Анализирай с Красимир Куртев

Хармонизация на чакрите?

Хармонизация на чакрите?

Хармонизация на чакрите – Балансиране по линията Хара на чакра системата, както и менталното ви тяло. Минерали и кристали на управляват мозъчната дейност – вътрешното желание на човека, ако даден индивид иска радост, то той я предизвиква чрез емоциите си като задава команда на съзнанието, и обратно. Тоест желанията са заложени, те не се подчиняват на каквото и да е , а единствено на собственото свободно желание.

Регулацията на биохимичните процеси в човешкото тяло се осъществява по два основни механизма – нервен (посредством нервен импулс) и хормонален (чрез хормони).

Ендокринната система e отговорна за сложната регулация на жизнените процеси и функции в организма посредством секрецията на вещества – хормони – от специфични органи, наречени жлези с вътрешна секреция. Те се намират на различни места в тялото и отделят хормони директно в кръвта. Чрез нея хормоните достигат до съответните прицелни органи и регулират техните функции. Клетките на прицелните органи притежават съответните рецептори, които свързани с хормоните водят до промяна на определена клетъчна функция.

Жлези с вътрешна секреция

Хипофиза – Централен орган на ендокринната система у гръбначните и човека. Разположена в основата на черепа и свързана с главния мозък. Тежи около 0,6 g. Състои се от 2 дяла: преден, жлезист (аденохипофиза) и заден (неврохипофиза). Клетките на аденохипофизата отделят хормони, регулиращи дейността на останалите ендокринни жлези: кортикотропин – на надбъбречните жлези, тиреотропин – на щитовидната жлеза, гонадотропини – на половите жлези; също – соматотропин и пролактин. В съдовете на задния дял се изливат хормони, които се произвеждат от клетки на хипоталамуса (невросекреция): окситоцин и вазопресин. При болестно повишена функция на хипофизата се развива гигантизъм, акромегалия и др., при намалена – нанизъм, безвкусен диабет и др.

Епифиза – Орган на ендокринната система при гръбначните, разположен в междинния мозък. Отделя хормона мелатонин, който при риби, земноводни и влечуги регулира дисперсията на пигментните гранули, а при птици и бозайници потиска функцията на половите жлези (обуславя периодичността в половата им активност). У човека епифизата е с маса 100-200 mg.

Хипоталамус – Част от междинния мозък. Състои се от 32 чифтни ядра, свързани с почти всички отдели на централната нервна система. Контролира вегетативните и хомеостатичните процеси в организма, поведението и емоциите на човека и животните. Хипоталамусът осъществява връзката между нервната и ендокринната система. Клетките му секретират хормони, които регулират дейността на хипофизата (стимулиращи – либерини, и потискащи – статини), водната обмяна (вазопресин) и тонуса на маточната мускулатура (окситоцин).

Щитовидната жлеза, околощитовидните жлези, надбъбречните жлези, панкреас, хипофиза, епифиза, тестис, яйчник. Тестисът, яйчникът и панкреасът имат и други функции освен производството на хормони. Основните жизнени процеси в човешкия организъм – обмяната на веществата, растежа, развитието, размножаването, поведение се намират под контрола на нервната система и на ендокринната система посредством хормоните.

Нарушенията във функцията на ендокринните жлези се обозначава по следния начин:
-хипофункция – намалена под нормата продукция на хормони
-хиперфункция – увеличена над нормата продукция на хормони

Тези термини са основни понятия в медицината, характеризиращи заболяванията на жлезите с вътрешна секреция.
Най-достъпно казано, в жлезите с вътрешна секреция протичат химични реакции, като при определени условия отделяната енергия може да бъде наблюдавана.

Въпреки, че са малки по маса, те отделят хормони в голямо количество. Тоест отделянето на био-лектричество е повишено в тези участъци от организма ни.

Ендокринната система обхваща шест жлези – хипофиза, щитовидна, надбъбречни, околощитовидни, полови и задстомашна жлеза. Първите пет са жлези само с вътрешна секреция, а задстомашната (зад която е т.нар. „Слънчев сплит“) – със смесена секреция.

Колкото до „Третото око“, тоест хипофизната жлеза, то тя е главен “диригент” в ендокринната регулация. Във функционално отношение тази жлеза заема централно място – от една страна влияе върху дейността на другите жлези, а от друга – осъществява връзката с междинния мозък т.е. с централната нервна система. Предният дял секретира шест важни хормона. По кръвен път е свързана с междинния мозък, което показва тясната връзка между нервната и ендокринната регулация.

