Анализирай с Красимир Куртев

Програма – Шесто чувство

Програма – Шесто чувство

Творението е построено на качества напълно противоположни на неговата същност. Създадено като желание за получаване, но въпреки това творението решава, че ще намери начин да стане като противоположното качество. Качеството на отдаване – Алтруизъм.

Издигане през световете

Правейки това, творението изгражда система за себе си, система на взаимодействие с различни степени на взаимодействия в съотношение между желанието за получаване и желанието за отдаване.  Тази система се нарича – Издигане през сетовете. Тези системи са с цел за поправяне на творението (ние хората) и за поправяне на света като цяло.

Заложените вътрешни качества на човека се наричат степени на душата, мъдрост, способност, сливане и пълно наподобяване на Светлината (отдаването – алтруизъм). Но възниква един проблем, защото творението е създадено точно в противоположния стадий на приемането, единствено желание за получаване. Това всъщност е творението, това, което сме ние хората.

Ние – творенията сме затворени в една „кутия“, защото сме създадени по съвършен начин и можем да използваме една средство, инструментът – получаване. Въпреки това Творецът ни е предоставил да преодолеем качеството си само да получаваме чрез правото ни на свободен избор, намирайки пътят към отдаване.

Его, какво е това?

Човешките пет сетива са създадени за да ни възпират за каквото и да е идващо от висшият свят за постигане на целта, която творението има.  Заложената програма при нас творенията се нарича ЕГО, всъщност его-то е намерение, мисловна програма заложена при нас. Програмата ЕГО задава един и същи въпрос – Какво ще получа аз? Без значение от идващата божествена информация чрез петте ни сетива.

его-таблица-Красимир Куртев

Намерението ЕГО може да приеме неща  свързани с желанието за получаване. Висшето качество е алтруизма – отдаването, това отдаване също е намерение. За да усетим това намерение – отдаване, въпреки липсата на усещане от  страна на петте сетива, ние следва да изградим различна програма, друго – шесто сетиво наречено шесто чувство. Последното не е свързано с гадаене, а намерение за усещане за отдаване.

Целта е да се обединят двете намерения приемане и отдаване в едно за да открием пътя към духовното намерение. Защото е казано:

„И Бог създаде човека по Своя образ;“ – Битие (1 : 27)

Използвани фрагменти от „Разкриване на Кабала“

Теми #его #петте сетива #програма #Творението #хора #човек #Човешките пет сетива #шесто чувство