Начало

Начало – Това е началната страница на езоарт, да откриете и авторизирате своята съдба.

Всяко начало е едно сътворение. В езотеричен план – космогонии от системи загатващи за мъглявините на скритите светове. Самото човешко тяло е вид начало на развитие, човек преминава през различни етапи на катарзиси докато не достигне до самата цел, а именно едно ново начало. Семьон Франк пише: “Ние искаме да знаем, да живеем; а да се живее означава, от друга страна, да се живее не в слепота и тъмнина, а в света на знанията… И в крайната дълбочина на нашето същество да чувстваме, че светлината на знанията и търсенето на нашето най-висше благо на живота са само две страни от едно и също начало…”

Може би повечето от вас ще открият своето начало именно в този мой блог, в някои от многобройните страници ви чака търсеното от вас откровение. Защото – “Нищо не изчезва безследно. Самата Вселена е единна система от памет. Погледни назад и ще намериш началото на света.” – Джанет Уинтерсън

С особени почитания: Красимир Куртев