Анализирай с Красимир Куртев

Покровителството на Сатурн

Покровителството на Сатурн

Под покровителството на Сатурн се е развивала първата коренна раса на човечеството, също и Земята в първата си фаза на развитие. За взаимната връзка между планетите и съзнанията говорят много езотерични школи.

Сатурн – носителя на принципа на материята в системата

Ето какво, например, пише за това Нина Павловна Рудникова:

Всяка раса се развива под специално усиленото влияние на една от планетите на нашата система, тъй като развива на Земята някой от седемте принципа, чийто представител в Слънчевата система е една от планетите.

Така, първата раса, съответно на своята задача, се развивала под знака на Сатурн – носителя на принципа на материята в системата.

Втората раса – под знака на Юпитер – носителя на етерния принцип на Прана.

Третата – под знака на изчезналата днес разрушена планета, чиито функции са частично поети от Луната, частично от Марс, и която е била носител на малкия Манас, – носител на задачата, преминала днес към Земята.

Четвъртата раса се развивала под знака на Марс – носителя на емоционалния принцип.

Петата раса се развива под знака на Венера, и в Посветителните школи на петата раса се казва, че планетата Венера днес е адаптирана към Земята и Високите Съзнания, които се развиват на нея, особено активно помагат на човечеството, като понякога се въплъщават на планетата Земя. Бялото Братство в Хималаите сред своите членове – Адепти на Най-високи Посвещения – наброява немалко количество от тези дошли при нас жители на Венера.

Шестата раса ще се намира под покровителството на Меркурий, носителя на принципа Буддхи.

Седмата раса е непосредствено под покровителството на Слънцето, носителя на принципа .

Всичко това ни говори, че всяка от планетите и населяващите я съзнания в различни периоди от еволюцята на човечеството ни помагат в изграждането на поредните културни епохи.  Земята в своето историческо развитие също е имала вече няколко фази на съществуване, запечатани в нейните четири природни царства.  Изброените човешки раси се развиват исторически само в една от нейните фази, а именно в четвъртата фаза.

Първата фаза или първият кръг на Земята спада към стадия на изковаване на минералното царство, тоест твърдините на материалните основи на нейното съществуване. Този кръг на Земята преминал под знака на Сатурн и населяващите го съзнания били минерални съзнания. През следващата фаза се изграждало етерното тяло на Земята под знака на  Юпитер, тоест Земята преминавала през етапа на Юпитер. Съзнанията от онзи период  били растителни съзнания.

След това Земята преминала през стадия на Марс, и господстващите върху нея съзнания, изграждащи нейния астрален принцип, били тези на животните. По-нататък Земята влязла във фазата на лунното съществуване, тоест изграждането на менталното тяло, което е задача на човечеството.

Автор: Андрей Букай

АМУЛЕТ Heart Stone – Розов кварц ЮАР

Теми #меркурий #планети #първа раса #сатурн