Езотерика

Ние сме парченца от Свещеният Граал

Ние сме парченца от Свещеният Граал

Ние сме парченца от Свещеният Граал, това изповядва Кабала. Това състояние е Тикун Олам – завръщане към корените – Творението към Творецът. Този процес дава възможност на Егото на пропусне Божественото в нас, Свещеният Граал е онзи крайъгълен камък описан в Библията, който обединява в едно петте ни сетива. Когато Духовното навлезе в нас ние се объркваме, защото сетивата ни са настроени към материята – материалното.

Тикун Олам е необикновената идея наречена Свещеният Граал

Човек е устроен така да не допуска Светлината в себе си, онази форма, която няма образ и цвят, тя постоянно напира да проникне в нас, за да обедини онези материални 613 желания в едно цяло. Творецът търси парченцата на своето Творение, да ги съедини в единния Свещен Граал. Делят ни 125 стъпала към завръщането на творението Човек.

„ Ето го и парадоксът. Бог е всичко. Съвършената същност на Светлината.

Но дори, самият Бог иска да ни даде нещо повече. За това Той създава съд, който може да поеме дара на чистата Светлина.

Светлината се излива в този съд. Този съд не издържа величието на Светлината и се пръска на милиарди малки парченца. Съдът е разрушен, парченцата са разпилени из цялата Вселена – Това е големият взрив на Сътворението.

Абсолютно всички парченца от този съд падат като пороен дъжд над Земята. И се поставя първата задача, човеците трябва да съберат парченце по парченце и да възстановят този свещен съд – да го направят отново цял.

Кабалистите наричат това възстановяване на света-Тикун Олам – проправянето на светът. Всяко добро дело за събирането на парченцата се превръща в огромен камък, всяко зло направено от нас пръска малкото парченце на още милиарди по малки парченца.

Тикун Олам е необикновената идея, че можем да съберем всичко счупено. Дори сме длъжни да опитаме да съберем повече парченца. Да! Всеки един от нас.”

Този съд е всъщност Свещеният Граал. Съда изпълнен с вечната Светлина

Всъщност, какво сторихме ние? Милиони хора избиха също милиони хора за да открият този съд – Свещеният Граал. В името на една глупава идея, че това е чашата от която Исус е пил. Нима този пратеник на Бог е искал неговата „ чаша” да се напълни с толкова много кръв и мъка?! Та самият той е парченце от съда , както и ние самите.

Всяко направено добро е парченцето, което ще допринесе Светлината да се завърне отново в този съд и когато бъде възстановен тази Светлина ще се излее над нас, хората.

Ала , какво сторихме ние? Защо вместо да събираме парченцата на Свещеният Граал, разрушихме Земята? В името на кое, в името на какво? В името на своята алчност за пари и суета!

Тикун Олам – възстановяването на света, нашата първа задача, уви, дори с тази елементарна за човечеството задача, то не се справи, това именно е парадоксалното.”

Всъщност свещеният Граал е божествената частица, която представлява Сътворението на световете.

Използван източник: Магията на камъните

Теми #божествената частица #възстановяване на света #кабала #Свещеният Граал #Съвършената същност на Светлината #Тикун Олам