Анализирай с Красимир Куртев

МИСЪЛТА Е ОПАСНА ПОНЯКОГА

МИСЪЛТА Е ОПАСНА ПОНЯКОГА

Мислите могат да нападнат бъбреците, черния дроб, сърцето, белия дроб и да ги разрушат или да ги предразположат към болест. И тогава поради най-малката външна причина, органът заболява. После със своите трептения слизат в етерното тяло, а от етерното във физическото. Мислите в нашият мозък са потенциални убийци.

Как се обяснява, че болестите се дължат на духовни причини? Отрицателната или разрушителната мисъл или чувства са отначало в невидимите тела на човека: астрално, умствено и прочие.

 

Мислите в нашият мозък са потенциални убийци

 

(За мисълта няма граници)

Някои болести пък се дължат на това, че човек е влязъл в стълкновение с хората или в стълкновение със себе си.
Мислите на човека проникват в между молекулното пространство на мозъчната нервна система, а чувствата – в между атомното пространство на симпатичната нервна система. В това именно се заключава разликата между мислите и чувствата на човека. Ако човек подпуши някоя своя мисъл, т.е. не й даде възможност да се реализира, тя ще предизвика взрив в мозъчната нервна система. Ако пък подпуши някое свое чувство, то ще предизвика взрив в симпатичната нервна система

Древна тибетска Бьон поговорка: Мисълта е тяло на Звука.Звукът е тяло на Светлината.Светлината е тяло на съзнанието. Съзнанието е тяло на човешката същност.Съзнанието е нашата същност.То е енергията, която сътворява всичко във вселената.Всяко вдишване е физически израз на съзнанието. Душата веднъж създадена, е тяло на всичко това.

Човек не може да държи известна идея в ума си, без тя да произвежда известен физиологически ефект върху мозъка и нервната му система. Като знаете силата на мислите, на чувствата и на постъпките си, трябва да бъдете внимателни към тях. Една мисъл, едно чувство, една дума може да произведе върху мозъка и сърцето на човека такова напрежение, че да го осакати.

Няма по-силна отрова от отрицателните мисли, чувства и състояния на човека. Страхът, омразата, съмнението, подозрението са такива отрови. Те са утайки, които се наслояват в кръвта и я тровят. Може ли при такива състояния човек да бъде здрав?
Всяка лоша дума се отразява вредно върху черния дроб.

Хигиената забранява на човека да си служи с отрицателни, дисхармонични думи. Поради тази причина мисли от типа : дали, но, ами ако не стане, дано и прочие блокират необходимите позитивни вибрации и се получава обратният ефект.

Теми #болести #духовни причини #мисълта #мозък #нервна система #органи