Анализирай с Красимир Куртев

ПОСРЕДСТВОМ СЪНИЩАТА КЪМ РЕАЛНОСТТА

ПОСРЕДСТВОМ СЪНИЩАТА  КЪМ  РЕАЛНОСТТА

Посредством сънищата към реалността. Някои от тези тълкувания са създадени, за да допълнят познанията ни за това, което се случва след заспиване. Друга пък са правени с цел да се интерпретират сънищата. И накрая, малка част от тях са посветени на разглеждане на сънищата на самия Едгар Кейси.

Най-интимната дейност на човешкото съзнание: Сънищата

От 14 000-те тълкувания в архива на Кейси най-малко 1000 по някакъв начин засягат най-интимната дейност на човешкото съзнание: Сънищата.

За първи път Кейси се спира на този въпрос през октомври 1923 г.

„Както в съня тези сили на подсъзнанието, като се съотнесат с този сън, оформят това, което е свързано с различните фази на индивида, дават на индивида по-добро разбиране на самия себе си, когато са правилно интерпретирани или правилно отговорени.

Не забравяйте, че беше казано точно, че Създателят, боговете и Богът на вселената говорят на хората чрез самата им индивидуалност. Човек се доближава до по-интимни състояния в полето на вътрешното „аз“, когато съзнанието си почива в сън или дрямка, по което време се обмислят повечето от вътрешните сили и се изучават от индивида, а не от някой друг.

Работа на всеки индивид е, ако иска да се учи, да се покаже готов (пред Господ, своя Създател) да разбере индивидуалното си състояние, собственото си място по отношение на другите, личностните си изяви, чрез получаване на послания от самите no-висши сили (посредством сънищата).

До този момент – сегашната 1923 г. – не се вярва достатъчно на сънищата; за най-доброто развитие на човешкото семейство трябва да се обърне по-голямо внимание на познанието за подсъзнателната душа или духовния свят.“

Вероятно на това място е необходимо да опишем човешкия духовен път, какъвто е показан в тълкуванията. Съзнанието, казва Кейси, е онова, което се занимава с дейността на физическото тяло. Подсъзнанието е душата. Тълкуванията казват, че колкото повече свобода се даде на подсъзнанието, толкова по-полезно и творчески ще функциониращо. Супер съзнанието, термин, който разяри редица ограничени хора на науката, е съзнанието на духа, тази част от нас, която е във връзка с божите сили.

Малко след като Кейси през 1923 г. е направил серията тълкувания, посветени на сънищата, няколко души, запознати добре с работата му, започнали да записват сънищата си с молба за интерпретация. Това довело до интересно откритие: оказало се възможно посредством концентрация и упражнения да се увеличи степента на съзнателно възприемане на сънищата, както и да се развие способността те да бъдат запаметявани до момента на записването им.

Тези сънища и интерпретациите им били изследвани внимателно и с помощта на необикновената лаборатория – спящия Кейси – била получена много интересна информация.

През 1932 г. Кейси бил помолен в едно тълкуване „да опише ясно и последователно материала, който може да бъде предоставен на обществеността, като обяснение на това, което се случва в съзнанието, подсъзнанието и духовните сили на човека, когато той се намира в състояние на сън.“

Последвал следният отговор:

„Да, въпреки че е писано и говорено много по въпроса за човека в така нареченото състояние сън, едва наскоро се предприеха опити да се контролира то или да се изгради някаква определена представа за това, което създава състояния в подсъзнанието, съзнанието и свръх нормалното съзнание. Опитите са били да се създаде или да се определи това, което създава вида сънища, които има индивидът.

 

За някои съзнания подобни опити могат да определят въпроси, отговарящи на представите на психиатрите или психоаналитиците. Подобни опити могат да опровергаят или да потвърдят стойността на подобни представи в изучаването на определени видове душевни болести на индивидите.

