Анализирай с Красимир Куртев

Библейската алетея – скритият оракулски код

Библейската алетея  – скритият оракулски код

 

Библейската алетея (истината)  използва   глифове, която е писмена система като дава чрез определени знаци, изображения, думи дори и цели изречения за бъдещи събития. Библейските кодове (глифове) се явяват едни от първите комуникации във вселенски план.  Скритият оракулски код е  подчинен да определени апокрифни интервали, които разкриват скритото – алетея, кодирано в Библията.

Библейският оракулски код разкрива събития

Библията разкрива 19-те си кода за „Терор“ – За периода 2015 – 2017.  Библейските кодове разкриват окървавената Европа от терор след терор : „ Как стана блудница верният град, Който беше пълен с правосъдие!  Правда обитаваше в него, а сега – убийци.“ – книгата от Исая (1:21).

Библейските кодове разкриват фатални събития от края на ХХ началото на ХХI век – убийството на министър-председателя на Израел Ицхак Рабин през 1995 г., за самолетните атентати срещу Световния търговски център в Манхатън на 11 септември 2001 г., за икономическия колапс в САЩ през 2002 г. Компютърната програма, разработена от математика Рипс, разчела в Библейския код и началото на новия Армагедон, който вече е стартирал през 2007 г. и ще продължи до годината, всяваща ужас сред милиони хора по света.

В Библията са разкодирани 9 кода или матрици, които започват с думата „Армагедон”“ 15 кода с израза „Трета световна война“, 14 кода с „Атомна бомба“, 31 със „Смърт“, 10 с „Кръв“ и 19 с „Терор“.

Математикът Елия Рипс  внимателно записва всяка еврейска буква на текста директно под по-предната, като не оставя разстояние между думите и изреченията. Естествено, така се образува една вертикална колона от букви, която е повторение няколко пъти на определено число и образува една форма, един образец от букви, които съдържат  Равноотстоящ Буквен Порядък.

Красимир Куртев търси библейския оракул за България

Благодарение на един равин, който ме въведе в тайните на библейския код аз успявам да проникна в някои тайни.

Библейските кодове са равноотстоящи букви на еднакво разстояние и се използват да определят местоположението на ключа, или началото на търсения код. Числото на еднакво отстоящите букви могат да бъдат някъде от едно до много хиляди. Търсеният код в Библията може да бъде име на лице, място или нещо, той може също да определи името на дадено събитие.

Логически, тези малки дистанции на помагат бързо да се идентифицира и провери ключа на търсения код. Би трябвало да се отбележи, че понякога се  включва информация вътре в някой от Библейските кодове, като се използват знаците плюс (+) или минус (-). Знакът плюс се използва да се определи мястото на търсения код, като се брои отдясно наляво; минус се използва да оредели мястото на библейският код, като се брои отляво надясно.

Библейските кодове за България през 2018 година

Използвам Тората или така наречения Стар завет, също и Корана, разбира се. Това се изисква поради причината,че евангелията са видоизменени хиляди пъти, до като при Стария завет и Корана нито веднъж. И така, първо задавам страната ни не като България – наименование, а Небе (паралел) и Земя (меридиан). След като имам тези данни засичам чрез DREAMSPELL слънчевите печати за даден период. И едва тогава започвам с индификацията  на съответните кодове за страната ни – България през 2018година.

„Търсачката“ издирва моите зададени данни и са разкрити 28 кода. Нека Ви представя някои от тях: „Защо излязох из утробата Да гледам труд и скръб, И дните ми да се довършат от срам.“ – Еремия (20:18). Тълкуванието на този код е следното – Трудна година през която трудът все повече ще се обезценява. Идат дни в които България ще бъде посрамена многократно.

Втори код: „Аз ви заявявам днес, че непременно ще загинете; няма да се продължат дните ви на земята, към която преминавате през Иордан, за да влезете да я притежавате.“ – Второзаконие (30:18). Повечето реформи ще се сринат, законите ще се променят, ала само за про-форма.  „Няма да преминете през Иордан за да я притежавате“ – тук вероятно се визира поставянето на бариера за влизането в Шенген.

Приключвам до тук, това бе само пример за разчитане на библейските кодове. Естествено това е валидно и за определено лице, може да се проверят индивидуалните библейски кодове на една и повече персони. За повече информация: 0897 339585

АМУЛЕТ КВАДРАТЪТ НА ПИТАГОР – Тигрово око Южна Африка

Теми #библейска алетея #Библейски кодове #библията #българия през 2018г. #глиф #глифове #знак #знаци #код #кодове #оракул #оракулски код #скрит #скрита #скрити #събитие #събития