Езотерика

Мисъл форми резонират на магнитен принцип

Мисъл форми резонират на магнитен принцип

Мисъл форми резонират на магнитен принцип. Едно интервю на Лили Фероли с д-р Венко Вълчев със заглавие : ВОЙНА И КУНДАЛИНИ

– Д-р Вълчев, сега по света бушуват доста военни конфликти. А пророчествата сочат, че ще се увеличават, докато се стигне до деня на най-голямата битка – Армагедон. Защо, обикновено, в края на калпата се случва нещо толкова драстично? Непременно ли старото трябва да се срине до основи, за да започне градежа на новото?

Краят на калпата, погледнато от философска гледна точка не означава край на човешката цивилизация, както мнозина смятат. Това е финал на еволюционното обучение на всичко дишащо и обучаващо се върху повърхността на планетата. Това е и крайната точка на движение в духовен и интелектуален порядък на всички земни същества. Но там, където е налице завършек на определен етап на развитие, неминуемо стартира нов подобен нему, градиращ се върху старата опитност и заучени уроци.

Война и Кундалини

Нова жизнена епоха означава начало на нова опитност, нови отношения, нови трансцедентални връзки между предметите и субектите, съставляващи конкретната сфера на живот. Представете си малкото дете, което си играе с пластмасови тухлички, подрежда ги в определена последователност, една върху друга. В един момент в съзнанието му се появява нова идея и то бърза да разруши стария замък, построен до този момент, и бърза да съгради нов, по-красив и просторен от стария. Аналогични процеси са налице и в земното, планетно битие. Вселенският Разум събаря старите форми на отношения и градежи и съгражда нови.

– Какво представлява войната на енергетично ниво? Може би и в природата, и в социума, както и в човешкото тяло, има методи и средства за енергетично изравняване, т.н. „буфери” и „филтри”?

Войната, разглеждана на енергетично ниво представлява противопоставяне на два мощни енергийни потока, намиращи се в различна фаза на индукционното поле. Но войната не съществува единствено на ниво материална плоскост. В нея участват сили от паралелните светове. Следователно тя е провокирана от външен на човешкия недобронамерен разум. Причините на войната се коренят в кармичните ресурси на човешката цивилизация. Когато те нахвърлят определен праг, то стартират процеси които имат за цел да неутрализират статичния негативизъм, като по този начин баланса на силите добро/зло на планетата бива уравновесен. Силите, които бдят за енергетичното равновесие на планетата се наричат Конвент. Те насочват в една или друга насока умовете на Водачите на Човечеството, като по този начин съхраняват процеса на обучение в калпата в строго определената от Върховия Разум /Бог/ посока. Войната се води както на микро ниво /в човешкия ум, „Велик Джихад”- според исляма, борба между добродетели и пороци/, така и на макро ниво /човешка цивилизация, звездна система, космос/.

– Знаем от Бхагавадгита, че тъкмо по време на една много кръвопролитна война между два индийски рода бог Кришна предава на пълководеца Арджуна някои тайни за живота. Но в източния светоглед войната не е нещо толкова несправедливо и отвратително, колкото е за нас западняците, въпреки че ние също вярваме в безсмъртието на душата. Тогава кое ни ограничава да надникнем в по-дълбоките истини?

Умовете на днешната материалистична цивилизация разглеждат войната като начин за решаване на световни икономически и политически кризи. Погледната от езотерична гледна точка обаче, тя е начин за преминаване от по-ниско вибрационно ниво към по-висше. Тя е средството, чрез което разрушаваме старите стереотипи на поведение и отношение в собствената си душа и съграждаме нови. В древния индуизъм бог Яма е този, който поема душите на убитите по време на война. Това е същият онзи архангел Михаил в християнството. Именно този архангел, владеещ бойното изкуство, е изгонил Силите на Мрака от Небесните сфери на разум и ги е свалил тук, долу на земята. Дошло е време обаче Архангелът да прояви отново Силите си и да отблъсне духовете на Негативизма и Хаоса дълбоко в недрата на подземните лабиринти. Архангел Михаил ще бъде Новият – Стар Водач на човечеството в битката му за духовно Възраждане и освобождаване на умовете на човечеството от Силите на Тъмнината.

