен като Леонардо Пизански. В нея той обяснява как се борави с тях. Нулата като название в Италия се появява в 1485г. и се смятала за творение на дявола, защото на латински означавала нищо – nula figura.

В началото на 900г. в Персия философа Ал-Хорезни изобретил алгебрата, в началото на 1700г. Рене Декарт и Пиер де Ферма сформирали основите на аналитичната геометрия, впоследствие е разработено диференциалното изчисление.

Възниква и теорията на вероятностите. ХІІ век е началото на рационалното мислене и оптимизма, ерата на Галилео Галилей и Исак Нютон и така този век е наречен – века на Просвещението. В края на 1800г. се появява и термодинамиката.

Кабалата всъщност е универсалната наука за Сътворението, тя се базира на библейската математика. Кабала (от иврит – получавам) е религиозно-философска система разглеждаща и тълкуваща същността на Боговете, доколкото е достъпно това за разбиранията на човека – произхода и строежа на Вселената, еволюцията на душата – като цел на човешкия живот.

Кабала се състои от две съчинения  “Сефер Иецира”- книга на сътворението и  “Зоар” – колесница, към която има и ключовете на Соломон – ритуали, изготвяне на талисмани и освещаване на предмети. Кабала учи, че словото е отражение на идеи и е в основата на всичко сътворено, като източник на всички сили. Изреченото се състои от букви, буквата от звук притежаващ сила, могъществото на Боговете дали еврейските букви, създадени по законите на мирозданието.

Често се смесват нумерология  и кабала, нумерологията е следствие, една малка част от кабалата.

Западна класическа школа – Хенрих Корнелий Агрипа фон Нетесхайм (р.1486г.- п.1535г.) разработва система за номериране на германските и романските азбуки по реда на буквите, на базата на която действа питагорейската нумерология днес. Края на ХІХ век е наречен окултен Ренесанс, в Европа и в Америка се развили различни организации: херметически, розенкройцери, теософски. Астрологията, алхимията, магията отново разтворили криле. Американката Л. Дау Баллиет в началото на 1900г. става инициатор на ново духовно по своята същност учение за системата на числата, пробуждащо стремежа към себе познание. Нейна ученичка е д-р Джулия Сетон, която дава името на науката за числата – нумерология. Дъщеря и Джуно Бел Кап(1884-1984) е известна впоследствие с името д-р Джуно Джордан основава “Калифорнийския институт за нумерологически изследвания” и е един от най-големите авторитети в тази област.

Нумерологията е наука за значението на числата, съдържащи се в датата на раждане и името.Числото се състои от цифри. Цифрите имат определени вибрации и притежават определени качества, но цифрите са само дрехата. Числата имат структура (анатомия), организация (физиология) и философия (психология). Нумерологията изучава връзката между числата и буквите. В името и датата на раждане е закодирана историята на един живот.

Различните разбирания и интерпретации за значението и същността на числата водят и до възникването на много нумерологични школи и системи. Ще Ви запозная с три от тях, които са приети за базови: квадрата на Питагор, универсалната нумерологична карта и кабалистичната нумерология.

Всеки народ има собствени – култура, език и азбука, които са в синхрон със самобитността му. Поради тази причина, най-правилно е при съставяне нумерологичен хороскоп на дадена личност, да използваме азбуката на народа, към който принадлежи.

Тук възниква въпроса: “Как е правилно да се изчисли името на човек сменил трайно место живеенето си ( става въпрос за преместване в друга държава )”. Отговорът ми от личен опит е следния: Трябва имената да се изчислят чрез азбуката на държавата, където се е установило лицето и да се направи съпоставка между двете числови характеристики.

Жената винаги се изчислява с бащината фамилия, дори ако след брака е приела фамилията на съпруга си. Осиновените деца е правилно да се изчисляват с имената дадени им при раждане.

Ако осиновителите не ги знаят, това означава, че духа на детето е предпочел така, защото новите имена носят същата информация, която е била заложена и в имената дадени му при раждане. Има хора, които по една или друга причина искат да си сменят името или имената.

Съвета ми е преди това да се обърнат към нумеролог за да се съпостави с датата им на раждане, да се преценят минусите и плюсовете при такава промяна.

Какво ви предсказва календара на древните маи

Теми #homo sapiens #букви #вселена #езотерика #Красимир #Куртев #нумерологична #нумерологична графика #Нумерология