Планетарни идеи

Кои житейски събития стресират?

Кои житейски събития стресират?

Холмс и Рае успяват да конструират списък с най-честите и най-важните житейски събития, които предизвикват стрес. В действителност е трудно да си представим житейско събитие, което да не предизвиква в нас някакво ниво на стрес.

Скала на стреса

Благодарение на скалата на стреса човек може да прецени, как стресиращите събития в живота му влияят върху общото равнище на самочувствието и психическата му издръжливост. По-долу е показан списъкът с най-честите и най-важните житейски събития, предизвикващи стрес.

Скала на стреса – списък на житейските събития според Холмс и Рае:

 

 

 СъбитиеТочки
  1.Смърт на партньора / съпруга(та)100
2.Развод73
3.Семейна раздяла65
4.Пребиваване в затвора63
5.Смърт на близък член на семейството63
6.Травма на тялото или заболяване53
7.Брак (създаване на семейство)50
8.Уволнение от работа47
9.Семейно помиряване45
10.Пенсиониране45
11.Болест в семейството44
12.Бременност40
13.Проблеми в сексуалния живот39
14.Увеличаване на семейството39
15.Започване на нова работа39
16.Промени в доходите38
17.Смърт на близък приятел37
18.Смяна на професията36
19.Нарастване на семейните конфликти35
20.Наличие на голяма ипотека31
21.Съобщение за задължително връщане на голям дълг или заем30
22.Промяна на отговорностите в професионалния живот29
23.Напускане на децата на родителския дом29
24.Проблеми с роднините на съпруга/съпругата29
25.Повишаване на усилията за извършване на някаква работа28
26.Начало и завършек на работата на партньора съпруг(а)26
27.Започване или завършване на училище26
28.Промяна в стандарта, качеството на живот25
29.Промяна на личните навици24
30.Проблеми с шефа23
31.Промени в условията на труд или в най-близкото обкръжение20
32.Смяна на жилището20
33.Смяна на училището20
34.Промени в прекарването на свободното време19
35.Промени в религиозните практики19
36.Промени в навиците на приятелството18
37.Ипотека или вземане на голям заем17
38.Промяна в навиците за сън16
39.Промяна в честотата на семейните срещи15
40.Промяна в хранителните навици15
41.Отпуск13
42.Празнуване на коледа12
43.Малки нарушения на закона11

Според авторите ако човек е преживял събития, количествената оценка на които варира между 155 и 199 точки, възниква 37% риск през следващите две години човек да се разболее от някаква сериозна болест. Ако тази сума варира между 200 и 299 точки, то рискът се увеличава на 51%, а при над 300 точки рискът нараства до 79%.

 Онова, което е важно да се помни, че чрез тази скала човек може само да се ориентира за вероятността от повишаване на стресогенното ниво и за евентуално повишаване на риска от последващо заболяване.

Скалата не е лечебен метод. По-скоро тя ни помага да се ориентираме в значимостта и тежестта, които придаваме на собствените си преживявания и какви потенциални опасности има при продължително състояние на високо психично напрежение.

Източник: ТУК

Теми #скала на стреса #стрес #холмс и рае