Анализирай с Красимир Куртев

Човешките цивилизации не са творение на Бог

Човешките цивилизации не са творение на Бог

Понякога си мисля, дали Твореца е създал своето творение по свой образ и подобие или просто се е намесил като Спасител на деградиращите човешки цивилизации. Където има човек, там има кръв и войни, злоба, завист, лицемерие, убийства…Нима Бог създава човека като го програмира да убива? Едва ли!

В книгата на Светото писание Битие първо се описва сътворяването планетата Земя, суша и вода, животни и едва накрая се споменава за човека. За всяко свое творение Бог одобрява със словата: „и Бог видя, че беше добро“. А сега следете мисълта и самото писание:

  • И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.
  • Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка – според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро – Битие 1:25
  • И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. – Битие 1: 20 (липсва нещо). Никъде светото писание не описва за създаването на човека – и Бог видя, че беше добро.

И това липсващо нещо при създаването на човека е – и Бог видя, че беше добро. Сиреч Бог не одобрява това…

В небесното царство настъпва бунт между Бог и Деница (най-красивият ангел водач на всички ангели), след бунта едните ангели са прокудени заедно с човеците и падат на земята. Защо, каква е причината? Това събитие не е ли е предвестие за онзи Армагедон – Война на световете, битката между добро и зло?

 

НЕ УБИВАЙ

В Десетословие (Декалог (asäret ha-dibrót – “Десетте думи” или на гр. he dekálogos nomothesia – “от десет думи състоящият се закон”) или познато като Десетте Божи заповеди има една, най- кратката: „Не убивай“ – Изход [20:13] и Второзаконие [5: 7]. В тази дума – закон не пише, не убивай човек, повелята призовава – Не убивай всичко сътворено от Мен!

На много места в Светите писания ще прочетете възмущение, недоволство, упреци и закани за наказания над човечеството и сатаната (Черните ангели – ангелите на Деница). Твореца е в постоянна война с тях – със Злото.

Творецът иска мир, изпраща Исус, ала четата на Черните ангели е безпощадна, убива и Него. Исус издъхва с думите: „Господи, прости им, понеже те не знаят какво правят”. Забележете – Те човеците. Ето това ме кара да считам, макар и налудничаво да звучи, че Бог е сътворил човека, а е искал да го спасява чрез своят вечен алтруизъм.

Относно НЕ УБИВАЙ нека добавя и нещо от Питагор:

“Хора, стига сте се сквернили с храна непозволена. Ние имаме златокласи ниви, сочни плодове, които превиват клоните с тежестта си, лози, зеленчуци – крехки и вкусни. Чистата млечна каша и благоуханният мед също са ви предоставени. Обилно, щедро всички блага ви дава земята – без жестокости, без убийства и без кръв. Само дивите зверове утоляват глада си с живо месо и то не всички. Много от дивите животни се хранят с растения. Само свирепите хищници – лютите тигри, жестоките лъвове, алчните вълци обичат да проливат кръв. Какъв престъпен обичай! Как можем с месо и кръв на твари и нам подобни алчното си тяло да гоим и с убийство на други живи създания да подкрепяме живота си? Не е ли срам за нас, окръжените щедро с даровете на благодатната земя страстно, с жестоки зъби да късаме раздрани трупове като люти диви зверове? …

Човек, който, слушайки жалкия предсмъртен рев, коли невинно теле, който убива агнето, ревящо като дете, който птицата небесна бие за забава или за да яде, той не трудно ще се реши и човек да погуби. На този жесток обичай само човекоядството прилича. О, свестете се, не убивайте, недейте, братя! … Смъртни – смъртните щадете! Хранете се с това, което е позволено и достойно за любящата и чиста душа на човека.”

И в заключение, Човечеството е единствената цивилизация, която убива в името на Бог!

От което следва, че ???

Теми #не убивай #сатана #свето писание #творения #цивилизации #човек