Езотерика

РАДИЕСТЕЗИЯ – ТЪНКОСТИ В ЗАНАЯТЪТ

РАДИЕСТЕЗИЯ – ТЪНКОСТИ В ЗАНАЯТЪТ

В радиестезията съществуват два големи дяла – ментална и физикална радиестезия. Представителите на менталната школа са хора, разкрили дарбата си по природа, умеещи да чувстват света около себе си без помощта на външни средства. Те използват с лекота различни инструменти (багети, махала, жезли и др.), които обикновено изработват сами интуитивно. За тях е достатъчно да си съставят ясен мисловен образ на обекта, който издирват, или на човека, чието здраве проверяват, за да получат необходимата им информация. Но на ментално ниво всеки човек е различен. Всеки разполага с различен мисловен потенциал и различен набор от изразни средства. Затова няколко менталисти, помолени да опишат един и същ проблем, ще дадат до голяма степен различаващи се мнения, сходни само в най-общите моменти.

Физикалната радиестезия се стреми да борави с измервателни уреди (вълномери, линеали, таблици, схеми и др.) и точни свидетели на нещата, които са обект на изследване. При съпоставителна работа на група радиестезисти по физикалните методи точността и съвпаденията в анализите нарастват до над 80%. Това позволява да се води обучение на по-големи групи от хора, проявяващи интерес към темата.

 

 

Радиестезия – “Чувствам, долавям вълни, излъчвания”

Радиестезия – това е наука, древна колкото човешкия род. “Чувствам, долавям вълни, излъчвания” – това в буквален превод от френски означава думата radiesthesie . А на човека е присъщо умението да чувства още по рождение. Истина е обаче, че съвременните хора са загубили до голяма степен това свое качество и по този начин са затворили сетивата си за “невидимия свят” на енергиите и лъченията, които ни заобикалят отвред.

Радиестезията е стъпила на здравата основа на вселенските принципи:

•Вселената е ментална;
•Подобието ражда подобие;
•Всяко нещо в нашия свят излъчва и приема вълни;
•Всички процеси се развиват на приливи и на отливи;
•Всяко нещо в земния свят има изявена полярност – плюс и минус;
•Във всяко творение е проявено мъжкото и женското начало;

Радиестезията действа в съответствие със Закона за аналогиите:
“Това, което е горе, е аналогично на това, което е долу и това, което е долу е аналогично на това, което е горе в името на извършването на чудото на единството”.

Радиестезия – първи стъпки

И така, въоръжили сте се с вашето първо махало. Обикновено то е окачено на някакъв по-здрав конец или струна, както можете да чуете от по-старите радиестезисти. За да се задвижи махалото във вашите ръце, ще трябва да го настроите, да го калибровате. Така ще намерите онази дължина на конеца, на която се намира вашата резонансна точка. Нека видим как можете да се справите с тази задача. Вземете две еднакви по стойност и емисия монети. Те са изработени от един и същ метал, по едно и също време, на еднаква матрица и в много голяма степен са подобни. Това означава, че едната монета може да се превърне в свидетел на другата.

Поставете едната от монетите на масата пред вас, а другата вземете в обърнатата нагоре длан на свободната си ръка. Завържете в горния край на конеца клуп и прокарайте в него средния, безименния и малкия пръст на работещата ви ръка. След това свийте тези пръсти и хванете с палец и показалец конеца максимално близо до махалото. Изнесете лакътя си встрани и отпуснете свободно китката пред вас на ниво по-ниско от лакътя.

Така ще можете да движите ръката си свободно във всички посоки и няма да я напрягате прекалено. Приближете махалото на около 1 – 2 см над монетата на масата и леко го залюлейте напред-назад. Това движение се приема за неутрално. Отпускайте по малко от конеца като преплъзвате палеца и показалеца си така сякаш солите сол и поддържайте движението напред-назад. Мислено си задайте и въпроса – тази монета, която държа в ръката си, и монетата на масата еднакви ли са? В един определен момент махалото ще промени своето линейно движение и ще се завърти в кръг.

Повторете това упражнение няколко пъти. Когато установите на каква дължина от конеца махалото ви се завърта, вържете там малко възелче. То ще ви помага по-нататък автоматично да хващате махалото си на точната дължина. Възелчето обозначава вашата резонансна точка. Това е мястото, на което най-добре ще чувствате реакцията на своя инструмент.

