Анализирай с Красимир Куртев

САМОУВАЖЕНИЕТО Е ИЗКУСТВО

САМОУВАЖЕНИЕТО  Е ИЗКУСТВО

Самоуважението е изкуство. Зная, че има някои неща у мен, които ме озадачават и други, които не познавам. Но докато съм приятелка със себе си, аз смело мога да търся решения на загадките и нови пътища, за да опознавам себе си.

Декларация на самоуважението

 

Аз съм си аз. В целия свят няма друг човек, който да е точно като мен. Има хора, при които някои части на тялото или страни на характера са еднакви или подобни на моите, но като цяло, никой не прилича напълно на мен. Ето защо всичко, което правя, е неповторимо мое, защото аз самият избирам какво да бъде то.

„Единственият начин да заобичаме хората е да обикнем себе си… Няма обич към другите, която да не започва от обичта към себе си. Хората, които не се обичат, не могат да обичат и другите…” –Хорхе Букай от книгата „От самоуважението до егоизма”

Притежавам всичко, свързано с мен самият – моето тяло, заедно с всичко, което то прави,ума, включително моите мисли и идеи, очите, включително образите, които те виждат, чувствата, каквито и да са те – гняв, радост, огорчение, любов, разочарование, въодушевление, устата и всички думи, които тя изрича – вежливи, нежни и груби, правилни и неправилни, гласа – силен или тих, всички действия, насочени към другите или към мен самият.

Владея фантазиите, мечтите, надеждите и страховете си. Владея триумфа и успехите, неуспехите и грешките си.
Тъй като владея всичко, което съм, аз мога да опозная най-истинската си същност. По този начин мога да обичам себе си и да установя приятелски отношения с всяка част от мен. Тогава ще стане възможно всичко в мен да заработи за моите собствени интереси.

 

Зная, че има някои неща у мен, които ме озадачават, и други, които не познавам. Но докато съм приятел със себе си, аз смело мога да търся решения на загадките и нови пътища, за да опознавам себе си.
Както и да изглеждам и както и да звучат думите ми, каквото и да кажа и направя, каквото и да помисля и да почувствам в даден момент, това съм си аз. Това е истината и тя показва къде съм в този миг от времето.

Когато по-късно погледна назад, за да преценя как съм изглеждал или как са звучали думите ми, какво съм казал или направил, и какво съм помислил или почувствал, може да се окаже, че някои части от мен не са действали по подходящ начин. Мога да отхвърля онова, което е несполучливо, и да измисля нещо ново на негово място, както и да запазя друго, което се е оказало подходящо.

Виждам, чувам, усещам, мисля, говоря и действам разумно. Имам необходимите инструменти, за да оцелея, да общувам с другите хора, да върша полезни неща, да внасям благоразумие и порядък в света на хората и в нещата извън мен.
Аз притежавам себе си и следователно, мога да управлявам живота си.
Аз съм си аз и се чувствам много добре.

Автор: Вирджиния Сетайър

Теми #Вирджиния Сетайър #декларация #Планетарни идеи #самоуважение