Анализирай с Красимир Куртев

ПРАВИЛНО ЛИ СЕ МОЛИМ …

ПРАВИЛНО ЛИ СЕ МОЛИМ …

„Искайте и ще ви се даде“, ала какво е тълкованието?

Как да се молим

Правилно ли се молим? За душата няма закони, няма и канони – Душата е свободна. Душата дава, тя не иска и не проси, защото е божествена частица от великата Божественост. Душата смирено благодари.

По силата на инертното мислене най-често в молитвите ни отправени към Творецът присъства „Дай“… „Дай ни сили, Дай ни, дай ни…“. Това е егоистично, а не алтруизъм…

„И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“ – Битие 1:27. Сиреч и ние да даваме, вместо при един проблем и веднага „Дай ни“… Библейският стих ясно ни заявява – Вие сте частици от Божественото – Давайте!  И това даване се изразява в молитвите ни с най-благото – Благодаря Ти.

Благодаря ти, че ми даваш сили, Благодаря ти за всичко и прочие смирена благодарност  към Всевишният.  В молитвата „Отче наш“  е допусната „грешка“ при превода, вместо благодарим е поставено – дай ни…

Исус казва: „Искайте и ще ви се даде“, ала какво е тълкованието? За да искаш следва да си го заслужил, да си анализирай грешките при своите дела и да благодариш дори и за това, което имаш днес.

Създателят ни е предоставил безвъзмездно всичко, живот, здраве, флора и фауна. Също така ни е предоставил правото на свещен свободен избор. Всичко, което се случва с нас е породено от нашите желания, хората сме автори на съдбата си.

Присъствието  в молитвения храм има една единствена цел – Смиреност и Благодарност.

Творецът гледа всички пътища на хората, следи за всяка една наша постъпка. Бог ни е дал и Бог следи, как ще оправдаем даденото ни.

Благодаря ти Господи за всичко, което си ни дал, даваш и ще продължиш – Амин!

АМУЛЕТ ЖЪЛТИЯТ ВОИН – Жълт яспис

Теми #бог #дай ни #молим #молитва #правилно