Възникващи проблеми при работа с радиестезията

•махалото не се задвижва
Понякога прекомерното желание да свършим някаква работа сякаш ни вцепенява. Наблюдавал съм много курсисти, на които ръката е като вдървена, а от напрежение даже започват обилно да се потят. Това, разбира се, с нищо не помага. Колкото повече се напрягаме, толкова по-трудно ще постигнем каквото и да било. Важно е в началото да се успокоим, да постигнем вътрешно равновесие и да се настроим за обща дейност с нашето махало.
Опитът ми показва, че много добра работа за отпускане на напрежението вършат няколко последователни по-дълбоки вдишвания през носа и издишвания през устата. Направете 3, 5 или 7 такива вдишвания и след това отново опитайте да калибровате махалото си. В някои редки случаи хора с висок диоптър на корекция на зрението, хора, прекарали мозъчни сътресения или възпаления, не успяват да влязат в резонанс с този радиестезичен инструмент. Като цяло обаче тези случаи са по-малко от един процент сред общата маса желаещи да се научат да работят с махало.

• нарушаване на проводимостта
Това е проблем, който се отразява на движенията на махалото, е нарушаване на проводимостта на енергийните канали по гръбначния стълб на човека. Това може да се получи при хора със заседнал начин на живот, обездвижени, при които често поради нарушената проводимост на енергиите се получава ошипяване на гръбначния стълб. Но тук, при възстановяване на проводимостта, проблемът с движението на махалото автоматично отпада.

Има и други причини, свързани с индивидуални промени на човека. Това става най-често в дните около рождения или именния ни ден. Тогава може да ви се случи махалото да се държи странно, да ви дава объркани отговори и дори въобще да спре да реагира. Не се притеснявайте. Не махалото е виновно. Просто промените, които стават във вас, пречат на нормалните ви радиестезични занимания. В такъв момент е най-добре да оставите махалото настрана за няколко дни. След това ще трябва отново да го калибровате, защото често след такива вътрешни промени на вибрациите се променят и резонансните дължини на конеца. Това може да ви се случи веднъж на няколко години, но във време на динамични промени на планетата, в каквото живеем днес, може да ви случи много по-начесто. Важното е да помните, че работите Вие, а махалото е само стрелката на измервателния уред Човек.

Движенията за ДА и НЕ

След като сте намерили точката на реагиране на махалото следва да установите двата негови най-елементарни отговора – кое завъртане означава “да”, а кое – “не”. Задвижете махалото в неутрална посока напред-назад и задайте въпроса – от една и съща стойност ли са монетите? Изчакайте отговора. Отбележете посоката на завъртане. След това задайте въпроса – от една и съща емисия ли са те? Отговорът е “да” и в двата случая, следователно махалото два пъти трябва да се завърти в една и съща посока. После задайте например въпроса – това на масата банкнота ли е? Или – това танк ли е? И на двата ви въпроса този път отговорът е “не”, което означава, че махалото ви и двата пъти трябва да се завърти в посока, противоположна на отговора “да”.

При преобладаващата част от хората завъртането на махалото по посока на часовниковата стрелка е отговор “да”, а обратно на часовниковата стрелка – отговор “не”. При една по-малка група хора движенията са огледални, обратни – въртене по часовниковата стрелка – “не”, обратно – “да”. Става дума за така наречените радиестезични левичари. Това съвсем не означава, че тези хора са левичари и в живота. Ако сте от тази група, не се отчайвайте. Когато знаете правилните значения на отговорите, които получавате чрез махалото от самото начало, няма да имате никакви проблеми в по-нататъшната си работа.

В някои редки случаи се срещат линейни отговори на махалото – напред-назад – “да”, наляво-надясно – “не”. В други случаи има кръгово движение за “да”, и липса на каквото и да било движение за “не”. Все пак това се забелязва веднъж на няколко стотин души, затова само споменаваме подобна възможност.

Из книгата на инж. Иван Тодоров – „Зодия човек“

Езотерични консултации – Парапсихолог, Минерали и критстали

Теми #багети #махала #махало #ментална и физикална радиестезия #радиестезия