Анализирай с Красимир Куртев

Дефиниция на прераждането

Дефиниция на прераждането

Дефиницията на прераждането е семпло като употребена дума и сложно като дефиниране.

Проучване на определението за прераждане

Най-лесният начин да си обясните прераждането е, че след като човек отлети към небитието душата се преражда в друго тяло. Този процес е известен също като трансмиграцията на душата.

Етапи на прераждането:

  1. Тялото умира, но душата продължава да живее.
  2. Душата се връща при Творецът.
  3. Душата се завръща в друго тяло.

    Цикълът се повтаря.

Цел на прераждането

Еволюцията на душата има една цел – опит за израстване от отминали преживявания, докато душата не научи всичко, което се стреми да научи. Някои души избират да си припомнят някои аспекти, таланти или умения, научени в миналите животи, които ще помогнат в сегашното въплъщение. Мнозина вярват, че детето е чудовище, което има съзнание и подсъзнателно си припомня уменията научени в предишни животи . Личността, полът и външността могат да се променят от едно прераждане в друго, но душата винаги е една и съща душа.

Как е определено следващото  въплъщение – прераждане?

Третата стъпка в цикъла на душата е значима. Този сценарий често създава разгорещени дебати. Някои смятат, че цикълът на прераждане не се ръководи от душата, а от кармата, която се среща и натрупва от душата. Други смятат, че в допълнение към човешката форма душата се връща в животинска или растителна форма. Съществува и още една теория за последното прераждане с право на връщане. Този процес също се базира на правото за свободна воля на душата.

След като е преминала през всички етапи на прераждане и е изпълнила зададените й мисии се дава право на душата да избира – да премине в по-висш стадий на развитие (нова цивилизация) или да се завърне още един път в нашето битие. В този стадий душата носи най-голяма тежест и отговорност. В новата си последна обвивка душата преживява всички събития от целият набор на прераждания, дежавю̀ след дежавю̀. Тежък избор за още по грандиозно извисяване.

Добра и лоша карма

Концепцията, че има добра (възнаграждаваща) и лоша (наказваща) карма е неправилна, тъй като кармата е просто процес на причини и последици. Добрата и лоша карма като система на вярвания е още една форма на религиозно тълкуване, което разгражда живота надолу в добро и зло. Ако разгледате тази концепция по-близо, трябва да си зададете въпроса: Ако Бог създаде всичко и всичко трябва да се върне при Бога, как може Бог да създаде злото? Това е мястото, където свободната воля влиза в картината и играе най-важната роля в цикъла на прераждането.

Свободна воля и превъплъщение – Прераждане

Мнозина вярват, че душата преминава през процес на преглед на нейното прогресиране и растеж, когато е между инкарнации.

Хипотеза 1: Всяка душа решава за своето следващо прераждане с помощта на духовни водачи. Душата може да бъде посъветвана, но в крайна сметка, изборът е само на самата душа.

Хипотеза 2: Ако душата се е развила чрез множество прераждания, тя е спечелила правото да реши следващото си въплъщение. Ако обаче душата не е успяла да научи уроците, за които последно се е преродила, този избор е загубен и решението е взето за душата.

 

Свободната воля е обитавана

Има няколко трудности с второто убеждение. Най-очевидното е заобикалянето на свободната воля . Мнозина вярват, че Бог е дал свободната воля на душата изрично, за да може душата да упражнява свободна воля и чрез тази свободна воля да се върне при Бога. Само тогава душата може да се присъедини към Бог като истински съ-създател.

Предположението, че навсякъде в еволюционния процес на душата може да се отрече, че използването на нейната свободна воля е невъзможно, тъй като дори Бог не се намесва в свободната воля на душата. Следователно, трябва да се предположи, че всяка душа е отговорна за собствения си избор и решения за прераждане.

 

Изборът на душата

Ако приемем концепцията, че душата е част от Бога и върви обратно към Бога, душата е много по-мъдра от човешката личност, която тя проявява. Душата обикновено избира необходимия път за още по-голям растеж чрез прераждането си.

Ако всички неща принадлежат на Бога, как може да има зло? Душата често създава това, което се признава за зло, когато упражнява своята свободна воля. Душата трябва да се научи и да желае да упражнява свободната си воля по подобен на Бога начин. Докато това се случи, душата се смята за бунтовна.

 

Прераждането – Прогрес на душата

Има различни вярвания за прераждането, които разбиват пътуването на душата. Системата на хиндуистките убеждения обхваща всички форми на живот в процеса на прераждането, за по-пълно преживяване. Основното ядро, споделено от всички системи за вярвания на прераждането, е крайната съдба на душата, връщането към Бог като създател.

Има ли потребност от продължение на тази публикация?

Какво ви предсказва календара на древните маи

Теми #бог #въплъщение #душа #душата #прераждане #прераждането #процес #създател #творецът #трансмиграция #тяло #тялото