Езотерика

Татви – петте сили на Вселената

Татви – петте сили на Вселената

Татви, петте сили на Вселената, в езотеризма се наричат „татви“. Тези сили се активират последователно в течение на 24 минути всяка. Една от една от тях е получила наименованието „Акаша“. Когато едната татви – Акаша , навлезе със силни вибрации и тогава се работи трудно. В такива моменти е необходимо взетото решение и преди всичко неуспехът на неговата реализация да се отложи за 20-25 минути. И така докато навлезе другата татви. За това не бързайте с изводи като, не ми върви, не се получава, не мога да се справя и прочие.

Татви (таттви)са отговорни за структурата на вселената на всички равнища – микро и макро космос. Те са основата на трите тела, петте обвивки (коши) и седемте чакри на нашето индивидуално съществуване.

 

Татви – петте основни сили на Вселената

 

  1. Съзнателна енергия (Пуруша)- Дуалистичните школи защитават идеята, че има два вечни принципа, които нямат начало и край и те са съзнанието и енергията. В Самкхя съзнанието се нарича Пуруша, а енергията – Пракрити. Съзнанието е вечно, винаги е било и ще стои зад всичко. Пракрити (Първичната Енергия/Материя) е неодушевена (т. е. не обладава съзнание сама по себе си), лишена от субектност, една чиста латентна обективност, която изисква съзнателната сила (шакти) на Пуруша, която да я оживява.

 

Татви на Първичната енергия

2.Първичната енергия (Пракрити) е основният субстрат на вселената – и груб, и фин. Тя предоставя суровият материал, от който са изградени различните светове и нашите тела. Тя съдържа в семенна форма всичко, което може да се прояви. На равнището на Пракрити всички същества и всички светове могат да се възприемат като чисти потенциали. Пракрити не е материя в грубия смисъл на твърда обектност, а като възможността за изпитване от ума. Тя е материал в смисъл, че е инструмент на съзнателното същество, или Пуруша.

Затова Пракрити и нейната проявеност съществуват, за да дадат опитност на Пуруша, така че той да може да овладее себе си и да стигне до разбиране на своята собствена природа. Тя е като майка, която безкористно се грижи за своето дете и му отправя предизвикателства, за да подпомогне неговия растеж. Пракрити е по-фина от ума, който е неин продукт. Пракрити е носител на предразположенията и впечатленията (кармите и самскарите), чрез които живите същества идват на бял свят, и формира субстрата на техните умове. Пракрити се състои от трите първични качества, гуните – саттва, раджас и тамас, качествата на светлината, енергията и материята, чрез които тя обладава интелекта, жизнеността и силата да създава материални форми. Тези три качества на пракрити са основата на всички други таттви.

Когато Пракрити е в непроявена форма, гуните са в пълен баланс. Взаимодействието на Пуруша/Съзнанието с Пракрити/Енергията предизвиква дисбаланс между гуните, от които тя е съставена, и така настъпва началото на проявената реалност или сътворението. Основната идея е, че комбинацията от съзнание и енергия е източника на всичко и от непроявена форма се преминава към проявена. Самата проява е едновременно на макро и микро ниво, като започва от много фина към все по-конкретна и плътна форма.

 

Татви на Космическият интелект

  1. Космическият интелект (Махат). Първо се появява Махат, „Великият”, Космическият Интелект, за да сътвори света на МАКРО-ниво. Той съдържа в себе си всичките закони и принципи (дхарми), които проявеността трябва да следва. Тази вселена възниква първо като медитация на космическия интелект и едва по-късно приема външни форми. Реалността на Махат е тази на идеално творение, което трансцендира времето, на номиналното в противоположност на феноменалната реалност. Чрез Махат възникват времето, пространството, Божието Слово (първичната енергия под формата на вибрация и звук) и зародишите на различаването (вивека). Той е утробата на цялото мироздание. Но дори Махат, космическият интелект, не е съзнателен сам по себе си, а действа чрез отразената светлина на Пуруша, или чистото съзнание.

В това си значение висшият интелект, е източникът на цялата вселена. На МИКРО-ниво, в индивидуалната душа, Махат става Буддхи, Висшият интелект, чрез който ние можем да различим истина от лъжа, правилно от погрешно и вечното от преходното. Буддхи е ключовата способност на нашата природа, чрез която ние можем да разкрием истинската природа на нещата извън тяхната променлива външност. Буддхи е частта от ума, която може да стане просветлена, те. да изживее истинската природа на висшия Аз, което се нарича самореализация или просветление (самадхи, нирвана, мокша, абсолютно единение). Това може да се получи когато Будхи добие вайрагия, непривързаност към тленното чрез пренасочване от външните привързаности навътре към Аза.

