Анализирай с Красимир Куртев

МАГИЯТА НЕ СЕ РАЗВАЛЯ, ТЯ СЕ ХАРМОНИЗИРА

МАГИЯТА НЕ СЕ РАЗВАЛЯ, ТЯ СЕ ХАРМОНИЗИРА

Магията е кодирана информационна програма

Магията не се разваля, тя се хармонизира. Магията, която аз наричам Агресивната негативна атака (А.Н.А.), влияе основно върху човешкото астрално и ментално тяло. Фините тела са седем в общият смисъл, но преди всичко магията оказва влияние върху двете по горе споменати.

Магията съществува и в по широк спектър разбира се, например биополето. Бих желал да отбележа, че така нареченото биополе е само излъчване. Много проучвания и изследвания на учените още от 19-ти век са доказали, че за така нареченото биополе е газов флуид с качества на слаб диелектрик и електромагнитни свойства. Професор Виктор Инюшин го окачествява като биоплазма или петото агрегатно състояние на материята. И това биоизлъчване се състои от йонизирани частици с размери около 60 нанометра, които циркулират в нечетните слоеве на аурата- общо 7 слоя.

Когато имаме наличие на магия се получава източване от нервния флуид (от циркулиращият кръг на йонизираните частици )и съответно спад на човешката жизнена енергия. Тъй като негативните частици се изграждат в силно изразена математическа прогресия(масирани наслагвания) и това води до изкривяване или разреждане на астралното тяло при човека.

Магията е кодирана информационна програма

Всяка дума, звук, жест, поглед или предмет в един момент биха могли да се превърнат в зареден носител на негативното, магия, А.Н.А. При такъв носител с отрицателен знак се получава дисхармония в човешкият организъм като цяло, физически и психически. По тези причини съм на мнение, че магията не би могла да се разваля, а да се внесе хармония на чакри, аура и излъчване-биополе.

Магията е кодирана информационна програма, която променя житейската линия към плюс или минус -това е мнението на много учени и специалисти занимаващи се с езотерика и окултизъм.

Магията няма цвят, тя не е бяла, черна или червена, тя е просто агресивна негативна атака. Трите цвята, бяло, черно и червено като окултна терминология произлизат още от древните алхимици. Дали ще се извърши даден ритуал за добро или зло, то той се прави без знанието на другият човек и това е много опасно, защото при извършването на така широко разпространената „бяла“ магия за любов при всички положения има на лице обратен ефект или „ефект на бумерангът“.

Негативната програма те променя

Цветанка Маринова споделя: Магията е кодирана информационна програма, която променя житейската ти линия към плюс или минус. Съществуват няколко вида програми. Има ефирни програми и когато се кажат определени думи, които са код, това ефирно пространство се отваря все едно натискаш център на клавиатурата и името влиза в тази енергийна програма. Това е по-точно магическа програма, не енергийна. И за съжаление, когато става въпрос за лоши неща, тя много бързо се задейства.

Всички знаем, че земята има минусов знак и лошите неща стават лесно. И след това бавно или малко по-бързо животът на човек се отклонява от пътя му, започват да му се случват лоши неща. Ако е направена магия за раздяла, тя се случва. Това обаче не може да приключи само с раздялата, защото енергията се разпростира и върху други сфери на живота – в професията, семейството, взаимоотношенията и т. н. Тази негативна програма те променя, а и хората наоколо започват интуитивно да го усещат и да имат лошо отношение към теб също така“.

Какво представлява, как действа и как се разваля магията? – Валери Цветков

Практиката показва, че те обикновено го правят с яйца, катинари с ключ, вода за баене и молитви. От това следва да се запитаме, нима на тези велики магове не е било известно това? Проблема се състои в начина на проникване на енергиите на Бог, които имат ограничение за въздействие върху човешкия организъм. Единствено Божите енергии могат и са в състояние да изгонят демона или духа от нас. Това е било известно от дълбока древност и е било закодирано като послание към човечеството на кръста на който е разпънат Исус Христос.

