Езотерика

Свещена Терапия с Кубрат Томов

Свещена Терапия с Кубрат Томов

„Всичко отминава мислите остават в компанията на спомените…“- Красимир Куртев

 

В памет на Учителя – Кубрат Томов

В ръцете на читателя е „Свещената Терапия“ – езотеричен труд, уникален по своя обем и дълбочина, написан в наши дни.

Възвишената Свещена терапия

„О, тайни! Вие не сте били понятни дори тогава, когато Господ се е обличал в плът и е говорил с притчи… Колко пъти е било така? Но Гласът Божий не замлъква и не замира никога. Той се носи навсякъде, отразява се в пламтящите светлини и пронизва световете до най-дълбокото им подножие, до скритото им ядро.

Неговият Глас опасва Вселената, трепетно пееща с Ефира, и докато има Човек, ще има завет между него и Бога. И магическите тайни са ключа за Завета“ – така пише в тази книга Учителят Зор Алеф. И още: „Мъдрецът никога не казва „Аз“. Всичко, което читателят трябва да знае за личността на Учителя, той постепенно открива за себе си в текста на книгата.

Съдържанието на „Свещената Терапия“ като цяло може да се определи като „Методи за езотеричното целителство“. И все пак то е значително по- широко. Да посочи пътя за изцеление на човечеството от неговите духовно- нравствени и физически недъзи, да разкрие тяхната взаимовръзка, да издигне човека в неговия изначален, заложен от Бога стремеж към съвършенство, ето това е задачата на този труд.

„Свещената Терапия“ съдържа в себе си и предава в езотерична форма стройно единно учение за Бога, Човека и Вселената, учение, което изтрива бариерите между световните религии, между душите на хората от всички раси и нации, съединявайки в едно мистичния и научния път на познанието на Изкуството на Живота. И същността на това учение е Вяра, Надежда и Любов.

Колкото до непосредственото езотерично целителство, в продължение на човешката история Посветените са натрупали немалък опит в това направление. Мъдростта на древноегипетските и тибетските храмове:

  • предавана устно и частично в свитъци (ще назовем имената Имхотеп- Асклепий, Ониуфис, такива учители на милосърдието като Падмасамбхава, Миларепа),
  • отразени са по-нататък в трудовете на древните херметици и кабалисти (Ямвлих Халкидски, Аполоний Тиански, Авва Висарион, Шимон бен Йохай – предполагаемият автор на основоположния кабалистичен трактат „Зохар“ и неизвестният автора на труда „Сефер Йецира“),
  • по зрънца са синтезирани в книгите на средновековните магове и източните мъдреци (Йохан Тритемски, Теофраст Парацелз, Агрипа Неттесхеймски, Алберт Велики – Болштедски, Авицена, Ал Газали),
  • в ХVІІІ – ХІХ век към отделни аспекти на езотеричното целителство са се обръщали в своите работи Елифас Леви, доктор Папюс, Станислав де Гуайта, маркиз Сент Ив д’Алвейдър…
  • в ХХ век следва да подчертаем имената на учителите Петър Дънов (Беинса Дуно), Омраам Микаел Айванхов, Джуал Кхул, авторът на обобщаващия труд „Езотерично лечение“, записан от Алис Бейли.

В поредицата съществуващи трудове „Свещената Терапия“ заема особено място. Досега не е направен опит толкова много планово да се отговори в пространството на едно изследване на основни въпроси на теорията и практиката на духовното целителство. Например, само частта, посветена на самостоятелното лечение и жизнената терапия, би могла да представлява отделно и обемно издание.

Древното знание, което владее Зор Алеф, става необходима основна идея и метод на обновеното учение. Всяка постройка без фундамент е обречена да рухне. Затова и в „Свещената Терапия“ присъства синтез на вече известното. Огромният кръг на разработките в книгата обаче е качествено и абсолютно нов – не се е срещал никъде досега.

Какво е Свещената Терапия?

Зор Алеф я определя като наука за Волята, Любовта и Жертвата:

„Волята, Любовта и Жертвата – това е един от най- тайнствените и дълбоки магически Тернери, върху които е построена науката за служене на Бога и Човека. Ако не притежава воля, адептът не може да въздейства на пациента, без любов такова въздействие няма да бъде съзидателно, ако не се принесеш в жертва, не можеш да изпълниш предишните две условия“.

В какво е разликата на Свещената Терапия от това, което днес наричат нетрадиционна медицина? В тази книга читателят няма да намери нищо „нетрадиционно“, „екстрасензорно“ или „паранормално“. Свещената Терапия е „майка на съвременната официална медицина, казва Зор Алеф, – тя е най-древното и традиционно изкуство на лечение“. Това е едновременно наука, изкуство и духовен метод, който черпи със своите корени от дълбините на древните египетски мистерии. Наука е, защото не се опира върху догадки и чувствени възприятия, а върху обективното знание на Вселенските Закони (без да се ограничава с тяхната проява във физическия свят), върху формулната точност на изчисленията, върху диалектичната обоснованост на изводите за причините и следствията.

Изкуство е, защото изисква от посветения постоянно творческо усъвършенстване на собствената личност, която сама се превръща в най-фин целебен инструмент. И е духовен метод, тъй като само плодовете на духа хранят здравото тяло и душата на човека.

Именно идеята за високата духовност на езотеричното знание, идеята за състрадателното отношение към ближния и желанието само на благо, създават особената храмова аура на „Свещената Терапия“ и на съдържащото се в нея учение.

Може с увереност да се каже, че читателят, който може да осмисли казаното в тази книга и да направи нейното съдържание част от своята личност, ще приеме духовно посвещение. Дали това е по силите на всички?

Учителят предупреждава: „За един Човек Инициацията ще бъде Божия благословия, а за друг – изпепеляващ огън… Ти желаеш божествени дарове! Готов ли си да ги приемеш? Знаеш ли цената, която трябва да платиш за тях? Т искаш да придобиеш целия Свят. Готов ли си да жертваш ВСИЧКО? Пази се. Ти стоиш на прага на светилището. Погледни в себе си. Опомни се. Покай се.“

Ние живеем на смяната на епохи, когато човечеството, унижено от материалистичната приземеност, мъчително търси изход от своята вътрешна криза и в сърцата на много хора зрее предчувствие, че правдата на Синовете Божии предстои да се роди отново. Затова в заключение искам да цитирам, без коментар, едно от пророчествата на Нострадамус, в което пророкът казва: „в новото хилядолетие в Русия древноегипетското учение ще възкръсне и ще бъде обновено“.

Кубрат Томов

Директор на института „Нова култура“ – София …

Почивай в мир, Учителю наш!

Тест за наличието на Магии

Теми #вселена #езотерика #Кубрат Томов #Свещена терапия #тайни