 

Дори малка част от това може да се нарече истински анализ на това, което наистина се случва с тялото – както физическото, така и духовното, подсъзнателното и душевното, когато то се изгуби в тази почивка. Това със сигурност са определени състояния, които обхващат физиката, съзнанието и подсъзнанието, както и духовните сили на тялото.“

 

Тълкуването е правено през 30-те години, т. е. много преди да бъдат започнати (едва преди няколко десетилетия) изследванията на съня й сънищата. Това стана възможно едва след като електрониката и техниката достигнаха определено ниво.

Опитите, за които говори Кейси, е възможно да са свързани с работата на един от пионерите в областта на изследването на съня, д-р Натаниел Клейтман, професор по психология в Чикагския университет, който започнал да се занимава с тези проблеми по същото време, когато е правено тълкуването. За разлика от Кейси обаче, д-р Клейтман разглеждал въпроса само от физиологична гледна точка, като наблюдавал единствено физиологичните процеси, съпътстващи съня.

Ще минат още 20 години, докато Клейтман открие наличието на физиологични промени, съпътстващи сънуването. Тогава той открил, че очите на всички хора продължават да трептят зад клепачите,“ след като не се наблюдават никакви признаци на съзнателна дейност. Именно на тази основа се градили по-нататъшните проучвания на въпроса, като впоследствие се стигнало до извода, че всеки човек сънува.

За една обикновена нощ човек сънува 4 или 5 сънища, като първият започва около 90 минути след засипването. Първите сънища, за разлика от последващите, са кратки. Трептенето на очите, наречено бързи очни движения, отговаря на периодите на сънуване. Макар че външно тялото изглежда напълно спокойно, сънуването е причина за сериозно активизиране на физиката – променя се ритъмът на сърцето, дишането, отделянето на хормони и стомашни сокове и т. н.

Дейността на мозъка се усилва чувствително, като на моменти и по-активно дори и в будно състояние (например по време на гледане на телевизия). Температурата на мозъка се покачва незначително, степента на метаболизма в мозъка говори за големите количества енергия, които се изразходват по време на сънуването.

Ясно е, че това са физическите белези на този процес. Те обаче са много важни, защото могат да доведат до приемането от науката на принципите, очертани от Кейси преди много години – най-вече значимостта на сънуването и неговата обвързаност с шестото чувство!

В различни части от тълкувания от 1923 г. Кейси казва следното по този въпрос:

„Първо, можем да кажем, сънят е сянка на това прекъсване в земния живот – това състояние, наречено смърт. Защото физическото съзнание прекъсва връзката си със съществуващите състояния, запазени като свойства на физическата част от характеристиките на въображаемите или подсъзнателните или несъзнателните сили на това тяло. Така при нормален сън (сега разглеждаме от физическа гледна точка) сетивата са нащрек, така да се каже, така че слуховите сили са тези, които са най-възприемчиви…“

Така виждаме, че там са тези, който обикновено се наричат четирите други сетива, действащи независимо едно от друго, но координирани във възприятието на физическото тяло.

Тези четири в състояние на сън или отдих, или почивка, или напускане (и когато е причинено от някакво влияние отвън), не са в течение на това, което е станало с индивида, който спи…“

 

Когато сетивата за вкус, мирис, допир и зрение си „почиват“, казват тълкуванията, слухът се отделя от тях. Слуховото възприятие по време на сън остава да функционира на мястото на останалите пет, действащи в будно състояние, и дори нещо повече – в това състояние се проявява шестото чувство, което е причина за осъществяването на съвсем различен вид дейност от организма.

 

Тази дейност е описана от Кейси в едно друго тълкуване: „Във всеки индивид има една активна сила, която функционира като сетиво, когато физическото тяло спи или си почива. Ние ще опишем функциите на това нещо, което избрахме да наричаме шесто чувство. Тази активност на шестото чувство е подтикващата сила или мощ на другата същност. Коя друга същност? Тази, която е построена от човека, тялото или душата по време на целия й живот в материалния и космическия свят, разбирате ли? Това .може да бъде. наречено дарба на душата – тяло.“

По-нататък Кейси се спира по-подробно на този въпрос. Сънят е този период от време, когато душата оглежда това, което е извършила от единия период на сън до другия; прави сравнения, които обхващат самия живот, неговата същност…

В съня всички неща стават възможни. Някой вижда, че лети в космоса или че е преследван… от много съставни части, което прави сравнение с това, което е построено от самата душа на самото тяло“.

