Езотерика

Кои са слоевете на човешката аура?

Кои са слоевете на човешката аура?

Кои са слоевете на човешкото тяло? Всеки слой от човешката аура има своя собствена функция и е свързан с определена чакра. Човешкото тяло извън физическото си има изградени слоеве на аурата. Тези слоеве правят връзката – Небе – Човек – Земя.

Аурата притежава 31 честоти

Първият слой на полето и първата чакра са свързани с физическите функции и усещания.

Вторият слой и втората чакра се отнасят до емоционалния живот.

Трети слой и трета чакра са определящи за умствените ни възможности.

Четвърти слой и четвърта чакра са проводник на любовта като цяло.

Петата двойка отразява висшата ни воля, силата на словото и слуха.

Шести слой и шеста чакра – Божествената любов, която надхвърля рамките на човешката любов и се изразява в грижата за всичко живо.

Последният седми слой и седма чакра са свързани с висшия разум, познаването и сливането на духовната и физическата природа на човека.

Осъзнаването и приемането на връзката между физическото ни тяло и фините енергийни тела, физическото ни състояние и състоянието на енергийните вихри, може да ни помогне по-добре да разберем характера и причините за на нашите заболявания.

Седемте главни чакри са разположени в областите където се намират основните ендокринни жлези на физическото тяло.
1. Коренна чакра – надбъбречни жлези
2. Сакрална чакра – полови жлези
3. Слънчев сплит – панкреас
4. Сърце – тимус
5. Гърло – щитовидна жлеза
6. Глава – хипофиза
7. Теменна – епифиза

Освен тях, има още 21 второстепенни чакри и множество малки енергийни вихри, съответстващи на акупунктурните точки.

На база редица наблюдения и изследвания, учените са създали множество модели за определяне на ауричното поле. Общото при всички тези модели е разделянето й на слоеве, които се определят по цвят, местоположение, форма, плътност и функции.

Първи, трети, пети и седми слоеве имат определена структура, докато втори, четвърти и шести се състоят от флуидообразна субстанция без определена структура. Между съседните слоеве има пълно взаимодействане както със слоевете под него, така и с физическото тяло. И така, ние имаме седем по-фини тела, които заемат едно и също пространство в едно и също време, като всяко едно излиза извън границите на предшестващото го.

Структурно организираните слоеве (фини тела) съдържат всички форми, присъщи на физическото ни тяло, включително вътрешните органи, кръвоносната система, нервната система и пр., както и някои допълнителни форми, неизявени в триизмерната физическа реалност. Освен фините тела, човешката аура притежава вертикален енергиен поток, който я свързва в общата енергийна система на заобикалящата ни среда.

Този енергиен поток има два изхода – над главата и под опашната кост. По него са разположени конусовидни енергийни вихри, известни повече под названието “чакри”. Върховете на тези вихри са насочени към вертикалния енергиен поток, а отворите им достигат външния край на всеки слой от полето, в което се намират.

Върховете на чакрите се наричат корени или центрове и в тях са разположени клапи, регулиращи енергообмена между слоевете на аурата и обкръжаващото енергийно поле. При правилното им функциониране, тези клапи всмукват енергия, която преминавайки през основния енергиен поток (гръбнака), зареждат целия организъм. Нарушената им работа, обратно, води до недостиг на енергия, който след определен период от време, се проявява във вид на заболяване.

Всеки слой от аурата, както и чакрите имат определено оцветяване. Първият слой, наречен още Ефирно тяло варира от светлосиньо до сиво; вторият – Емоционално тяло – прилича на цветни облаци от флуидна субстанция оцветени във всички цветове на дъгата. Менталното тяло (трети слой), е предимно жълто, а астралното (четвърти слой) прилича много на емоционалното тяло, но тук цветовете са проникнали от леко розово сияние.

За ефирното матрично тяло (пети слой) може да се каже, че прилича на фотографски негатив с тъмносин фон. Небесното тяло (слой шести) има относително неопределена форма, а оцветяването му прелива в цветовете на дъгата. Последният седми слой или още Кетерната матрица има определен яйцевиден контур и съдържа всички аурални тела. Изпълнен е със златисто-сребърна ярка светлина.

Аурата притежава 31 честоти

„Първото е за броя на честотите, които притежава Аурата и това са 31 честоти. Тук освен честотите на главни и средни чакри, влизат още 4 броя на Астралното тяло и 5 броя на чакрата на Слънчевия сплит, при която вихърчетата са на различна честота и без грешка се замерва дали става въпрос за Стомах, Черва, Черен дроб, Панкреас или Жлъчен мехур. Който притежава тези честоти е богат, защото притежава един великолепен Атлас на човешкото тяло на Енергийно ниво.

Второто ми допълнение е към клапите на чакрите. Описаното в статията важи само за хипо -функцията при което увреждане в тялото навлиза по-малко енергия и става въпрос за клетъчно гладуване. Има и друго увреждане на клапите при което в тялото навлиза повече енергия от нормалното. Това отговаря на хипер-функцията или това е клетъчното преяждане. Имено това налягане убива клетките и създава работа на Кандида по тяхното изяждане.

От налягането на Праната по Етерните канали се получава разкъсване на вихърчето захранващо органа и се получава изтичане на Прана и това довежда до падане на Имунната система. На тези разкъсвания, аз викам пробойни. Ще се радвам ако с тези 2 допълнения съм допринесъл тази прекрасна статия да стане по-пълна.“

В публикацията са използвани фрагменти от интернет

Езотерични консултации – Парапсихолог, Минерали и критстали

Теми #аура #първият слой #слоеве на аурата #фини тела #чакри #човешката аура #Човешкото тяло