Езотерика

Съществуват ли духове според Библията

Съществуват ли духове според Библията

 

Духовете, едни считат това за суеверие, други не вярват, трети се страхуват. Така или иначе духовете съществуват. Това разбира се не трябва да ви плаши, във въздуха протичат два фини невидими потоци изградени от положителни частици (ангели) и отрицателни такива (духове).

Присъствието на дух в дома ви

Ние не виждаме демони и ангели това е (езотерика) ала домашните любимци – кучета и котки имат силно развита чувствителност към паранормалното и, когато вашите любимци започнат да се държат необяснимо и странно, то може би те виждат и чуват неща, които вие не можете – може би усещат присъствието на дух в дома ви. Понякога котката сякаш се взира в нищото, а може би тя наистина вижда нещо. Свръхестествените способности на животните е ясен показател на наличието на духове.

Последните се свързват с бунт, тропане, скърцане, местене на предмети и прочие. Духовете търсят нещо, какво друго освен храна-енергия. След като искат храна и им се даде такава духовете се подчиняват. Многогодишният  ми опит в тази област ми дава право за това твърдение. Може да се свържете с мен в случай на такова паранормално явление – eзотерика.

Предоставям ви една публикация започваща със следният въпрос:

Какво казва Библията за духове-призраци?

Библията учи много ясно, че наистина има духовни същества, които контактуват с нашия физически свят и се явяват в него. Тя ги идентифицира като ангели и демони. Ангелите са духовни същества които вярно служат на Бога. Те са праведни, добри и свети.

Демоните са паднали ангели, такива, които са се разбунтували срещу Бога. Демоните са зли, измамливи и гибелни. Според 2 Коринтяни 11:14-15, демоните се преструват на „светли ангели” и на „служители на правдата.” Да се явяват като „призрак” и да олицетворяват починало човешко същество наистина изглежда част от властта и способностите, които притежават демоните.

Има ли такова нещо като духове? Отговорът на този въпрос зависи от точното значение на „духове”, което се има предвид. Ако терминът означава „духовни същества”, отговорът категорично е „да”. Ако терминът означава „духове на хора, които са умрели”, отговорът е „не”. Библията казва пределно ясно, че има духовни същества, добри и зли. Но Библията отрича идеята, че духовете на починалите хора могат да останат на земята и да „навестяват” живите.

Евреи 9:27 обявява: „И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд.” Точно това се случва с човешкия дух след смъртта – отива на съд. Резултатът от този съд е рай за вярващия (2 Коринтяни 5:6-8; Филипяни 1:23) и ад за невярващия (Матей 25:46; Лука 16:22-24). Няма такова нещо като „междинно състояние.” Няма възможност да се остане на земята в дух под формата на „привидение.” Ако има такива неща като духове според Библията, те със сигурност не може да бъдат безтелесни духове на починали човешки същества.

Най-близкият пример за „навестяване” се намира в Марк 5:1-20. Легион от демони обитаваше в един човек и го използваше, за да ходи из гробищата. В този случай не участваха призраци. Това беше пример за нормално човешко същество, което беше контролирано от демони, за да плаши хората на това място. „Демоните се стремят единствено да убият, откраднат и погубят „(Йоан 10:10). Те ще направят всичко по силите си, за да измамят хората, за да ги отклонят от Бога. Това е най-вероятното обяснение на „призрачната” активност днес. Независимо дали го наричаме дух, привидение или полтъргайст, ако има истинско действие на зъл дух, това е дело на демони.

Какво да кажем за примери, при които „духове” действат по положителен начин? Какво да кажем за медиуми, които претендират, че призовават починали хора и добиват истинска и полезна информация от тях? Отново, важно е да помним, че целта на демоните е да заблуждават. Ако резултатът е, че хората уповават на медиум, а не на Бога, демонът наистина ще бъде склонен да разкрие истинска информация. Дори сведенията да са истински и добри, ако техният източник са зли сили със зли мотиви, те може да бъдат използвани, за да подведат, покварят и погубят.

Интересът към паранормалните явления постоянно се увеличава. Има хора и бизнеси, които претендират че „ловят духове”, като казват, че за определена цена ще отърват вашия дом от духове. Медиуми, сеанси, карти таро и екстрасенси все повече се считат за нещо нормално. Човешките същества инстинктивно осъзнават духовния свят. За жалост, вместо да търсят истината за него, като общуват с Бога и изучават Неговото Слово, много хора се оставят да бъдат заблудени от духовния свят. Демоните със сигурност се смеят на духовната масова заблуда, която съществува днес в света.

Източник: www.gotquestions.org

Премахване на демони от тялото

Теми #ангели #библията #демоните #духове