Анализирай с Красимир Куртев

ЧОВЕШКО ХАРМОНИЗИРАНЕ

ЧОВЕШКО ХАРМОНИЗИРАНЕ

Какво представлява хармонизиране, Какво означава синхронност, Какво е баланс на енергиите? Тези и още въпроси бе повод да публикувам материали хвърлящи светлина  върху  разнообразните процеси в духовното човешко състояние.

Хармонизирането е баланс на енергии

От езотерична гледна точка човешка е обвит от седем тела – физическо, етерно и още пет фини тела, с които човек  се ражда и следва да се грижи, изгражда и  усъвършенства по време на своето въплъщение. Фините тела образуват аурата на човека.  Тоест човекът представлява аналог на Вселената.  Бих желал да подсетя, че освен организмът (човешкото тяло), а и всяка клетка, тъкан, орган, физиологична система имат седем нива  на биоенергия.

В тялото протичат заложени енергии като Ин и Ян, които навлизат хармонично и в синхрон за да подсигурят  баланса и постоянството на седемте вида биоенергии. Този енергиен процес дава възможност  да  изпълват човешкото пространството и така го зареждат. Балансът на тези седем вида енергии се нарича психо био физиологична (ПБФ) хомеостаза.

Физическите тела и неговите фини слоеве се различават по диапазона на излъчване. Във всяка форма, състояща се от седем слоя, работи система за само регулация, чиято основна задача се състои в това да осигурява хомеостазата.

Под хомеостаза се разбира запазването на относителна стабилност (енергиен баланс) на основните физиологични показатели на организма(в нашият случай чакра система и аурични тела). Един организъм функционира най-добре, когато всички негови показатели са в оптималните си граници, сиреч заложени в синхрон и хармонизирани.

Регулация на хомеостазата се извършва с помощта на две системи – нервна и ендокринна, като предаването на информация става чрез използването на специфични вещества или чрез импулси.

 

Според  Д-р.Гаряев , който е доказал, че ДНК може да бъде препрограмирана чрез думи и честоти. Думите са енергия – а тяхната честота зависи от посланието, което носят. Мантри, афирмации, молитви и призиви, генерирани с позитивна енергия, имат мощно въздействие и допринасят за преструктуриране на увредени физически структури. Това откритие поставя началото на изцяло нов тип медицина, при която ДНК може да бъде повлияна и препрограмирана чрез мисли, думи и честоти без да се изисква изрязване на структури и замяна на отделни увредени гени.

Хармонизиране чрез минерали и кристали

Често ме питат или апострофират, че това са просто камъни или „Аз имам същите камъни, за какво ми са други?“ Това е неправилно мислене.  И ще се аргументирам-всеки може да има тухли и други строителни материали за да се изгради определена сграда, но какво са те без архитект и технически ръководител? За това при изграждане на енергийна схема за хармонизация и синхронизация са необходими езотерици запознати и владеещи познанията за свойствата на естествените камъни.

Минерали и кристали са живи организми – жива материя и техните свойства са научно доказани. Живите организми притежават регулаторни механизми, които поддържат телесната хомеостаза и благодарение на тези механизми живият организъм съществува като една само регулираща се система. При нарушение в механизмите на регулация може да настъпят освен дискомфорт така и нарушение на здравето.

При правилна схема и подредба на подбрани естествени камъни се конструира енергиен кръг  от кристални вихри, които хармонизират и синхронизират енергиите във фините тела.

Същият е и случаят с така наречените чакра камъни за които не веднъж съм писал.  Когато полагате вашите чакра камъни същите почистват и регулират чакрите. Чакрите (колелата) могат да се движат по часовниковата стрелка и обратно, могат да бъдат отворени или блокирани в резултат на положителни или отрицателни енергии (емоции).  Това може да доведе до дебалас, дефицит на енергия или прекомерно балансирани чакри. Именно задачата на чакра камъните се явява основен регулатор на цялата енергийна система.

Кристалната хармонизация намира адекватно приложение на квантовите закони, повлиявайки положително енергийно състояние на хората. И представлява  трансцедентално лечение, един от многобройните дарове енергийни изцеления от Духовната Йерархия за човечеството в Ерата на Водолея.

Магия наречена Завист – Блокиране, изчистване и защита

Теми #аура #баланс #енергии #синхронизация #фини тела #хармонизация #чакра камъни #чакри