Анализирай с Красимир Куртев

ПСИХИАТРИЯ „СВ.ИНТЕРНЕТ“

ПСИХИАТРИЯ „СВ.ИНТЕРНЕТ“

В психиатрия „Св.Интернет съществуват тролове – хората, дебнещи в социалните мрежи или популярните форуми своята емоционална жертва. Съществителното идва от английското trolling – риболов с помощта на движещата се примамка-блесна. В зависимост от движещите мотиви и стила на заяждането троловете могат да бъдат подредени в няколко категории. Ирина Недялкова : Да се опазим от виртуалните „терористи“, като ги игнорираме.

Интернет троловете получават удовлетворение

Първата и най-многобройна е съставена от хората, които са съзнателно действащи манипулатори. Те не се интересуват от темата на дискусията. Тяхната цел е да привлекат вниманието към своята персона и да изкарат събеседника си от състоянието на емоционално равновесие, като атакуват неговите по-чувствителни психически страни: самолюбието, страховете, убежденията, слабостите.

Интернет паразитите, когато намират уязвимото място и успяват да предизвикат негативна емоционална реакция, троловете получават удовлетворение, компенсиращо отсъствието на такова в общуването им в реалния живот. Обикновено в него тези хора се проявяват като комплексирани и социопатични. Затова дори и негативното внимание към тях в интернет пространството съдейства за повишаването на тяхната лична самооценка.

Втората група са „идейните борци”. Те обикновено притежават неуспешна социална реализация. Това може да бъде свързано с професионална или партийна принадлежност, несполучливите творчески изяви или любовните връзки. Такива хора първоначално не демонстрират своята агресивност и се държат доброжелателно до момента, когато се засегне болезнената тема и те реагират с поток от оскърбления към опонентите си. Обвиненията в некомпетентност и непорядъчност е тяхната характерна автозащита. Това е възможност да си върнат самоуважението, като изкарат някой друг по-лош от тях самите.

Третата група са откровено психически неуравновесени хора, страдащи от гранични нервно-психически разстройства, личностни отклонения или акцентуации на характера. За щастие това е най-малочислената група от интернет „терористите”. Прието е да се смята, че „тролстването” е поведение, по-характерно за млади хора, до 30-годишна възраст.

За съжаление техните усилия често свалят нивото на публичните дискусии и карат по-възрастните и толерантни участници в комуникацията да се държат по начин, по който не биха си позволили, ако са в нормално емоционално състояние. Затова най-добрата защита от троловете е тяхното игнориране. „Не хранете троловете” е най-разпространеният модераторски призив по целия свят.

 

Теми #интернет #манипулатори #терористи #тролове