Анализирай с Красимир Куртев

„Медитация“ с Господнята молитва

„Медитация“ с Господнята молитва

 

Упражнението с  Господнята молитва е безценно, спомага за хармония на ендокринната система позната като основни чакри. Също така се явява като синхронизиращо средство на натрупани емоции – чувства и мисли.  

Упражнение Господне  чрез молитва или медитация?

Някои от вас ще ме попитат  може би, защо не пиша медитация, а упражнение от което следва да поясня. Медитация е латинска дума (meditatio) и в същото време се прилага като основен компонент на източните религии и философии, според които е проявление – режим  на съзнанието.  

Господнята молитва е пропита дълбоко в земите на християните, сиреч от хилядолетия Господнята молитва е възвишение между небе и земя. Думи като Ом или Аум не могат да се сработят с честотите небесните и земни енергии протичащи  в душите ви както и с телесната ви обвивка обитаваща българската земя. Уверявам ви като дългогодишен изследовател на „скритите светове“, Ом и Аум не на един човек са навредили в последствие…

„Както нито едно източно цвете не би могло да разцъфне с цялото си достолепие у нас и стръкче Здравец не би се възвисило на Изток, така и Ом и Аум не биха могли да се съчетаят с Господнята молитва  в  Цялото“ – Красимир Куртев

Молитвените вибрации са в пълен унисон за християни, мюсюлмани, юдеи и прочие вярващи, които се раждат и умират в Божествената прах разстилаща се по ширините на България.  Божествените енергии са енергизирали земята, която тъпчем и забележете, тези сили не се съобразяват с религии, а с Вярата.

Господната молитва и чакрите

Отче наш (хипофиза), Който си на небесата! Да се свети Твоето име (епифиза), да дойде Твоето Царство (щитовидна жлеза), да бъде Твоята воля (тимус), както на небето (орбитна)*, тъй и на земята (клепачна)**; насъщния ни хляб (панкреас)дай ни днес (надбъбречна жлеза), и прости нам дълговете ни (полова жлеза), както и ние прощаваме(полова жлеза) на длъжниците си (надбъбречна); и не ни въвеждай в изкушение (панкреас), ала избави ни от лукавия (тимусна жлеза); защото Твое е царството (щитовидна жлеза), и силата (епифиза), и славата (хипофиза) вовеки.  Амин!”

(*орбитна и **клепачна са двете части на слъзната жлеза, познати в езотериката като сребърните чакри.)

Господнята молитва  – Упражнение за чакрите

Основата на това упражнение е поставена от Едгар Кейси, моята скромна персона се е постарала да сведе до знание и разшири въздействието върху нас, човеците като откровение.

След като се запознаете с молитвата по-горе и кое слово на коя жлеза отговаря може спокойно да се отпуснете в удобна за вас поза. Предполагам, че ви е направило впечатление редът на чакрите в Господнята молитва, започва се с хипофиза и се завършва със същият център.

  • Упражнението започва с мисловно или гласно повтаряне на „Отче наш“ (около 30 секунди) с абсолютна вътрешна тишина, очите са леко притворени, а съзнанието ви е концентрирано върху хипофизният център.
  • След като вече се чувствате в пълен покой изречете на глас или на ум божествената ключова дума – Твоето име, която ви свързва с епифизата. Дишайте равномерно без да се притеснявате и да мислите, дали ще се справите. „Твоето име“ постепенно ще отеква от съзнанието до подсъзнанието като божествен звън.
  • Продължете упражнението по същата схема и за останалите жлези. След което ангажирайте вниманието си върху 23-ти Псалм. След време ще покълне в съзнанието ви трети стих от този псалм: “Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си.“
  • Когато почувствате благодат от това упражнение продължете в същият дух. И запомнете, след като научите божествените ключови думи повтаряйте ги като задържате вниманието си малко след всяка.

Искрено се надявам това упражнение чрез  Господнята молитва  да ви се е сторило лесно. Бих желал да ви осведомя, че упражнението не е само вид медитация, то е лечебно както и пазително от болести като рак, туморни образования, диабет и други тежки заболявания.  С радост ви я предоставям, защото даром ми е дадена,  даром ви я давам.

Завършвам публикацията с тълкованието на Едгар Кейси: „Духът е животът, умът е строителят, а физическото е резултатът. Господнята молитва изглежда е осъзнаването на тази проста истина. Това е декларация, истинско потвърждение, което ни напомня за нашата същинска природа, че произходът ни е божествен“

Мир вам!

АМУЛЕТ ОТ АМЕТИСТ- Аметист Бразилия

Теми #болести #господнята молитва #диабет #ендокринната система #епифиза #жлези #лечение #медитация #молитва #отче наш #панкреас #рак #тимус #упражнение #хипофиза #чакри