– Знае се, че в кръвта живее Азовата същност, но какво става с нея след нейното проливане?

В кръвта според Свещените текстове живее душата на дишащите същества. Какви промени се забелязват в нея преди и по време на смъртта на жертвата? По време и преди убийството в кръвта се вливат от надбъбречните жлези редица хормони- адреналин и норадреналин. Смисълът на тези хормони е да приспособят организма към възникналото шоково стресово състояние, като по този начин мобилизират наличните запаси от енергия. Когато човек приема месни изделия, той резорбира заедно с кръвта на животното и хормоните на стреса и ужаса, намиращи се в нея. Приемайки храна, човек набавя необходимата му енергия за покриване на биологичните си процеси в организма. Тази храна обаче сама по себе си е вид „сглобена” енергия, която при разграждането си в стомаха и червата, посредством множество био процеси, се свежда до по-елементарна такава, с цел по-ефективно усвояване от организма. Въпреки разграждането си обаче, тя запазва своята био енергоинформационна същност. Дори да бъде разградена до обикновени въглехидрати , белтъци /аминокиселини/ и мазнини, тази храна продължава да носи /на едно по-ефирно равнище/ в себе си информацията и вибрацията на убитото животно /при прием на животинска храна/. Резултатът на всичко това е, че се получава припокриване на две вълни с различна честота на трептене- тази на човека и тази на животното. В крайна сметка на ефирно равнище /за ясновидците и хората на духопознанието това е астралното поле/ имаме една нова вълна- представляваща същество, взело в себе си всичко, което може да се поеме от аурите на човека и животното. Разбира се, трудно е да си представим, подобна картинка, но това е факт в света на окултната наука. Тази енергетика е носена от полето на човека до момента, в който нейният интензитет започва постепенно да намалява и този енергиен хибрид, обвързвайки се с човешките нагони, а заедно с тях и с хормоналната му, и хомеостатична система, започва да желае новата порция кръв за да съхрани своето собствено съществуване. Този процес продължава до мига, в който енергетиката на човека приемник е напълно овладяна от тази на хибридното същество. Получена е необходимата за живота на двете същества симбиоза.

Нека да разгледаме и един друг интересен феномен – при смъртта на животното то съставя програма за унищожение, насочена срещу енергетиката на човека. Понеже в човешкия организъм- хибрид съществува подобна честота на вибрация /като тази на животното/ тази програма намира „кукичките”, чрез които да активира своето действие. На лице е „проклятието на животното”. В процеса на метаболизма на белтъците и мазнините се освобождават различни по вид радикали, които дават началото на първите прояви на тази ужасяваща програма- те се натрупват в ставите, причиняват след време т. нар. шипове, остео- артритни артрозни и изменения. От друга страна тези радикали имат своя прицелна точка и върху самата клетка, превръщайки се в един момент в онкогени, даващи началото на онкологичното заболяване. Чрез друг механизъм на постепенно отлагането на липидните плаки по съдовете се създават условия за тяхното стенотично изменение а по-късно и запушване, а това е първата крачка към появата на болести като инфаркт, инсулт и мн. др……Това са крайните зловещи резултати на програмата за унищожение от убитото животно.

Според Петър Дънов пък, войните развивали мисълта, какво означава това на тънък план?

Войната развива ума до толкова, до колкото човек я води в нейната най-висша вибрация- борба със страстите и пороците. Ако човек е сразил своите недостатъци, то той вече се е научил да мисли духовно, превърнал се е в абитуриент на Духа!

– Казвали сте, че войната се побеждава с война, по принципа на подобното с подобно, но с нейните добри страни. Има ли такива?

