Езотерика

СЦЕНАРИЯТ – ЗЕМЯ И ВЪЗНЕСЕНИЕ

СЦЕНАРИЯТ – ЗЕМЯ И ВЪЗНЕСЕНИЕ

Много от същностите, които сега са въплътени на Земята, някога са били част от цивилизациите на Марс и Малдек. Върху тях силно влияние оказва Орион, включително Съветите на Ригел и Бетелгейзе. Можете да откриете, че много от действията на орионците на Земята се извършват по старому и отразяват тяхното поведение на Марс и Малдек.

СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО СЕ РАЗВИВА НА ЗЕМЯТА

Малдек е престанал да съществува. Почти напълно е разрушена и атмосферата на Марс. Бъдещата ситуация на Земята ще бъде много по-малко сурова от случилото се на тези две планети. Най-лошият сценарий, основан на проекцията на времевите линии, който можем да видим, е следния: приблизително около 80% от населението на Земята ще бъде изтеглено и ще замине. Главната причина е това, което вие наричате „срив на имунната система“. Това означава, че населяваните от вас тела, ще престанат да ви защитават от обкръжаващата ви среда, няма да се борят ефективно с нахлуващите микроорганизми и ще престанат да функционират при тези, които изберат да се движат в това направление.

Вчера Лиа представи сценарии на три ситуации. Тя разказа за три пътя на най-силно доминиращите времеви линии на вашето бъдеще. Тези времеви линии включват:

  1. Съзнание на третата плътност, което вие наричате „всичко ще бъде, както винаги е било“. Душите на Земята се преструват, че всичко върви така, както е вървяло и преди, и няма необходимост от истинска промяна, растеж или развитие. Всъщност, дори най-традиционните триизмерни учени могат да видят, че ако бъде избран този път, той ще стане формула за нещастие и разрушения. С времето изкопаемото топливо ще се изчерпи, а количеството на въглеродния двуокис в атмосферата ще се увеличи до такава степен, че атмосферата на Земята ще стане като тази на Венера, макар не толкова гореща и отровна. Затова душите, които отказват да растат и да се променят или се преструват, че не им е нужен растеж и промяна, ще загубят своите тела.

За съжаление, от сега живеещите на Земята, между 3/5 и 4/5 са такива души.

Трябва да се разбере, че голям брой от тези, които се вълнуват за бъдещето, да речем за следващите 25 години, много трудно живеят във физическите си тела. Възможно е да изберат да си отидат деца, живеещи на границата на гладната смърт в някои страни, а също и много от онези, които са се лишили от илюзиите, но не виждат начин да приемат по-голямата истина. Те ще създават начини за напускане на Земята.

Душите, които ще напуснат Земята в близките 25 години, ще си отиват в резултат на войни, глад, болести или ще се оказват в ситуации на цунами, земетресения и климатични катастрофи. В различна степен, това ще се случва в следващите 25 години от времевата линия на Земята. На Земята ще има и триизмерни души, но ще се запази много малка част от живущото сега население.

Съвременното население на Земята (в началото на 2006 г.) е наброявало 6.8 милиарда човека. По наша преценка, след 2030 г., вашето население ще наброява приблизително 1,5 милиарда. Почти всички души, останали на Земята, ще вибрират в четвъртото ниво на плътност. Голяма част от заминалите триизмерни души, ще живеят на други планети, по-подходящи за тяхното ниво на вибрации. Останалите ще преминат в човешка форма от четвърта плътност. Тази информация е достъпна от много източници във вашия свят, включително и от Галактическата Конфедерация. Затова сега няма да се спираме по-подробно на нея.

СЦЕНАРИЯТ НА ВЪЗНЕСЕНИЕТО

Ние възнамеряваме да преминем на темата за ДНК и генетиката. Ще обсъдим и темата за Възнесението, тъй като за мнозинството от присъстващите в тази стая, главната работа е подготовката за Възнесението. Казваме „главна“, защото действително сте готвите да се придвижите към Възнесението. Голяма част от тези, които са привлечени от нашите учения, ученията на Лиа, Арктурианците и на този канал, вече е решила, че ще върви по пътя на Възнесението и ще създава тяло от светлина от пета плътност. Затова същността на въпроса сега е как да бъде осъществено това по най-удобния и полезен начин, включващ осъзнаването на това, че вие можете да живеете на Земята най-оптималния живот, т.е. всичко да се развива според Божествения План.

Както вече говорихме, възнесението е преход от физическа форма от трета плътност, във физическа плътност от четвърта плътност, а след това – в етерно тяло от светлина от пета плътност. Ако бяхте странични наблюдатели и наблюдавахте душите, възнасящи се от трета в пета плътност, бихте видели следното:

Първото, което бихте забелязали в хората от третата плътност е, че те започват да осъзнават, че сами са творци на своите собствени индивидуални жизнени опитности и, че състоянието на съзнанието отразява жизнения опит. В определена степен, те стават метафизици. Те стават съзнателни творци.

