Магии

Магията води до изкуствена дисхармония

Магията води до изкуствена дисхармония

Магията води началото си още от появата на човека на земята. Още тогава той се е замислял над явленията, които се случват с него и около него. Едни са се стремили да изучават тези явления, други са изпитвали страх от съприкосновение с тях. И тези, които са ги изучавали, вероятно са основатели на магичната практика. С времето магията станала неотменна част от живота на човека, който съзнавал своята слабост и зависимост от враждебните сили на околния свят.

Различните страни и народи са се отнасяли по различен начин към магиите. Едни са я използвали за обществени блага, други са я преследвали. Например в китайските провинции с помощта на магиите са залавяли крадците, а манджурските шамани са умеели от разстояние да внушат на едно или друго лице определени действия. Затова от техните умения са се ползвали дори руските князе и офицери. Но понякога високопоставените особи убивали магьосника, към когото се обръщали за услуги, за да не стане това ничие достояние. Така са постъпили и княз Василий Голицин, и Григорий Распутин, и много други.

Често господарите се опитвали с помощта на магове да попълнят изпразнената вече държавна хазна. Някои монарси, качвайки се на престола и давайки клетва за вярност към своя народ, не забравяли да почетат и маговете.

Някога последствията от магични действия пряко са влияели на съдбите на хора и на държави. Така например, през 1572 година цар Иван IV (Иван Грозни), обръщайки се към църковна особа, за да му разреши четвърти брак, си позволил да каже, че досегашната му жена била обладана от магии и магьосници, затова такава жена няма място при царя.

НАЙ-МНОГО ОТ ТЯХ СЕ СТРАХУВАЛИ БОЛШЕВИКИТЕ

От магии се страхували и още се страхуват хората в Европа. Във времената на Инквизицията много магове били убити по подозрение, че са докарвали болести и мор на хората. Но от магиите като от огън се страхували болшевиките. През периода 1936-1938 година (Големия терор) били арестувани всички шамани от Тихия океан до Бяло море, арестите обхванали целия руски Сибир. Голяма част от арестуваните били унищожени веднага, а останалите изпратени в ГУЛАГ.

Известният биолог Чижевский разказва в спомените си как в Петроград без съд и присъда били разстреляни на място двадесет магове и екстрасенси, за които постъпил донос за предстоящ ритуал против новата власт.

Ненапразно властите са се страхували, защото са имали пред себе си историческия опит и познаването на възможните резултати от магичните въздействия.

Магиите като ежедневно и полезно действие не били преследвани. Те били използвани за лечение на различни болести. Сред жените се разпространявали сведения за лекуване на децата. Те сами умеели да извършват обреди и магични действия. Съществували заклинания против всевъзможни житейски ситуации. Към магическо познаване обаче се стремели малко хора, защото се страхували от излишно познаване, от обременяване. А и църквата в известна степен отричала тази дейност.

МАГИЯТА В ДНЕШНО ВРЕМЕ

В наши дни някои магични въздействия са елемент от ежедневния живот на хората. Например обичаят хората да се здрависват при среща съдържа магично заклинание за здраве; пиенето на чай, съпроводено с беседа – също. А поглаждането на дете по главичката помага за снемане на натрупаните през деня уроки.

Колкото и да ви е чудно, особено място в случая заема парфюмерията. Самата дума “парфюмерия” произлиза от “per fumium” и означава изпушване на благовония. Не само парфюмите, но дори ароматните сапуни, кремове и шампоани с ярко изразен аромат попадат в категорията битова ароматична магия.

Още по-голям ефект оказват парфюмите с феромони. Феромоните са продукти на ендокринните жлези на животните и човека, които са способни да предизвикат определена поведенческа реакция. В природата феромоните са химични посредници в общуването между животните чрез миризмата. Благодарение на тази миризма самките разпознават противоположния пол. Към феромоните се отнасят половите атрактанти, веществото на тревогата и другите компоненти, благодарение на които многократно се засилва сексуалната привлекателност на този, който ги използва. Опитните козметици, на основата на феромоните, могат да съставят индивидуален афродизиак, който на подсъзнателно ниво да привлече партньора (или да го отблъсне).

Освен магията на ароматите, съществува и магия на светлината, на прическите, на облеклото и обувките, магия на цветовете и камъните. Съзнателно или не, чрез такива магични способи за взаимодействие с околния свят човек физически се превръща в маг.

