Анализирай с Красимир Куртев

САТАНИЗМЪТ ВЪВ ВАС

САТАНИЗМЪТ ВЪВ ВАС

Попаднах на 11-те принципа на сатанизма според Антоан Ла Вей . Кой всъщност е той? Основател на най-известната и призната от законите на САЩ като религиозна структура „Църква на сатаната“  създадена през 1966 година.

В тази публикация за сатанизма мнозина от вас ще преоткрият своите виждания, убеждения и ежедневни принципи, които прилагат волно или не.  Принципите на сатанизма за красиво изкусително поднесени, нещо повече – гъделичкат его-то човешко.  Прочетете ги внимателно, вникнете в тях под лупа и  ще проумеете, че човешкото световно общество е подвластно на онези тайни общества, които изповядват сатанизмът.

Преди заветното и „озарително“ 11:11, което вече стана основен вирус за човечеството нека хвърлим един поглед, каква е същността на сатанизма, който оплита в мрежите си милиони хора.

Държа да подчертая, че това което ще прочетете е публикувано официално в Уикипедия. Тоест така наречената „Свободна енциклопедия“ ви образова и сатанизира.

Сатанизъм

„Опирайки се на факта, че “сатана” е дума с халдейски произход, означаваща “ненавист”, сатанизмът рязко се отграничава от авраамическите религии в редица отношения от философски характер. Сатанизмът като философия силно набляга върху индивидуализма и върху ненавистта към авраамическите религии, поради тяхната организираност и философското им направление (това да не се бърка с ненавист към хората, които ги изповядват). Сатанизмът в своя първоначален вид не е религия , а е философия и няма нищо общо с християнството.

В него липсват и много неща, характерни за религиите въобще и най-вече липсва вярата във висши сили, стоящи над хората. Сатанизмът в началото, а и до ден днешен за някои сатанисти, е индивидуалистичен мироглед. Неслучайно се говори, че всеки сатанист има собствен сатанизъм. И действително всеки сатанист си формира свое собствено разбиране за сатанизма, независимо към форма на сатанизъм е избрал за себе си.

Сатаната или като архетип, изначална сила, нещо съществуващо и/или като аспект на човешката природа. Макар и свързан със Сатана, име, традиционно асоциирано със злото и изкушението, сатанизмът е название, използвано и от някои духовни движения, следващи Пътя на лявата ръка в противовес на Пътя на дясната ръка. Привържениците на Пътя на лявата ръка вярват в духовното обогатяване чрез самоусъвършенстване, както и че са отговорни преди всичко пред себе си.

Съвместното съжителство на сатанизма с юдеизъм, християнство и мюсюлманство води до появата на разклонения в първоначалния вид на философската система на сатанизма – появяват се всякакви форми на сатанизъм, като например дяволопоклонничество, шейтанизъм, атеистичен сатанизъм, езически сатанизъм, сатанархия, вараксизъм, сатанизъм на Ла Вей, луциферианство.

Сатанизмът може да бъде религиозно, полурелигиозно или философско движение. Терминът се употребява от не-сатанистите за група от хора, които боготворят висша сила, наречена „Сатана“, и вярват в превъзходството на злото над доброто. Въпреки това последователите на Църквата на Сатаната, най-известната и организирана сатанистка група, отхвърлят тази разпространена асоциация, като подчертават, че не вярват в съществуването на съществото Сатана, а използват неговото име единствено като символ на материалистични и индивидуалистични ценности.“

Единадесет принципи в сатанизма

 1. Не давай мнения или съвети, ако не ти ги искат.
 2. Не говори за проблемите си, ако не си сигурен, че някой иска да ги чуе.
 3. Когато си в леговището на друг, покажи уважение към него или въобще не ходи там.
 4. Ако гостенин в твоето леговище те раздразни, отнеси се към него жестоко и без милост.
 5. Не прави сексуални опити, ако не си получил сигнал за това.
 6. Не вземай това, което не ти принадлежи, освен ако не е бреме за друг човек и той не те моли да бъде облекчен.
 7. Признай силата на магията, ако си я използвал успешно, за да постигнеш желанията си. Ако отричаш силата на магията, след като успешно си заложил на нея, ще загубиш всичко, което си получил.
 8. Не се оплаквай за нещо, на което няма нужда да се подлагаш.
 9. Не навреждай на малки деца.
 10. Не убивай животни, освен ако не са те нападнали, или за храна.
 11. Когато вървиш на открито, не закачай никого. Ако някой те обезпокои, помоли го да престане. Ако той не престане, унищожи го.

*Но ако ситуацията е такава че спазването на тези правила би ти навредила постъпвай по начина по който прецениш.

Общото за много сатанисти

 1. Признава се за недостойно преклонението пред висши сили и изобщо признаването на съществуването на каквито и да било висши сили. На почит са атеизмът и науката.
 2. Не се използват понятия като “добро” и “зло”, тъй като това са едни субективни и доста емоционално украсени понятия, които не могат да опишат правилно света.
 3. Приема се масово, че в сатанизма няма правила и няма догми, задължителни за спазване. Това произтича от факта, че сатанизмът е индивидуалистически мироглед.
 4. Във връзка с взаимоотношенията с хората – прието е отношение на принципа “каквото повикало, такова се обадило”.
 5. Безпричинно не се дава прошка и не се получава прошка.
 6. Приета е идеята, че сатанистите не следва да се организират по никакъв начин (било в църкви или подобно), тъй като това е мироглед на Личността.
 7. Сатанистите не приемат масовите религии, масовата култура и тълпите във всичките им измерения. Затова и те не се стремят да бъдат болшинство в света.
 8. Сатанинският мироглед не включва в себе си стремеж към някаква точно определена велика цел, която да даде конкретен начин на живот. Поради това всеки сатанист сам си определя своите цели и начините , по които ще ги постигне.
 9. Сатанизмът е път на неограничавано от нищо себеразвитие.

Красиво звучи, нали? Сега се замислете много добре, дали не сте част от сатанизмът.

*В публикацията са използвани фрагменти от Уикипедия

Магии, демони – Изчистване

Теми #общество #сатана #сатанизъм