Анализирай с Красимир Куртев

Твоите грешки няма да срутят Света

Твоите грешки няма да срутят Света

Твоите грешки няма да срутят Света е второто послание на Вантала-китайската философска школа “Дао Цзи Бай” (“Път към Висшата Яснота”), чиито идеи са изложени под формата на афоризми. Предполагам, че ще бъде интересно за вас, читателите на този сайт.

Делата на Вантала

 1. Ти не знаеш в какво ще се обърне твоето зло.
 2. Светът е твърде голям, за да можеш да му навредиш.
 3. Ти не знаеш от какво се нуждае Света.
 4. Твоите грешки няма да съкрушат Света.
 5. Възможно е твоите грешки да са това, от което се нуждае Света.
 6. Всички действия – и добрите, и лошите, са по-добри от Хаоса.
 7. Всички действия – и добрите, и лошите, ще намерят своето място в Света.
 8. Ако твоите дела са нужни на света, то те ще са нужни и на тебе.
 9. Не се страхувай да нарушиш задълженията си; това, което е нужно на Вантала, е нужно на Света.
 10. Не се бой да насочиш другия по фалшив път; ти ли знаеш кой е истинския?
 11. Има неща, който ще постигнеш само ако се противопоставиш на съдбата.
 12. Възможно е течението да те заведе съвсем не там, където мислиш, че отиваш.
 13. Не се страхувай да нарушиш хода на събитията — укажи на Света слабото му място!
 14. Ако това, което правиш е трудно за теб, замисли се дали това ти е необходимо.
 15. Следващия път направи нещата или по-добре, или по друг начин.
 16. Ако можеш да направиш нещо случайно, защо да не го направиш нарочно?
 17. Поддържай това, което ти харесва, и пречи на това, което не ти харесва; така или иначе нямаш друг избор.
 18. Това, което правиш, го прави мълчаливо.
 19. Не върви по течението, не върви срещу течението; върви напречно на течението, за да стигнеш до брега.
 20. От време на време зарадвай някого, било то и себе си.
 21. Ако можеш да поправиш последиците от своите грешки – ти все още не си сгрешил.
 22. Има ли цел в това, което правиш? А тя принадлежи ли ти?
 23. Ако времето, мястото, помощниците или методът на работа са избрани лошо или не от тебе, не се учудвай, че нещо не се получава.
 24. Никое твое дело не струва благодарност.
 25. Хармонията не е цел, а средство; когато знаеш какво да правиш с нея, ще я намериш.
 26. Истината не ти е нужна.
 27. Ако смисълът на живота е и да бъдеш, то той е извън живота и е недостъпен за живия.
 28. Няма понятия «Добро» и «Зло» — ти не знаеш кое какво е.
 29. Няма понятия «Правилно» и «Неправилно» — ти не знаеш кое какво е.
 30. Цялата определеност е съсредоточена в миналото.
 31. Вантала е близък на всеки, на Вантала всички са чужди.
 32. Вантала отговаря само за себе си и само пред себе си.
 33. Ако си се спънал и паднал, това все още не означава, че си на грешен път.
 34. Има неща, който ще постигнеш само ако се противопоставиш на съдбата.
 35. Няма лошо само за себе си — има нещо, което на теб не ти харесва.
 36. Няма добро само за себе си — има нещо, което на теб ти харесва.
 37. Ако твоят Път зависи от другите, то и техния Път зависи от тебе.
 38. Мъглата винаги започва на не по-малко от крачка от тебе.
 39. В нищо няма твоя вина.
 40. Бъди подготвен за това, да не намериш това, което търсиш.
 41. Какво обединява случващото се около тебе?
 42. Водата в реката винаги тече направо, колкото и да криволичи руслото й.
 43. Непреодолимите прегради се срещат само извън пътя.
 44. Пътя не може да минава само по равни места.
 45. Ако виждаш къде отиваш, защо ти е да отиваш там?
 46. Ако не виждаш къде отиваш, защо ти е да отиваш там?
 47. Има ли цел в това, което правиш? А тя принадлежи ли ти?
 48. Всеки път на търсене на правилното решение е заобиколен от грешки.
 49. Като отидеш при някого, не забравяй да се върнеш.
 50. Качването е по трудно от спускането.
 51. Върви след този, с който пътя ти е общ.
 52. Предвиждайки неочаквания обрат е много лесно да се съкрати пътя с помощта на нещо по-малко значимо.
 53. Ти можеш да помогнеш на света, като му се месиш. Не може ли и той да направи същото?
 54. Не се бой за себе си. Ти си достатъчно скъп на света, за да се провалиш безцелно.
 55. Това, което се случва, се случва точно навреме.
 56. Никой не може да води отдавна случващото се в слоя път.
 57. Няма да ти се удаде да пропуснеш истинския Звезден Час.
 58. Вятърът, прелитайки, оставя зад себе си различни страни. Но и след много години там духа вятър.

 

Следва продължение.

Теми #Вантала #грешки #китайска философия #мисли #мъдрости #цитати #яснота