Там са изписани 4 букви INRI /ИНРИ/ – официалното становище на църквата е, че те означават ИСУС НАЗАРЕТСКИ РЕКС /ЦАР/ ЮДЕЙСКИ. Истината обаче разкриват рицарите – тамплиери, които освобождават Йерусалим. Тези букви означават – ИГНИ НАТУРА РЕГЕНЕРАНДО ИНТЕГРАЛ – природата се обновява чрез пречистващия огън (Ignem Natura Regenerando Integrat).

Именно този огън, тази енергия от небето единствено може да освободи човека от чуждо вмешателство. Проблема е в това, че енергийните центрове /чакрите/ на човека са затворени по рождение, с изключение на 1-ва, но и тя не е активирана. И тъй като Бог дава право на свободен избор на всеки да отвори или да не отвори своите енергийни центрове към него, съществуват само 2 начина за проникване на божията енергия в човека – първият е човек да овладее сам тази енергия, а вторият е човек, който е овладял цялата енергия в 3-те и разновидности, да я предаде и същевременно по този начин да изгони паразитиращата душа /да развали магията/.

Едва в последните 2 десетилетия руски учени по косвен начин установиха, че съществува душа. Със свръх точни измервателни уреди се установява, че 2 часа след смъртта тялото олеква с 40 до 60 грама. Изводът, който те правят е, че това не може да бъде нищо друго освен душата. За съжаление обаче към този момент няма създадена апаратура, която да засича реалното състояние на душата. Оттук идва огромният проблем с магиите – тези, които правят магии взимат информационен носител от „жертвата“ – коса, нокти, кръв, семенна течност, дреха, снимка.

След това чрез специални ритуали призовават духовни структури извън човека да проникнат в него и да паразитират. В България към този момент са известни около 40 вида магии, които се проявяват в близо 2500 разновидности. Големият проблем при магиите произтича от следният факт – енергийните центрове /чакрите/ от 1-ва до 3-та работят с енергии от Земята. 4-та /сърдечната чакра/ работи с енергии и от Земята и от Космоса. Останалите 3 – от 5-та до 7-ма чакра работят с енергии само от Космоса.

Поради тази причина магиите до кръста включително се правят с духове на починали хора, останали в орбитата на Земята /самоубийци, престъпници и т.н./. От кръста нагоре се призовават висши духове, известни още като дяволи или демони, които да паразитират в човека. При своето проникване тези души изчерпват енергията в дадения енергиен център и с течение на времето увреждат органите, намиращи се в съответната зона.

Същевременно се прекъсва нормалното протичане на нервните импулси, тръгващи от централната нервна система и преминаващи по гръбначният стълб. Оттук започват да страдат и органите и системите, които се намират под равнището на въздействие на паразитиращата душа.

На всеки непредубеден човек е ясно, че макар и паднал ангел, Дяволът е син божи и проникнал с коварство и измама няма никакво намерение да се маха и може да бъде изгонен само чрез сила и тази сила е силата на Бог в неговата всеобхватност и съвкупност.

Какво представлява кръстът (разпятието)

Като стана дума за разпятието бих желал да внеса кратко разяснение. Кръстът има дълга история в много цивилизации, от Индия до Египет. Сред древните египтяни, кръста увенчан с пръстен, Анкх, представлявана живот, така и на смърт. Захир Ерман отбелязва, че хоризонталната линия на кръста представлява смъртта, а вертикалната този, символизира живота.

Неговата основна символика е съюзът на два свята, човешкият и небесният. По принцип кръста представлява интеграцията на противоположностите, вертикални и хоризонтални, духовни и материални, женствени и мъжествени, Ин и Ян.

В случай, че имате усещане за направена магия (Агресивна Негативна Атака), бихте могли да се свържете с мен. Ще се хармонизират патогенните зони чрез минерали и кристали и нещата ще влязат в необходимият си ритъм. Ето и координати: 0897 339585 , 887 392139 и 0876470567

С уважение към теб, читателю – Чест и почитания!

Красимир Куртев

Магии, демони – Изчистване

Теми #а.н.а. #агресивна негативна атака #аура #Биополе #езотерика #магията #окултизъм