Астрология

Съзвездието Дева – Легенда

Съзвездието Дева  – Легенда

В гръцката митология съзвездието Девица олицетворява богиня Деметра-богинята на плодородието.Богиня Деметра имала една единствена дъщеря-Персефона. Тя била стройна и красива и очаровала всеки.Нейн баща бил Зевс.Весела и безгрижна тя по цял ден играела с приятелките си океанидите в Нисейската долина. Смехът и веселите закачки на Персефона и приятелките й огласяли цялата долина, даже и дивите зверове се заслушвали.

Така минавали дните.Персефона растяла, все по-красиви и по-весели ставали игрите й с океанидите. Тя не знаела,че няма да се радва дълго на своя безгрижен живот. Баща й,Зевс я бил обещал за жена на своя брат Хадес-владетелят на подземното царство на сенките.

Дошло времето Хадес да вземе Персефона.Един ден,докато тя играела с океанидите,той я видял и измислил план да я отвлече. Хадес помолил богиня Гея да залиса Персефона.Богинята изкарала от недрата си необикновено цвете,каквото до тогава никой не бил виждал. Щом Персефона зърнала чудното цвете се затичала да го откъсне. В мига в който тя се навела над него, Земята се разтворила. Хадес излязъл с колесница теглена от черни коне, сграбчил Персефона и изчезнал в дълбините.Всичко станало много бързо и никой не видял как и кога изчезнала Персефона. Чул се нейния писък,който се разнесъл чак до Олимп.Деметра веднага долетяла в Нисейската долина,но не намерила никого там. Океанидите се изплашили и се скрили при своя баща , беловласия Океан.

Деметра потънала в дълбока скръб. Ронеща сълзи тя търсела дъщеря си, но не открила и следа от нея. На десетия ден тя научила от Хелиос, че мрачния Хадес е отвлякъл дъщеря й в своето царство. Още по-голяма скръб обзела богинята Деметра. Нищо не трогвало богинята. Тя мислела само за дъщеря си.

С наведена глава тръгнала и отишла в гр.Елевзин . Там край стените му, до едно дърво седнала на „камъка на скръбта“ до „кладенеца на девиците“. Дъщерите на краля на Елевзин я видели и я отвели в двореца на баща си. Но Там тя също останала тъжна и опечалена.

Настанал повсеместен мор сред хора и добитък. Едва сега Зевс видял, че от скръбта на сестра му, богиня Деметра,ще загине целия човешки род, и изпратил при нея богиня Ирида. Тя долетяла от Елевзин, застанала пред потъналата в скръб Деметра и й предала волята на Зевс: Да се върне на Олимп.Деметра отговорила, че докато Хадес не върнел дъщеря й и тя нямала да се върне на Олимп.

Зевс се ядосал, когато Ирида му предала думите на Деметра. Той извикал Хермес и му наредил да отиде в царството на Хадес и да му предаде да пусне Персефона при майка й. Хадес не можел да изпълни волята на Зевс. Той се съгласил да пусне Персефона, но преди да си тръгне я прегърнал и й дал зрънце от нар – символ на здравите брачни връзки.Щом глътнала зърното, Персефона не можела вече да го забрави и изостави.

Седнала в колесницата Персефона, придружена от Хермес и крилатите коне я понесли над дълбоките пропасти на подземното царство. Те пристигна ли в Елевзин и спрели пред потъналата в скръб Деметра. Тя повдигнала глава. Още щом видяла дъщеря си , тя засияла от радост,прегърнала я и потеглили към Олимп. Там Зевс наредил две трети от годината Персефона да бъдела при майка си и една трета при Хадес.

Радостно,че дъщеря й е при нея,Деметра погледнала земята. Зазеленели горите, разцъфнали цветята,започнали да пеят птичките.Отново плодородието се върнало на Земята. Радостно и щастливо заживели хората, но дошло време Персефона да се върне в подземното царство.

Богиня Деметра отново потънала в скръб. Листата на дърветата започнали да капят и жълтеят. Изсъхнали тревите и цветята,птичките престанали да пеят. Когато Персефона отново идвала при нея богиня Деметра вливала благотворните си сили в Земята. И когато на небето се появило съзвездието Девица, хората виждали в него богиня.

Деметра, с тежки житни класове в ръцете и сияещи от радост, че Персефона е при нея.Те се готвели за жътва и очаквали богиня Деметра да ги възнагради с изобилие и плодородие.

АМУЛЕТ ПРИЛИВНА ВЪЛНА – Океански яспис

Теми #богиня #дева #Деметра #Зевс #легенда #съзвездие #Хадес