Езотерика

Чакра енергийна система

Чакра енергийна система

Доколко е важно визуализирането на чакрите и енергийните центрове? Докато растете и се развивате, вие включвате в общото изражение на живота все повече и повече чакри.

ЧАКРА – СИСТЕМА НА ЧАКРИТЕ

Всички човешки същества започват от основната /коренната/ чакра, сексуалния център и центъра на силата. Развивайки се, вие се придвижвате към сърдечния и гърления център, третото око, коронната чакра и четирите чакри над коронната. В спиралата на еволюцията не можете да изключите нито една от тези чакри. Просто, изкачвайки се по скалата на плътностите, ще се научите да ги осъзнавате все повече и повече.

Отначало усвоявате по-ниските, а след това по-високите чакри. За да функционира нормално всяка висша чакра, е нужно равновесие в по-ниските. Затова, ако се фокусирате изключително във високите , ще се намирате в много неестествено състояние, защото се отказвате от ниските, с които сте започнали, когато е била сътворена човешката форма.

Това е като в математиката. Изучавате диференциалното смятане, но решавате да пропуснете цялата математика преди него. Ако постъпите така, няма да можете да изучите диференциалите. Диференциалното смятане е много проста и лека математика. Но трябва да знаете целия курс на математиката преди него, включително алгебра, тригонометрия, аналитична геометрия и т.н. И трябва да ги познавате много добре.

Системата на чакрите прилича на математиката по това, че когато развиете осъзнаването, например на първите седем чакри и сте тръгнали нагоре, ще ви се наложи да се връщате, да ползвате и да изразявате по-ниските. Но няма да сте привързани към тях, тъй като вече сте разширили съзнанието си и сте включили в него и по-високите чакри.

Казаното е вярно и за всеки аспект от вашия живот. Това, което наричате земен живот е част от, а не противоположност на духовния живот. Затова духовният майстор на Земята е безупречен, както в решаване на проблемите на висшите, така и в решаване проблемите на нисшите чакри. Ще откриете, че като развивате горните чакри, обикновено от осма до дванадесета, ще ставате по-опитни при решаване проблемите на по-долните. Ще растете, ще се учите и ще балансирате всички свои чакри. Други въпроси?

 

Бихте ли описали по-висшите чакри?

Осма чакра се намира приблизително на 5 см от главата. Девета – 30 см, десета – 60 см над главата. Единадесета е на 2 м над главата, а дванадесета е доста неопределена и се намира на няколко метра над главата и е много различна по размер. Всички чакри могат да варират.

Когато аурата на тялото се смалява, 11-а и 12-а чакра се доближават до тялото. Чакрите от осма до дванадесета отговарят за връзката с по-високите нива на вашата същност, с онова, което вашият канал нарича свръх душа, монадически, аватарен или атманен „Аз“, Христо подобен или Будически „Аз“, индивидуален Божествен „Аз“ и универсален Божествен „Аз“. Такива думи той използва за това, за да опише „Аз“-овете, които се намират в осма до дванадесета плътност.

Когато започнете да осъзнавате тези други „Аз“-ове, ще активирате и съответстващите им чакри. Ще активирате въртенето и магнетизирането на енергиите в тези чакри, тъй като те се превръщат в нивата и оптичните лещи на възприятията. Проводникът /тялото/, който ползвате, за да изследвате по-ниските плътности, е построен на базата на вашето ДНК. Той е подходящ за това ниво и вибрации. В случая, за трето измерение подходящо се оказва физическото тяло.

„Послания на основателите“

Теми #чакра система #чакри