Окултно

ФРИЗЬОРКИ И КОЗМЕТИЧКИ ВЕЧЕ ЯСНОВИДКИ

ФРИЗЬОРКИ И КОЗМЕТИЧКИ  ВЕЧЕ ЯСНОВИДКИ

Фризьорки и козметички вече ясновидки. „Докато ти изсъхне косата ще ти хвърля едни карти, миличка“ – зачурулика червенокоса дама в един софийски фризьорски салон. Чупка в кръста, захапала цигара слим омацана от ярко червено червило, с жълто кафяв маникюр, новата „феноменка“ реди таро картите. Мистиката стана модна тенденция като цяло. Предварително бих желал да поднеса своите извинения към работещите в домове за фризура и макиаж. Разбира се не всички са в Новото време на екстрасенси и пророчици.

Някогашните магьосници и днешните екстрасенси

(Една интересна публикация от Евгения Мицева)

Съвремието предлага възможността да се съпоставят някогашни представи за иреалното (запазени в спомените на информаторите и в значителна степен живи и днес) с нови. Днес много често се говори за „контактьори“ – всъщност, това е новият термин, изместил термина „медиатори“. А какво представляват медиаторите в миналото и днес?

През последните 2-3 години слуховете за медиатори от подобен порядък отново нашумяват. Те започват почти успоредно с едни други слухове – за появата и посещенията на Земята от извънземните. Слуховете прерастват в полуофициални телевизионни радиосъобщения, информации в пресата; вече е факт отпечатването на тематично насочени вестници („Феномен“, „Психо“ и др.), които отразяват появата на извънземни или техните форми на поява пред определени хора.

Ако днес липсва предаването на „новости“ през комшийския плет или на мегданско хоро, то това става с не по-слаб ефект по опашки, в превозните средства, на работните места. Без особени трудности всеки може да влезе в досег с контрольорите, т.е., с избраните да изпълняват медиаторска роля, и да получи интересуващата го информация. Това, което се научава при среща с жив контактьор се покрива почти напълно от поднесеното на читателите от журналистическите статии. Самите контактьори с интерес следят пресата и допълват своите „познания“ за другите светове и за себеподобни.

 Всеки контактьор е свързан с извънземен обитател от друг свят (друга планета) и чрез него извършва своите ясновидски, телепатични и лечебни действия. Една основна разлика с традиционните медиатори, която като че ли неосъзнато се отбелязва и от самите контактьори е, че първоначалното установяване на връзката с извънземните става не по воля на човека, а по избора на самото „същество“.

В литературата обобщително име за медиаторите, за живите носители на магични качества (най-общо казано) е вещица, а във фолклора най-често срещаното название е магьосница (също магесница, знахарка, вражелица, врачка, мамница, билярка). Още в началото е редно да се отбележи, че във фолклора като носители на магически сили се съобщават предимно жени; мъже не се упоменават. От древната митология е известно, че са съществували шамани-мъже.

 При прабългарите шаманството е било много силно развито. Имало е и мъже и жени шамани, като се е смятало, че природно надарени за това са жените, когато мъжете извръшвали шаманска дейност, се травестирали като жени, за да добият тяхната сила. Представата за шаманството, като изразена женска дарба, оставя, очевидно, трайни следи – в по-късни години магьосниците, които бродят по нашите земи са жени.

Те са хора в своеобразна изолация, техните комуникации с обществото са в измеренията, в които ги поставят медиаторските им дарби. Това положение е резултат на понижения статус на магьосниците в сравнение с това на шаманите, макар че известно отношение магьосничеството е приемник на шаманството и е една по-късна негова модификация. Отрицателната натовареност се поражда от необходимостта магьосниците да контактуват с нечистите сили при осъществяване на специфичната си дейност съприкосновението и предаването във власт на неземните сили се потвърждава и от вярването, според което след своята смърт магьосниците стават демони, отиват при „своите“ в отвъдното.

 Освен интереса към име, професия, местоживеене и обхват на лечителските способности, анкутьорите се интересуват от начина открояване на екстрасенса и определянето му за такъв сред общата маса, от състоянието, довело до придобиване на способностите му, средствата за лечение (жестикулации, допир, врачуване, диктувано писмо от извънземен и др.), изпитват ли екстрасенсите необходимост от обезопасяване, дали способността е родова или семейна наследственост и др. подобни особености, за които стана дума по-горе, при анализа и на магьосниците и на екстрасенси-контактьори.

 Не е странно, че всеки самозаподозрял се в контактьорство търси начин да демонстрира своите възможности за общуване с отвъдното. Резултатите могат да бъдат различни: лечение, ясновидство, картини за хората, писма до хората и т.н.; Те всички са предназначени за заявяването на съществуването на други светове, които се намесват в живота на планетата Земя. Шаманизъм, магьосничество, вълшебство, контактьорство, екстрасенси – може би така следва да се определят в културно-исторически план фазите на това старо-ново явление. При подобни анализи е редно изследователите да отчитат и социалната и политическа обстановка, която способства за разпространението на информации от този род.

 Не е странно, че всеки самозаподозрял се в контактьорство търси начин да демонстрира своите възможности за общуване с отвъдното. Резултатите могат да бъдат различни: лечение, ясновидство, картини за хората, писма до хората и т.н.; те всички са предназначени за заявяването на съществуването на други светове, които се намесват в живота на планетата Земя. Шаманизъм, магьосничество, вълшебство, контактьорство, екстрасенси – може би така следва да се определят в културно-исторически план фазите на това старо-ново явление. При подобни анализи е редно изследователите да отчитат и социалната и политическа обстановка, която способства за разпространението на информации от този род.

Теми #контактьори #лечебни действия #медиатори #телепатични #фризьорки екстрасенси #ясновидки #ясновидски