Езотерика

ЧОВЕК И ГЕОПАТОГЕННИТЕ ЗОНИ

ЧОВЕК И ГЕОПАТОГЕННИТЕ ЗОНИ

Човек и геопатогенните зони. Човешкото тяло представлява жива високоорганизирана структура на материята. В него се извършват сложни биофизични и биохимични процеси, чиято цел е да поддържат в деликатно равновесие цялото тяло. За отделните негови части са характерни различни електрически заряди – положителни или отрицателни, които са балансирани и като цяло дават нулев електрически заряд.

 

Човек и седемте вида енергии

Човек има енергийна система, функционираща със седем основни вида енергия – първична (вътреядрена), податомна, атомна, молекулярна, клетъчна, органна и системна. Първите три енергии се срещат навсякъде във Вселената, четвъртата е граничната зона между живата и неживата природа, а останалите три са присъщи само на живата материя. Човешкото тяло е обгърнато от енергийна аура, която пулсира с 10 цикъла в секунда.

Тя се простира максимум на 8 метра разстояние от него и нейната пулсация съвпада с пулсацията на вселенската податомна енергия. Седем енергийни центъра (чакри), съвпадащи зоново със седемте основни ендокринни жлези, отговарят за енергийното равновесие във физическото ни тяло.

 

Натрупването на стрес, преумора и отрицателни емоции, както и въздействието на различни по своя характер вредни излъчвания, водят до дисбаланс и пробиви в енергийната система на човека. Продължителният енергиен дисбаланс, от своя страна, е причина за възникването на сериозни здравословни проблеми. Лечението на такива заболявания е трудно и упорито и може да бъде успешно едва след като бъдат отстранени причините за тяхното възникване.

 

Едни от най-коварните причинители на енергийни дисбаланси за човека са зоните със силно поляризирани излъчвания – йонизиращата радиация, подземни течащи води, лъченията на концентрирани полиметални природни залежи, кръстовките на геомагнитните мрежи на Хартман и на Кюри, вертикалните отрицателни лъчения на дълбочинни разломи в земната кора, електромагнетизъм и др.

Такива зони се наричат геопатогенни и продължителният престой върху тях е вреден за всяко живо същество. Коварното в случая е, че повечето от тези излъчвания, с изключение на радиацията, все още не могат да бъдат регистрирани достатъчно точно с научна апаратура. Те са „невидими и неуловими” за обикновения човек, но опитните радиестезисти и биоенергоцелители без проблеми могат да локализират източника на такива вредни лъчи. Нека се спрем поотделно на различните видове лъчения.

Из книгата на инж. Иван А. Тодоров – „Радиестезична тетрадка“

Тест за наличието на Магии

Теми #геопатогенни зони #енерги #материя #радиестезия #структура #човек