Анализирай с Красимир Куртев

Тайната за човешкия грях е Желанието

Тайната за човешкия грях е Желанието

Тайната за човешкия грях е Желанието, остава все още скрита и недостъпна за обикновеният човек. „В сърцевината на всяка мистична или религиозна традиция, се крие тайна, универсалната истина за великия Арканиум.“

Защо желанието  е тайната на човешкия грях

Тайната за човешкият грях е потънала в дълбока мистика, в алегории, митове и легенди, от атлантите през маите, запечатана в символиките на древните египтяни до днес. Тайната за човешкият грях се крие в семантиката на сладкият плод – ябълката в райската градина, откъсната от дървото на познанието – Кабала.

Защо свещените книги са кодирани, поднесени чрез метафори и притчи, чрез символични стихове и числа?

И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“ – (Битие-1:27). В този стих се крие началото и завършека (1-начало 72>9 – завършек) – Тайната. Визират се Адам и Ева в юдейско-християнската традиция. Така наречените ангели са наречени Елохим, също създадени от Твореца по свой образ и подобие. Ангелите са описани с атрибути едновременно на мъж и жена. Тайната се крие в Йехова Елохим е ангела на който му е поставена задача да извая човека от земята, земната пръст. Йехова се състои от четири букви на иврит (староеврейски), което имат значение на Йод – мъж – Адам, Хеве – жена – Ева.

Забележете, „по Свой образ ги създаде – мъж и жена ги създаде“. Йехова като цяло означава мъжкото и женското начало. Елохим, ангела и Йехова – свой образ – двуполов.

Свещените писания за тайната на човешкия грях

На човешките създания са предоставени всички блага, само едно е забранено, дървото на познанието. Какво се случва, змията – символ на Кундалини се появява пред Ева и предоставя нещо непознато за нея – Ябълката, символ на желанието. Ева вече е обзета от желанието, след като изяжда този плод, Ева стига до оргазъм – удовлетворение от желаното- желанието. На свой ред, Ева предлага Желанието (ябълката) на Адам и той е погълнат от двете, желание и удовлетворение от желанието. Така и двамата получават познанието, въпреки казаното им от твореца, че вкусят ли от този плод ще познаят смъртта (болка и страдание).

Така се постепенно се разбулва тайната за човешкият грях-желанието. Желанието се оказва грях, човеците познават вече и доброто, и злото. Вече не са безгрижни, двамата са изправени пред свещения избор, който може и да е добър, може и да се отрази зле.

Нашите библейски праотци, вече разполагат със змията – мощната енергия Кундалини, която в последствие ще погуби постепенно човечеството. Желанието води първоначално от седемте смъртни грехове: похот , лакомия, алчност, леност (мързел), гняв, завист и горделивост.

Адам и Ева не са били подготвени за овладяване на Кундалини (змията) скрита в клоните на дървото на познанието (Кабала) и този оргазъм наречен Желание ще се предава от поколение след поколение, след като бъдат изгонени и двамата от Едем – Райската градина. Тоест пропадане от четвъртото измерение в най-нисшето, третото измерение в което в момента сме всички.

Ще отворя една скоба, при мъжът и жената протичат две невидими енергии едновременно във формата на змии, едната е мъжкото начало, другата женското начало. Тези две енергии образуват една уникално силна енергия наречена Кундалини. Ако внимателно се вгледаме в изображението на ДНК ще видите тези две „змии“. Желанието съпроводено с по горе описаните грехове се превръща в огнен вулкан, който кара Кундалини да изригне и изпепели всичко, както в духовен, така и във физически аспект.

тайната-за-човешкия-грях

Тайната на човешкия грях е описано и в хадиси свързани с Корана. Когато са вливали в човека-Адам, Светия дух и той стигнал до кръста, Адам посяга към ябълката изгарящ от желание да я опита. След което се строполясва и започва ново създаване на човека.

Историята показва и доказва човешката деградация, която е ръководена от желанието към материалното, водят се войни за пари – алчност, и това поражда гняв, завистта все повече контролира емоциите ни, новите въведения виртуални ни доставят мързел – леност, дори и най-малките придобивки ни правят горделиви – гордост, безразборния секс, изневерите, видоизмененията като гей общества са всъщност похот.

Ще бъде ли осъзната тайната на човешкия грях – Желанието? Това зависи от нас самите, ако овладеем змията в нас – Кундалини, тя ще ни служи единствено за добруване и обратно. Според мен няма ад и рай, всичко е тук, на тази планета изразено в Съдба или Карма, раят е нашето щастие, адът е нашето страдание.

Така мисля аз, а вие?

В публикацията са използвани фрагменти от филма „Тайната на тайните“

Какво ви предсказва календара на древните маи

Теми #алегории #алчност #гняв #дълбока мистика #Елохим #Желанието е #завист и горделивост #кабала #лакомия #леност (мързел) #метафори и притчи #митове и легенди #похот #седемте смъртни грехове #Тайната за човешкия грях #чрез символични стихове и числа