Анализирай с Красимир Куртев

Онтология като философия на заболяванията

Онтология  като философия на заболяванията

 

Теоретичната област, която се занимава с произхода на Вселената се нарича „Онтология“ и е основата на всяка една мисловна система. Всяка една философия има уникална онтология (обяснение на произхода и Бог) и на тази база разрешава проблемите на хората и обществото. Основният въпрос свързан с произхода на Вселената е -„Кой всъщност е Бог“.

Онтология – Основа на всяка една мисловна система

В метафизичен аспект философията на Онтология е  „Знание за биващото като биващо“. Онтология (от гръцки: ὄντος, ontos, „битие“, „съществуващо“, и λογία, logia, „наука“, „знание“) е философска дисциплина, която се занимава с изследване и разбиране на съществуващото, реалността и битието като цяло.

Да вземем за пример часовника – изобретен от човека. Когато той се развали, часовникарят го поправя да работи така, както е бил направен по първоначалната схема. Когато докторът иска да излекува болестта на пациента, той може да му помогне само, ако има представа за здравия човек.

Същото се отнася и за спасението на грешното човечество и общество. Човешките проблеми могат да бъдат разрешени само чрез познаване стандарта на Творението, както Бог първоначално ги е създал, и тогава да се търси разрешение в тази посока. След като сме създадени по образ и подобие на Бог-Твореца, за да разрешим проблемите си, първо трябва да знаем кой е Бог?

Като изхождаме от Бибие 1:27 „Бог създаде човека по Свой образ“, можем да разберем, че Бог, дори да е невидим, притежава форма. Той има двойнствени характеристики Сонг-Санг и Хьонг-Санг (Вътрешен характер и Външна форма), както и двойнствени характеристики Ян и Ин.

Обединителния принцип обяснява, че „Божията същностна позитивност (Ян) и негативност (Ин) са атрибути на Хеговия същностен характер (Първоначален Сонг-Санг) и същностна форма (Първоначален Хьонг-Санг).“ Това означава, че Божиите форма и характер притежават характеристики и на Ян и на Ин. Затова Сонг-Санг и Хьонг-Санг са първични атрибути, докато Ян и Ин са вторични.

Из книгата на Исус Гонзалес Лосада

Снимка – Lee Jeffries

Следва продължение…

АМУЛЕТ ПАУНОВО ОКО – Хризолит

Теми #битие #бог #вселена #заболяванията #ин #онтология #философия #ян