Анализирай с Красимир Куртев

Обсебени от духове или контрол над тях

Обсебени от духове или контрол над тях

Красимир Куртев: Нямам представа докъде ще стигнете, но аз си оставам същия… езотерик

Съществуват ли духове или това са само суеверия? И ако съществуват, каква е тяхната форма и  цел?

В тази публикация реших да подбера една малка част за така наречените духове, джинове, полтергайст и демони. Предполагам, че някои от вас ще се посмеят, други ще възроптаят, трети ще ругаят, други ще се замислят. Така или иначе всички ще са прави, защото ние сме роби на своите емоции, а това ни прави лесна плячка за паранормалното, каквото и да означава това.

Светите писания Библия и Коран засвидетелстват истината за  джинове – духове, за произхода и съществуването им: „Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и не намира; тогава казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена; тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там.“ – (Мат.12:43-45).

„Сътворих Аз джиновете и хората, единствено за да Ми служат“. (Коран, 51/56)

Договорът между Бог и Сатана

В книгата на Исая Бог казва: “Аз създавам светлината и творя тъмнината; правя мир, творя и зло! Аз, Господ, съм, Който правя всичко това”- (Исая 45:7). От Еремия четем: “Из устата на Всевишния не излизат ли и злото, и доброто?” – (Плачът на Еремия 3:38). От библейските апокрифи се знае, че Деница е бил най-красивият ангел, който е бил приближен на Бог и запознат с божествените тайни.  Защо още в самото начало Бог не унищожава Луцифер?  Ако Бог бе унищожил сатана веднага, обвиненията против Бога биха останали в умовете на небесните жители (Св. Писание описва за два вида небесни интелигенти – ангели и „жители на световете“- Евреи 11:3  ).

Луцифер (Деница) се спуска на земята  заедно с неговите ангели, дали обаче е бил изгонен или? Творецът дава власт на Деница да изкушава народите, ала да не закача божите избраници – „И Господ рече на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, що има той; само на него да не туриш ръка.“ – Йов (1:12). И така се сключва договор помежду им за изпитание на хората.

Какво представляват духовете?

Преди да продължа бих желал да напомня, че хора занимаващи се с духовна дейност са първите мишени за духове и демони. Степента на духовен напредък разкрива всичките лукавства на Луцифер и знае как да разграничи истинското от лъжливото. Поради тази причина тъмните сили го атакуват още по-ожесточено. Както пише св. Йоан Лествичник: „Онзи, който говори с познание и опитност за духовното, подбужда демоните срещу себе си.“. За това пробудените адепти следва да овладяват хаоса за да бъдат от полза на останалите хора.

Използвайки фразата духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) като колективно съществително, за да покрием цялата гама от негативни енергии, има огромна разлика между духовете от по-ниските региони и духовете от по-високите региони като фините магьосници (мантрици) от шестия и седмия регион на Ада (Патал). Тази разлика е от гледна точка на тяхната духовна сила.

В различните статии, където сме предоставили подробна информация за различните видове духове и демони, сме предоставили чертежи чрез неосезаемо знание на тяхната основна форма. Имайте предвид, че това е само една груба насока, тъй като духовете могат да заемат всякаква форма.

Духовният принцип че думата, допирът, формата, вкуса, мириса и свързаната с тях енергия съжителстват също така е верен при духовете. В зависимост от техния вид енергия, те заемат определени форми. Тези форми обаче могат да се променят в зависимост от това, което духът се опитва да постигне. Например, ако духът се опитва да изплаши, той ще заеме някоя застрашаваща форма, докато, ако се опитва да заблуди духовен изцелител, може да заеме формата на ангел или положителна енергия. Те също могат да заемат формата на нашите заминали предци и по този начин да подвеждат екстрасенси и хората, които идват при тях, за да се информират за заминалите роднини.

Как дух се превръща в конкретен вид дух или вид демон?

Главната причина човек да се превърне в определен вид дух или вид демон се дължи на тяхната доминираща личностна черта и преобладаваща мисъл в момента на смъртта. Например хората, които участват в увреждане на човечеството като цяло е по-вероятно да станат фини магьосници. От друга страна, прекалено големи светски желания и постоянно мисли за правене лошо на другите може да ескалира в ставане дух след смъртта. Това също така зависи от това колко чертата е вкоренена в себе си и колко често тя се проявява в действие.

Следователно съдбата на един човек в задгробния живот също може да се определи от вида на дух, който контролира от лицето, когато е на Земята. В случаите, когато едно лице на Земята е напълно под контрола на един дух като фин магьосник, те са по-склонни да станат роби на фините магьосници в задгробния живот. Основното правило е, че негативните личностни черти привличат негативизъм и са подхранвани от духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.), с или без тяхното знание.

Как да се отнасяме с духовете?

Целта на духовете е да източват енергия от нас – хората.  Джиновете придобиват различни форми и се „вселяват“ в телесната човешка обвивка. Първата им стъпка е внасянето на стрес, тогава човек отваря своите чакри и това позволява на джиновете да си набавят „храна“ – енергия. За да се случи това духовете използват различни прийоми, вдигане на шум, скърцане, тропане, разместване на предмети, опити да се контактува вербално с хора, чиято психика е лабилна.

Всеки опит да бъдат насилствено прогонени е обречен на гибел. Агресията поражда агресия, омразата поражда омраза. Нека си представим следната картина – Срещу нас имаме глутница изгладнели бездомни кучета, ако ние тръгнем да ги гоним те ще се обединят и свирепо ще ни нападнат, ала не показвайки страх и постъпвайки добронамерено, същите се успокояват и не нападат.

Има един силен стих в Корана в сура (глава – Джиновете) и гласи: „Кажи: “Аз нито мога да ви навредя, нито да съм ви от полза.”

Въпросът е, кой ще доминира, духовете или вие. За това е необходимо джиновете да се поставят под контрол.

Магии, демони – Изчистване

Теми #бог #Деница #джинове #духове #контрол #красимир куртев #Луцифер