Езотерика

Правилно ли се молим

Правилно ли се молим

Молитвата е изказ на благодарност. Какво всъщност се случва с нас? Не един път съм писал, че неправилно подхождане към молитва или мантра не дава необходимото очакване. Защо? Когато извършваме своята молитва, ние желаем – искаме, тоест първо искаме без да сме дали.

Пример, отивате в даден МОЛ и искате определен артикул, за да го вземете първо следва да ДАДЕТЕ след което ще ПОЛУЧИТЕ. Сиреч молитвата би следвало да е следната: „Благодаря ти, че ме дари със Щастие, вместо – Моля те, благослови ме със Щастие“.

Това е континиум разчертан ясно спрямо закона за вземането и даването спуснат на Хермес Трист Мегист. Според теорията на относителността от Айнщайн – „Колкото даден обект по бързо се движи, толкова по бавно тече времето“, ако приемем тази теория стигаме до по горе, което описах – искаме да стане по бързо, ала времето забавя нещата.

И според Когиталноста, колкото по бавно се движи дадено тяло (процес на Даването), следва времето да тече по бързо (процесът – Получаване). Обобщено, напрягаме ли се в желанията до Прозорецът (Висшата енергия – Алтруизъм) ще се пропука в един момент.

 

Закон за даването:

Вселената функционира посредством динамичен взаимообмен. Нищо не е статично. Вашето тяло е в динамичен и постоянен взаимообмен с тялото на Вселената; вашият дух взаимодейства динамич­но с духа на Космоса; вашата енергия е израз на космическата енергия. Всички взаимоотношения се изграждат от даване и получаване. Даването поражда получаване, а получаването поражда даване. Онова, което се издига, задължително пада; онова, което излиза, задължително се връща.

Това , че съвременният човек напредва в науката, медицината и т.н. не означава , че напредва в духовен аспект. Напротив, според мен човечеството деградира. Живеем в един силно изразен материален свят, свят , който сме изградили самите ние. В самото начало казах, че от Сътворението законите на Вселената са ни дадени, това че вървим в нагоре във времето не означава растеж в пространството-духовното.

Човешкото съзнание трябва да следва своите предопределени етапи, те са , посяване на духовното, отглеждане, и беритба на плодовете. Но идва един съществен момент, в случай, че сме пропуснали онзи миг в който плода е готов, настъпва презряване, падане на плода и изгниване.

Именно последното-изгниване се превръща в една константа-забрава на човешката същност и движение по една опасна наклонена плоскост, която стремглаво отдалечавайки се от онази така необходима божия благодат. Именно сега е времето да проникнем дълбоко в себе си и да (пре)открием себе си.

И така, молете се като благодарите предварително.

Теми #благодаря #молим #молитва