Езотерика

Енергийна хомеопатия

Енергийна хомеопатия

Енергийна Хомеопатия е по-висшата форма на лечение в сравнение със стандартната хомеопатия.

Енергийна Хомеопатия лекува целият eтерен канал

Стандартната Хомеопатия лекува Материалното тяло, това е вид химия. От голямото разреждане на лекарството се повишава дължината на вълната му и се получава по-голям динамизъм при лечението. От там идва и ефекта му. Докато при Енергийната Хомеопатия се използва определен  цвят, чиято дължина на вълната се вкарва във водата и след което се разрежда. Това вече е физика и се лекува Етерното и Астралното тяло.

При Хомеопатията често се прилагат схеми като едновременно даване на няколко хомеопатични лекарства (или комбинирани препарати), практикувано от някои хомеопати, не е съобразено с “доказването” на хомеопатичните лекарства (т.е. изследването на симптомите на това вещество проявени в здрав индивид) и начина им на действие.

Следователно ефектът на такова “лечение” е съмнителен. Да не забравяме, че замърсяването на билките е почти в своят апогей. Като добавя радиационните заседнали в хомеопатичните средства, химичното въздействие се усилва стократно, което води до необратими последствия.

При Енергийната Хомеопатия подобни негативни ефекти липсват, защото енергията е чиста в своята божественост. Чрез Енергийната медицина може да се подаде само един цвят на тялото, което е със знак (-) полярност и лекува до Тимуса включително. Тоест  лекува се половината Етерен канал и се получава ефекта „предай нататък“, сиреч върху другата половина на Етерния канал. Следва стъпка втора.

Чрез Енергийната Хомеопатия мога да се подаде на тялото, лекувайки  другата половина на Етерния канал, която е със знак (+) полярност. По тази схема  се лекува целият Етерен канал, което ще доведе до скъсяване процеса на лечение.

 

Следва продължение…

Теми #енергийна хомеопатия #етерен канал #форма на лечение #цвят на тялото