МАГИЯТА ВОДИ ДО ИЗКУСТВЕНА ДИСХАРМОНИЯ

Вероятно се досещате, че урочасването, магията и другите отрицателно ориентирани магични въздействия водят до изкуствена дисхармония в човешкия живот.

Човек, оказващ негативно въздействие на друг човек, непременно получава еквивалента на същото това въздействие върху самия себе си. Това е така, защото в процеса на осъществяване на негативно въздействие самият той същата степен излиза от хармонията на околния свят.

Професионалният маг е неутрален и ако по поръчка на своя клиент оказва негативно въздействие на друг човек, то това въздействие ще се върне на самия него, защото точно той със своята поръчка внася смут в околния свят. Понякога магичното въздействие се извършва с благородна цел – да се помогне на човек, изпитващ чувства към друг, който не му отвръща със същото. Дори неговата любов да е силна и напълно искрена, магичното въздействие няма да го направи щастлив. Този, когото той обича, ще се подчини чрез магично въздействие и много ще страда. Дисхармонията в околния свят ще влияе на здравето му, ще му създава трудности в живота и много огорчения.

МЕХАНИЗМЪТ НА МАГИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Е ТОРСИННОТО ПОЛЕ

За да се разбере по-добре механизмът на магичното въздействие, трябва да се конкретизира физическият модел на света, за който говорихме по-горе. Този модел се базира на философската концепция на древногръцкия философ Демокрит, по-късно допълнен от Аристотел. Аристотел е въвел понятието “ефир”, което дълго време е представлявало научна абстракция. Но през 1913 година френският математик Ели Картан въвел понятието “торсинно

поле”. И вече в 90-те години на ХХ век бил открит “носителят” на това поле и получил наименованието физически вакуум. А това е същият този ефир, чието съществуване предсказал още Аристотел. Много скоро станало ясно, че торсинното поле минава през всяко тяло и се разпространява на всякакво разстояние. Изяснило се, че това поле може да бъде дясно и да притежава лечебни свойства, но може да бъде ляво и тогава то има пагубни свойства. И накрая, за разлика от магнитното поле, където се привличат противоположните полюси, при торсинното поле подобните привличат подобните си. А това, в крайна сметка, може и да е всеки един човек.

АКО ИЗХВЪРЛИТЕ РАЗРУШИТЕЛНИТЕ МИСЛИ ОТ ГЛАВАТА СИ, НЯМА ДА ВИ ЗАСТИГНЕ МАГИЯ

Определен обем информация от околния свят влияе на органите на чувствата и на други органи в човешкото тяло. Но друго едно количество информация, тази, която е във вид на торсинно поле, постъпва непосредствено в подсъзнанието. Такова въздействие може и да не се осъзнава от човек на съзнателно ниво, защото то не засяга неговите органи на чувствата, но пък оказва съществено влияние на неговия живот. Ето на това се основава магията на любовта. За осъществяване на своите замисли магът предава съответната информация в околния свят.

Уязвимостта на човека и степента на концентрацията на разрушителните мисли не се движат паралелно. Това означава, че ако разрушителните мисли са повече от 5-10 процента, то уязвимостта се увеличава няколко пъти. Което се обяснява с избирателната чувствителност на подсъзнанието, а то от своя страна притежава положителни и отрицателни мисли и емоции. Тази закономерност обаче има и положително свойство – ако освободите своето подсъзнание от разрушителните мисли, веднага ще се получи положителен ефект. А ако ги съкратите на 5-10 процента, ще усетите многократно облекчение.

Същото може да се каже и за здравето на човека. Ако подсъзнанието му е свободно от разрушителни мисли, той е здрав и не се нуждае от медицинска помощ. И съответно, разрушителните мисли могат да доведат до много болести. Ако подсъзнанието на човека е свободно от разрушителни мисли, той няма да се нуждае нито от медицинска помощ, нито от магии. Ако човек се намира в относителна хармония с околния свят, то и медицинските, и магичните средства трябва да се използват изключително рядко, само в екстремни ситуации.

Ако се окажете обект на магично въздействие, поръчано от някого, достатъчно е да владеете позитивното мислене, това е най-добрата защита от уроки и магии. И в подкрепа на това ще цитираме един друг светец, Йоан Кронщадски, който казва: “И дяволът не може да ти причини зло, ако не открие у тебе нещо, за което да се хване”.

Автор: Микаел-ръководител на „астрологичен център по феноменология-Микаел“ ЕООД

Магия наречена Завист – Блокиране, изчистване и защита

Теми #дrсхармония #магия #човек