Езотерика

Демони – Истината за вирусното явление

Демони – Истината за вирусното явление

Демоните, мит, измислици или факти? Спорен въпрос  чакащ все още отговор, ала такъв едва ли ще има, защото хората импровизират истината и така последната води до вечният Мрак. Всъщност това е и целта на демоните, чрез ярка светлина да заслепят правилната мисловна човешка дейност.

Демонът населяващ  душата

Съществуват ли демони и техните легиони? Бихме могли да подирим в Библията за съществуването на тази зловеща йерархия:  „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите,срещу духовните сили на нечестието в небесните места”.(Ефесяни 6:12).  Ето, какво обяснение ни предоставя  проф. Божидар Палюшев -Физик, математик и философ в една от многото си публикации.

Психологията на греха и демоните

Неотдавна по британската сателитна телевизия гледах един филм озаглавен „Зомбирането-истината за това явление”. В него участваха учени-материалисти, които се опитаха да обяснят това  явление с помощта на хипотезата, че зомбирането се предизвиква от особен тип вируси, които са причина и за явленията на масовото разпространение например на някои религиозни култове, на  явленията наблюдавани в средата на вярващите от африканската езическа религия „Вуду”, на  явлението на масовите сватби,възприети в една популярна съвременна езическа религия, на явлението  „Mind  control” (т.е. контрол над умовете на хората) и др.

Обяснението на тези явления като вирусно заболяване обаче е напълно неудовлетворително и представлява опит за едно неудачно запълване на вакуума по тези въпроси в официалната материалистическа наука. Вирусите и  болестите, които те предизвикват, имат съвсем друг характер. Вирусите нападат живите реални клетки на организмите, а не духовете на хората. Ние се убедихме от анализите извършвани в настоящата поредица от статии, че човешката душа и дух съществуват и това стана ясно най-вече от анализа на явлението екзорцизъм. Вероятно учените от филма интуитивно допускат съществуването на особен тип духовни вируси, които те нито знаят нито разбират какво представляват. Съвременната креационистка наука обаче вече е открила и научно обяснила тези явления.

Психологът М.С.Пек нарича  въпросните „вируси” второстепенни (нисши) демони, които също са реални духове, можещи да съществуват съвместно с човешкия дух, подобно на злите духове при обсебването в явленията на екзорцизма. Тези по-нисши демони имат свои специфични проявления в човешката психическа дейност и са причина за съществуването на злите хора, те причиняват зомбирането у хората,причина са за масовото разпространение на религиозните култове, за явленията, наблюдавани в практиката на вярващите от религията „Вуду”, на  явлението „Mind Control” и други.

В моята книга „Световната конспирация в глобалната икономика и духовната култура на човечеството” аз анализирах подробно проблема с  демоничната йерархия и нейното влияние върху хода на човешката история.

Главният извод от това мое изследване беше,че в света на демоните има много по-малко свобода ,отколкото в нашия реален човешки свят. В средите на демоните доминира лъжата, заблудата, страха и малодушието, ужаса и вярата в собствените им лъжи. Характерът на тези демонични общности много напомня характера на култовите общности в човешкото общество.

Например масовото самоубийство на хора в една от религиозните секти в Джонстаун преди години е една бледа имитация на масовото вярване на демоните в лъжите, спускани от висшите нива на тяхната йерархия. В резултат на тази атмосфера, установена в демоничната йерархия, нисшите демони се подчиняват строго на висшестоящите до такава степен, че те загубват своята индивидуалност и свободното изразяване на волята им в смисъла на това, което ние разбираме за същността на личностите надарени със съзнание и разум. Затова обществото на тези демони е организирано  в тиранична по своя характер йерархия, която аз  нарекох ”висша йерархия на силите на нечестието”.

Тя действа с  особена ефективност поради строгата си и твърда йерархичност, като наредбите идващи от нейните върхове се предават с учудваща сила, точност  и ефективност към нисшите й нива.  Най-нисшите нива на тази йерархия са се вплели в човешките души още от времето на грехопадението на Адам и Ева. И понеже върховете на тази йерархия са в духовния свят, явленията, които предизвикват дисциплинираните по-нисши нейни нива,  разпространени сред живите човеци, имат свръхестествен характер.

С други думи, тази йерархия представлява инструмент за изпълнение волята на сатана, който е на върха на тази йерархия.  Нисшите демони, присъстващи в душите на хората , всъщност отразяват в своите влияния върху  човешката психика свръхестествената природа на върховете на тази злокобна йерархия, затова  явленията, които те предизвикват не могат да се вместят в представите и материалистическите обяснения на официалната наука.  Затова в тази наука възникват такива наивни и смешни обяснения от рода на вирусите и други подобни.

Масовото  разпространение  на религиозните култове  може  да се обясни по аналогичен начин. Демоните от йерархията са в състояние да привличат към определен култ всички хора, които са под техен контрол. Демоните в случая съгласуват помежду си своите действия,строго подчинявайки ги на заповедите,спускани от по-висшите нива. Те внушават на хората едни и същи идеи, разпространявани от религиозния водач на съответния култ, които идеи по правило трябва да противоречат на християнското учение, тъй като са спускани от главния враг на Бога – сатана. Култове,  които не противоречат на християнското учение просто нямат смисъл за сатана и затова такива култове не се наблюдават на практика. Но сатана има други методи да разделя и влияе на Църквата.

Демоничните вирусни (бел.на автора) явления могат да се разглеждат  като съгласувано действие на демоните от йерархията. Последните са в състояние да съберат и да запазят по подходящ  начин информация за  историята на живота на починали хора, след което тази информация  се запечатва  в паметта на други живи хора,контролирани от тях. Илюзията на тези живи хора е , че в тях се е вселил духа на починалия човек,а всъщност в тяхната душа и дух се е вселил злият дух, запознат с историята на починалия човек.

Представил със съкращения – Красимир Куртев

Използван източник:  www.topexperta.com

Може да проверите за подобни демонични вируси на https://kabala.ezoart.net/index.php

Премахване на демони от тялото

Теми #библия #библията #вируси #вирусите #вуду #демони #демоните #зловеща йерархия #зомби #зомбитата #сатана