Сред тези, които носили описания на сънищата си на спящия Кейси за интерпретация, имало и няколко души с развити психически способности, дори с пророческа дарба, проявила се в сънищата им.

В книгата на „Сънищата: език на подсъзнанието“ е включена статия на Том Кларк, в която той описва резултатите от своите изследвания на 91 интерпретации на сънища на Кейси от самия него, създадени между януари 1925 г. и февруари 1940 г. В тези тълкувания се съдържат редица важни неща.

На първо място сред тях са и 11 сънища, „видени“ от Кейси, докато той се намирал в състояние на изкуствено предизвикан сън, необходим за създаването на тълкувания за други хора!

Но след като около нас няма човек като Кейси, какъв шанс бихме имали да разбираме сънищата си? Нашата първа задача ще бъде да ги възприемем съзнателно.

Експериментите, проведени преди години от АИП с група доброволци показали, че това може да се достигне по-лесно, отколкото изглежда на пръв поглед. Хората, които през първата седмица твърдели, че не сънуват въобще, през 3-тата седмица описвали не само видовете сънища, предизвикани от физическото им състояние и обкръжението, но и тези, в които се срещали и психически влияния. .

Но вече следва друг проблем – след като познаваме сънищата си, как можем да разберем тяхното значение? Тук нещата стават доста по-сложни, но далеч не са неосъществими. Много от сънищата могат да се обяснят с. физически състояния (на тялото или обкръжението; също така със събития от личния живот на човека, които продължават да се развиват и насън. Вероятно повечето от сънищата спадат към тези две категории.

Трета група сънища са наситени със символизъм и за тяхното разбиране е необходимо да познаваме значението на символите. Трябва да знаем обаче, че не всеки символ има еднакво значение за всички хора – въпреки това, когато това значение се установи за даден индивид, то рядко се променя.

Намиращият се по-долу списък не е предназначен да се използва от всички, а no-скоро смисълът му е да покаже групите символистични значения. Това са само най-универсалните символи, взети от тълкуванията на Кейси:

Вода – извор на живота, духовност, подсъзнание;

Лодка – пътуване, движение, промяна;

Експлозия – неуредици;

Огън – гняв, пречистване, разрушение;

Определен човек – означава това, което сънуващият изпитва към този човек;

Дрехи – начин, по който сънуващият бива възприеман от околните;

Животни – представляват фази от живота, в зависи¬мост от които човек има различно отношение към видените животни.

В тази област трябва да се вземат особено под внимание универсалната, историческата и расовата страна на нещата. Например, бикът, безполовата човешка фигура, лъвът и соколът за много хора могат да символизират 4-те долни жизнени центъра на тялото – сексуалните жлези, клетките на Лидиг, адреналите и тимуса в дадената последователност. Змията е символ и на мъдростта и на сексуалността. Когато се покачва към по-високите центрове в главата, тя е символ на мъдростта.

Риба – Христос, християнски, духовна храна;

Мъртви листа – телесна слабост;

Кал, тиня, гъсти бурени – това, което трябва да се изчисти;

Голота – отворен за критика, на показ;

Този списък би могъл да послужи само като изходна позиция. Човекът, който няколко пъти записва сънищата си, ще забележи конкретизиране на символите. Много от тях ще се появят по такъв начин, че значението им бързо ще бъде разбрано – така че всеки може да си състави собствен списък.

Дори и да не последва съветите ни, всеки човек може да се опита да се вслуша в това, което му казва подсъзнанието – посредством езика на сънищата.

Именно сънищата са нашият естествен и здрав мост към тази част от съзнанието, която не се проявява явно в делничния живот. Те могат да ни кажат много за нашите емоции, физическото ни здраве, способностите и неуспехите, и дори след по-дълга и упорита практика – много важни неща за психическите и духовни характеристики на същността ни.

Из книгата: “Свръхсетивното”

Едгар Кейси

Теми #анализирай това #да се интерпретират сънищата #за сънищата #към реалността #посредство сънищата #посредством сънищата #състояние сън