Войната с пороците се побеждава само със силата на добродетелите. Ето формулата на „Вътрешния Джихад”, описана от апостол Петър: „…положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов” 2 Петър 1:5-7

– Но да се върнем към нашите конкретни реалности. Сега при нашето напрегнато, предизборно, политически и социално динамично положение у мнозина има негодувание, погнуса… Докато на Изток дори на ужасните катастрофи и бедствия реагират смирено, движат се заедно с потока на събитията, без да му пречат. Кога нашата арийска раса ще достигне до тази мъдрост? Или пък нейният път на преобразуване минава тъкмо през надменността, военолюбието, диктата?

Войната както казахме принципно се проявява на две нива: микро ниво /човек/ и макро ниво /космос/. Както знаем от проучванията на съвременната наука, повишаването на вибрациите на планетата /Шуманов резонанс във физиката/ ще доведат до промени в био резонанса на всички живущи на планетата същества. Това е така, защото планетата представлява огромен магнит и като такъв, излъчва магнитни индукционни вълни. Те взаимодействат с магнетизма на човешкото тяло и водят до промяна в начина му на мислене и поведение. Причината за това е, че част от човешките хормони /пр. от хипоталамуса/ се освобождават на пулсативен принцип. Така че промяната на геомагнитното поле на планетата ще се отрази и на тяхното почасово експулсиране в кръвта…. И така, стигнахме до извода че повишаващата се вибрация на планетата ще моделира в някаква степен промяна в хормоналния статус на човека и неговата хомеостаза. Но от източната медицина знаем, че нервно-хуморалния отговор е свързан и с меридианната, и чакрична система на всеки човек. Следователно, върху щастието и здравето влияят твърде много вътрешни и външни фактори. Време е да споменем и още един изключително важен фактор- издигането на Кундалини по главния енергиен Канал- Сушумна.

Какви ефекти се получават при неговото стимулиране?

Нека разгледаме два конкретни случая, при които би могло да се провокира Кундалини:

1) в условията на некоректна енергийна система от меридиани и чакри. Замърсено астрално или ментално вътрешно тяло;

2) при духовно-чист човек, със светла , широка, добре симетрична и плътна аура.

Разглеждаме първия случай. Некоректна система от меридиани и чакри означава:

А) наличие на деформирани чакри, неприемащи в пълен обем енергия от външната среда.

Б) наличие на меридиани с обструкции по тях, в резултат на което енергията на Кундалини не е в състояние да протече коректно по посока Хилядолистника.

В) наличие на чужди енерго-информационни пакети в ауричното, астралното или ментално поле на индивида.

И при трите случая Кундалини не е в състояние да се движи свободно по Сушумна. Какъв изход намира Тя? Инициира се движение по колатерални /странични/ пътища. Но ние знаем, че тези заобиколни звена не биха имали онази устойчивост и капацитет, както Главния Меридиан. Какво би се случило, ако към тях се насочи огромен заряд от енергията на Кундалини? Първата възможност е да се пръсне колатерала. Енергията се насочва неконтролируемо към съседните органи и ги поразява. Втората възможност е организмът да постави диги пред поразения участък и да насочи енергийния ресурс по посока външните меридиани на психиката и съдбата.

И така, на практика пораженията след провокиране на Кундалини при организъм с некоректна енергийна система могат да бъдат следните:

Поражение на орган или система- инсулт, инфаркт, бъбречно или ендокринно заболяване;

Поражение на психиката на човека – маниакални изживявания, депресии, шизофренни отклонения;

Поражение на меридиан на съдбата- проблеми в социално-битов аспект.

Сега ще разгледаме втория случай- движение на Кундалини при духовно чист човек, със светла , широка, добре симетрична и плътна аура. От знанията на източната медицина ни е известно че когато енергийната система на човек е хармонизирана с космическия меридиан, по друг начин казано- в нея липсват блокажи и чужди енергийни пакети, то Кундалини свободно достига своята крайна точка- Хилядолистника, и енергията на човека се съединява с енергията на Космоса. В този случай както хормоналната, така и ендокринната система у човека си вършат задачите коректно. Болести на организмово ниво не се улавят. Човек е вътрешно доволен от своите действия, позитивен е и е готов да помага пълноценно на своите ближни и обществото като цяло.

Бихте ли прехвърлили всички тези констатации за движението на Кундалини на макро ниво?