Благодарение на тези био-реакции протичащи в хипофизата ни е възможно да видим т.нар. „Хилядолистник“, но, както вече може би стана ясно, това не е друго, а енергията отделяна от работата на хипофизната жлеза.

За тези, на които въпреки обясненията ми не е станало ясно, искам да поясня, че няма как да прочистваме чакрите си, например, защото такива не съществуват. Визуализирането с цел урегулиране на енергиите е автосугестия и работа върху въпросните жлези – нищо повече.

 

Възможно ли е лечението с енергия на заболявания, свързани с ендокринната система?

Както вече писах, че минерали и кристали имат уникално енергийно въздействие върху чакра системата. Съществува тясна връзка между ендокринната и нервната регулация. Нервните клетки са свързани по няколко във вериги. Първата клетка е много изменена и единствено тя може да усеща дразнителите. Нарича се рецептор. Той предава сигнали, наподобяващи слаб електричен ток, за промяната на следващите клетки. Последната нервна клетка от веригата е свързана с мускул или жлеза, които приемат сигналите и изпълняват командата на нервната система.

По този начин организмът отговаря на дразнителя. Този отговор се нарича рефлекс. Рефлексът стои в основата на взаимоотношенията на организма, както с външната среда така и между отделните органи и системи на тялото. Чрез рефлексите организмът се пренастройва спрямо различните условия на външната и вътрешната среда.

Храната и водата са енергийни източници за тялото ни. Но мисълта също е енергия, макар и от различен произход. Следователно с нейна помощ е възможно да бъдат отстранени и/или коригирани огромно множество психосоматични аномалии. Всяка болест всъщност е защитна реакция на организма. Затова можем да твърдим, че съществуват само общи болести, чиито прояви са локализирани.

Пример с главоболието.

Страдащите контролират мисленето си, респективно чувствата и емоциите, които се потискат и не се изразяват. Психологическият стрес подхранва главоболието, независимо дали причината за появата му е физиологична или психологична. Среща се изключително често при хора, които са активно контролиращи – счетоводители, търговци, директори, учители и други, но това не е случайно, защото те са се учили да “контролират” за дълго до появата на съответния проблем. Съответно стъпките по отстраняването му са самоанализ и последвана корекция, като е възможно прилагането и на автосугестията.

Функцията на ендокринните жлези се контролира от хипофизата (посредством хипофизни хормони), а тя от друга страна е под контрола на специфична област на мозъка, наречена хипоталамус.

Друг пример:

чакрите -алеф Например, когато се храним се засилва работата на слюнните жлези, жлъчния мехур и задстомашната жлеза, отделят се по-голямо количество храносмилателни ферменти. Променят се едновременно киселинността на стомашния сок и се усилва притока на кръв към органите от храносмилателната система. Всички тези изменения се осъществяват синхронно, но и последователно благодарение на вегетативната нервна система. с други думи, в познатата ти „3 чакра“ ще се появи активиране, благодарение на био-химичните и био-електрическите импулси и следователно се засилва „светенето“ („въртенето“) на „чакрата“.

На снимката е показана схема на вегетативна инервация до различни органи. Вижда се, че нервните влакна излизат от органа и се събират в нервни възли. Те от своя страна влизат в гръбначният мозък, а от там в състава на нервните пътища се отправят към главният мозък. Наличието на вегетативните нервни възли позволява на нашите органи да функционират автономно.

Следва: Защо ясновидците виждат в нашите аури ясно само цветовете характерни за чакрите разположени в долната част на тялото ни?

Аурата е цвето-енергийно отражение на низшите ни тела (физическото, астралното и донякъде менталното).
Не се виждат цветовете на „чакрите“, а термо-визионният еквивалент на тялото. Именно на този принцип е изграден и съвременният метод за термо-визионна компютърна диагностика, който е разпространен и у нас. Тук няма чудо или уникалност.
Относно това, кой и колко вижда е въпрос на сетзорика. Има хора, които виждат пълният спектър на цвето-отражението по цялото тяло. И всеки може да се научи да го прави, посредством практика.

Приложен източник: http://www.puls.bg/

Теми #ендокринната система #жлези с вътрешна секреция #хармонизация на чакрите #чакра система #чакри