Хармонизирането на индивидуалния Висш интелект (буддхи) с космическия интелект (Махат) е главният ведически начин за познание и основата на ведическите прозрения. Йога отделя внимание на култивирането на буддхи, за развитието на безметежност и уравновесеност на ума за целите на самореализацията. Следва да култивираме по правилен начин буддхи, за да можем да научим, как умът и тялото функционират и да ги използваме правилно. Основната причина за болестта е погрешното функциониране на буддхи, което се дължи на влиянието на егото, водещо до погрешни съждения, погрешни ценности и фалшиви убеждения.

 

Татви на Егото

 

  1. Егото(Ахамкара) -Целият процес на проявяване протича като разделение, чрез което се появяват отделни същества и различни обекти. За да осигури множествеността, космическото мироздание работи чрез разнообразни отделни единици или индивидуални самоличности, които са основата на егото. Ахамкара означава буквално “само-създаване”, тъй като егото е процес, а не вътрешно присъща реалност. То е серия от разделящи мисли, но не и нещо реално само по себе си. Егото е необходима сила на разделението, вътрешно присъща на природата, един еволюционен стадий, но не представлява основополагащата истина или природа на създанията.

То дава възможност на душата да се отъждествява с различни тела, но не разкрива нашият истински Аз, който е съзнателност отвъд всякаква въплътеност. Чрез егото основните скрити енергии на природата (Пракрити) и фундаменталните закони, налични в космичния интелект (Махат), приемат специфични форми. В съответствие с резкия фокус на егото, основните качества на Природата се разпределят в четири групи по пет: петте сетива, петте органа на действието, петте фини елемента (танматри) и петте груби елемента (маха бхути). Те възникват от ахамкара чрез трите гуни – саттва, раджас и тамас. Егото създава низшият/обикновеният ум и сетивата, които са инструментите, предоставящи възможност на индивида да функционира. Затова егото представлява външният аспект на ума, докато буддхи, или интелектът, е неговият вътрешен аспект. Докато обаче не се научим как да медитираме, буддхи остава в сянката на егото.

Под влияние на егото възниква възможността за отклоняване от природата. Пракрити, или естественото състояние на нещата, може да стане Викрити – болестно, нарушено, неравновесно, неестествено или изкуствено състояние. Невежеството и привързаността, причинявани от егото, са основната причина за духовните, психическите и телесните страдания и болести (с изключение на породените по естествен път от времето). Аюрведа силно набляга на разбирането на егото и на неговите вътрешни предразположения, така че нашите съждения да останат балансирани и действията ни да са за всеобщото благо, което в крайна сметка е и наше собствено благо. Разтварянето на егото лекува всички психически болести, както и много телесни болестни състояния.

Татви на Външният ум

5. Външният ум (Манас). Проявяването на света става чрез различни индивидуални менталности или насочени навън умове. Когато погледне навън, егото автоматично проектира един сетивен ум. След това умът поражда петте сетива и петте органа на действието. Външният ум е сам по себе си шестият сетивен орган и шестият моторен орган и неговата работа е да координира двата вида органи. Трябва да е налице една основна сила на вниманието, която да позволи координирането на сетивните и моторните органи. Такава е ролята на манас, който е централно превключвателно табло за сетивата.

Манас означава формулиращият принцип (от корена “ман”, придавам форма) и е принципът на емоцията, усещането и въображението. Манас възниква от общите саттвични и раджастични качества на ахамкара. Той обладава саттва (силата на просветлението), която действа чрез сетивните органи, но също и раджас (силата на действието), която работи чрез моторните органи. Това позволява на манас да координира и сетивните, и моторните органи, които възникват от специфичните саттвични и раджастични качества на ахамкара. Пракрити, Буддхи, Ахамкара и Манас – тези четири принципа формират субектният аспект на сътворението.

Ние имаме една основна психическа природа, един интелект, едно его и един сетивен ум. Те работят заедно. Докато не изучим изкуството на медитацията, ние не сме в състояние да ги различаваме. За да може йога ученика успешно да извършва Вивека – различаване между Пуруша и Пракрити и правилна медитация, познаването на Татвите е от изключителна важност. Всичко, което е проява на Татвите се отхвърля като „Нети Нети” – не това, не това (е Брахман). Вивека от своя страна води до Вайрагя – безпристрастност.

Това води до спокойствие на ума и ученика става годен за практиката на по-напредналите степени на медитация и самадхи. Двадесет и трите татви се наричат още Сат – те са проявената форма на Пракрити (енергията), докато не проявената форма на Пракрити се нарича Асат. Според Санкхя самият ум е нещо материално. Той може да бъде наблюдаван като обект и не е истинският източник на съзнанието. Нашите сетивни възприятия е лесно да бъдат видени като обекти, но ние можем да наблюдаваме и нашите емоции и мисли, което означава, че по същия начин те са нещо външно за нашия истински Аз. Дори егото може да бъде наблюдавано, както когато се вглеждаме в нашата гордост или страх, което показва, че и то е обект и не е нашият истински Аз, който е само чиста съзнателност.

Използван източник: Ом

Езотерични консултации – Парапсихолог, Минерали и критстали

Теми #вселената #езотерика #петте сили #татви