Те ще осъзнават, че сами формират своята реалност. Ще се научат съзнателно да създават събития и ситуации в живота си. Ще живеят осъзнавайки, че са контролен пакет или, че са контролиращ земния живот център, притежават свободна воля и ще се учат как да се ползват от нея. Ще разберат какво е карма, как работи тя и как да я балансират. Ще научат за различните договори на душите, за целите на въплъщението, за целта на своя живот и т.н.

На този етап ще се превърнат в хора от четвърта плътност. Ще продължават да чистят физическите си проводници и ще се научат да изравняват шестте по-ниски тела, за които вчера говори Лиа. Ще се научат да изцеляват миналите животи и времевите линии. Докато вървят по своя път, постепенно физическите им тела ще се превръщат в силициеви или кристални тела от светлина.

Ако наблюдавате душа от четвърта плътност, движеща се към пета, първото, което ще забележите, е че душата става психически невидима за онези, които живеят във вибрациите по-ниски от третата плътност. Това означава, че вие бихте могли да се разхождате късно вечерта в опасни части на вашия град, дори и да пребивавате в тяло на жена. Тези, които биха искали да ви навредят, ще ви видят, техните оптични нерви ще ви фиксират, но към вас няма да има психологична реакция.

В краен случай, някой, който може да се окаже насилник или убиец, ще види, че вие се разхождате, ще осъзнае, че покрай него току-що е преминало човешко същество, но нищо повече. Това се нарича психична невидимост.

Много биха искали да постъпват така по отношение на правителството и представителите на правителствената администрация. В определена степен вие сте успели в това, като пребивавате почти в паралелна реалност или паралелен свят, където живеете живот, различен от живота на обкръжаващите ви. Вероятно вече не сте настроени на вълната на това, което наричате „масовата хипноза“ във вашия свят.

ПРОМЕНИ В ПСИХИКАТА НА ХОРАТА, ВЪРВЯЩИ ПО ПЪТЯ НА ВЪЗНЕСЕНИЕТО

Когато хората осъзнаят, че стремежът към материалното не им е послужил по пътя към душата, ще започнат да използват материалните вещи само за това, да им помагат в служенето. Да им помагат да се доближат до хората, за да могат да ги събудят.

Вие напълно сте се отделили от явлението на поп културата, известно като „побеждава този, който има повече играчки“. Не ви вълнува с какъв шампоан миете косата си или изделията на коя фирма обличате върху тялото си. Все по-малко ви интересува, какво е станало на вчерашното телевизионно шоу.

В живота ви, тези неща стават незначителни. Вие започвате да обръщате повече внимание на хората, които се намират на вашето ниво или в подобно състояние на съзнанието.

Както беше казано, много от вас са се научили да бъдат психологически невидими за онези, които могат да им причинят вреда – били те негативни извънземни или хора в правителството, желаещи да ви контролират и заробват. Затова ще откривате в себе си пълна свобода и ще можете да отидете където поискате на планетата, без да се поддавате на онези, които се опитват да ви манипулират.

Следващата стъпка след психологическата невидимост е истинска физическа невидимост за онези, които се намират в третата плътност. Християнството нарича това възнесение. Това не е внезапно събитие – да изчезнете като струйка дим, а дрехите ви да паднат от тялото. По-скоро това е състояние, в което вие ставате все по-прозрачни и изпълнени със светлина до тогава, докато с времето тялото не се разтвори в чиста светлина. От време на време ще можете да се явявате на онези, които могат да ви видят, във вид на фигури, излъчващи сияние, като изображение на светии от картините по време на Възраждането, с ореол около главата.

В крайна сметка, светлината ще стане невидима за очите на онези, които пребивават в третата плътност. Възможен е относително кратък преходен период, когато живущите в третата плътност ще започнат да осъзнават съществуването на някакви същества от светлина, някакъв вид посещения. Поради ограниченото съзнание, те ще сметнат това за посещение на ангел или ангел-хранител и могат да си помислят: „Днес ме споходи ангел“. Всъщност това е бил един от вас, с вибрация около 4.8 от физическа форма, (използваме скалата за плътност, описана от Лиа и канала).

Когато достигнете вибрацията, която наричате пета, вие ставате напълно невидими за тези, които вибрират под 3,5. В повечето плътности съществува така нареченото ниво на оптически спектър 1,5. Това означава, че вие можете да виждате и взаимодействате с души, които се намират на 1,5 ниво над или под вашето. Извън този диапазон става много трудно да се взаимодейства с други души. Ето защо на нас, във висшите сфери, ни се налага да понижаваме вибрациите си няколко пъти, за да осъществим общуването. За да можете да ни видите, се налага да понижим своите вибрации под шеста плътност. Да направим това, за нас е много трудно.

Автор: Сал Рейчъл („Послания на основателите“)

Теми #възнесение #Земя #планети