Разбира се, че е възможно. Това наше действие дори ще ни обясни главния механизъм, по който се инициира войната. Всички ние живеем в общество, в което комуникираме с множество хора, създаваме редица социални контакти. Това, което не осъзнаваме е, че тези контакти пораждат определени взаимодействия в паралелните светове. Нашите мисъл форми резонират на магнитен принцип и интегрират с други подобни с еднаква фаза на трептене, в резултат на което се заражда едно енерго-информационно същество, наречено егрегор. Членовете на всеки колектив или формация от хора създават подобен егрегор. Той „мисли” и „чувства” съгласно общите мисловни нагласи на хората, съставляващи този колектив. Разглеждайки народите по планетата бихме могли да кажем, че всеки един народ съставлява общо егрегорно цяло, наречено „Групов дух”. Тъй като мисленето на хората се основава на физични процеси, в резултата на работа на високо-усъвършенствувана материя- човешкия ум, можем да предположим, че насоката на даден ум би била в синхрон /или не би била/ по отношение на друг такъв, намиращ се в същата енергосистема. Следователно в обществото могат да бъдат забелязани егрегори с противоположна насоченост на трептене. С езика на физиката, тези егрегори се намират в различна фаза и притежават различен спин. Подобно на всички магнити в природата и егрегорите в обществото си взаимодействат, като всеки един от тях желае да обхване все повече човешки умове в своята сфера на индукционно влияние.

Хайде сега да погледнем на цялата наша цивилизация от камбанарията на био енергетиката. Тъй като цивилизацията е творение на Божествения ум, тя носи в себе си всички характеристика на микроиндивида – човек. Следователно по нейната „снага” също тече потокът на Планетната Кундалини. Нека приложим всички знания, касаещи движението на Кундалини по Сушумна и ще осмислим причината за появата на явлението, наречено „Война между народите”. И тук аналогично бихме казали, че различните блокажни звена /разбирай паразитни егрегори/ пораждат излизането на Кундалини от своето русло. Вече сме наясно, че пораженията на макро ниво са вследствие липсата на синхрон между висшите вибрации на Божествения Логос и ниските паразитните програми на човека за надмощие и егоизъм. Кармата на народите назрява благодарение липсата на резонанс между Бога и техния Групов дух.

На макро ниво тя се изразява във войни, бедствия, финансови и политически кризи. Ето защо толкова много психично болни се движат днес по улиците, ето защо самоубийствата у нас, в България, са всекидневие.

Но след като на микроскопично ниво дори в материята няма материално вещество, а само един танц на енергията, навярно и в нашата енергетична матрица ще настъпи насищане на желанията за ескалиращи, „революционни” промени? Та нали, според квантовата теория, тъкмо ограничението, страданието, свиването увеличава скоростта на промяната…

Скоростта на ограничението, свиването и страданието е в пряка зависимост от кармичния ресурс на обществото, когато той се изчерпи, стартира благоденствие на народа и държавата. Ако страданието породи духовно търсене у хората, то разбира се, кармата ще се редуцира, но винаги остава определен кармичен обем, който ако не в този времеви участък, ще бъде обработен в друг.

– Щом като сега сме във времето на бързата карма, това означава ли, че се върви към освобождаване от нейното робство и приближаване към Края на нощта на времето и към Новия ден на времето?

Не мисля че кармата трябва да се приема като вид робство, по причина на това, че тя не е натрапена величина. Тя е функция, резултатна на действията на всеки един член на обществото и в тази връзка никой не е освободен от нейните ангажименти. Важно е осмислянето на предизвикателствата и уроците, които тя поражда. По този начин всеки член на обществото в бъдеще ще бъде ориентиран за посоката на ОБЩОТО ВЪЗРАЖДАНЕ и ДУХОВЕН НАПРЕДЪК на цивилизацията.

Споделил в страницата на Национален Институт по Ултрасензорна Мултимедиаторика и Феноменология – От Венко Вълчев на 26 януари 2013 г. в 16:41

*Интервюто е публикувано едно към едно, без никаква редакция от този сайт – Планетарни идеи