Анализирай с Красимир Куртев

Когато Ян и Ин проговорят

Когато Ян и Ин проговорят

Когато Ян и Ин проговорят сетивата ни потъват в послушание застанали между две пространства. Дали в такъв момент човек не попада в зоната на Независимостта – едва ли, такова понятие, като „независимост“ не съществува. Всяка частица зависи от по висши частици, всичко във Вселената е подчинено, зависимо.  Годините от вековете, месеците от годината, дните от месеца, часовете от дните, минутите от секундите, секундите от градусите. Орбити, планети, космос, галактики и Вселена – всичко е зависимо от Творецът. В това се изразява езотеричният замисъл на Сътворяването. Подготвих за вас Поезия и Проза – „ Когато Ян и Ин проговорят“, приятно четене от мен, Красимир Куртев!

Дванадесет стиха за Ин и Ян – древни трактати

Ин и Ян Всичко живо е жизнената енергия Чи, която се проявява в две форми: Ин и Ян. Те са свързани една с друга, противопоставят се и преминават една в друга. Животът на Земята е пронизан от ритмични вълни, които представляват редуващи се приливи и отливи на Ин и Ян. Под термина “Ян” се подразбира мъжкото начало, деятелността, денят, енергията. Под термина “Ин” се подразбира женското начало, пасивността, натрупването, нощта, кръвта.

 

Годишният сезонен цикъл и енергиите Ин и Ян. Лятото е време за преобладаване на Ян, а през зимата има относително увеличение на Ин. Заражадайки се по време на зимното слънцестоене (21 декември), Ян нараства до периода на лятното слънцестоене (21 юни). Това е времето за потискане на Ин и обратно.

 

Дванадесет стиха за Ин и Ян – древни трактати

„Осъществявай неосъщественото, подчинявайки на себе си сърцето.

В движението и покоя осъзнавай върховния предтеча.

Какво още да търсим в отсъствието на дела?

Овладявайки истината откликваш на нещата и главното е да не се заблудиш.

Ако не се заблуждаваш, природата сама ще се успокои, а ако природата се успокои, диханието само ще стане естествено.

Когато диханието се възвръща, еликсирът се сгъстява сам, а в съдовете се съединяват триграмите Кан (вода) и Ли (огън).

Ин и Ян се пораждат, преобръщат се н навсякъде се чува гръмовен тътен.

Белите облаци се обръщат към върха, а сладките роси оросяват гората Сумер.

Когато си се „напил с виното на дълголетието“, кой придобива знанията, пътешествайки в Безпределното?

Седиш, слушайки звуци от лютня без струни и ясно виждаш спиралата на съзиданието н преобразуването.

Написах тези дванадесет стиха и ви дадох стълба към самите Небеса.“   – Люй Дунбин

 

Древни коментари – Ян и Ин трактати:

 

Пренебрегвайки словата, подхранвай диханието и съхранявай Духа си.

Всички занимаващи се с усъвършенстване са длъжни най-напред да подхранят диханието си.

Същността на тази техника е заключена в пренебрегването на словата и запазването на единството. Диханието няма да се разсейва, ако забравиш за словата. Дъхът ти няма да те напусне, ако запазиш единството.

В заветите е казано: „Запечатай езика си с покой и съхранявай Духът си неподвижен“.

Осъществяван неосъщественото, подчинявайки на себе си сърцето.

Обикновено сърцата на всички хора се движат и вълнуват непрекъснато. Усъвършенстващия се човек устремява сърцето си в покоя. Най-важното за него е да подчини очите си, защото те всъщност са вратата към сърцето- затова трябва да се спуснат завесите и да се затворят отворите.

Сърцето ти винаги трябва да действа, като меч, защото желанията и мислите за светските дела няма да ти донесат полза. За да загасиш огъня на страстите си е най-добре да се откажеш от користолюбие.

В заветите е казано: „Гледай с очи върха на носа си, а от там устреми погледа си в пъпа. Когато горното и долното се видят, сърцето и диханието ще бъдат в хармония”.

Ако насочиш мислите си в „Тъмната застава“ (долен „дан тиен“) ще можеш да подчиниш и обуздаеш мислите и предпочитанията си“.

 

Ин и Ян в годишния цикъл

Съществува определено разпределение на енергията по органи: тя ту се засилва, ту отслабва в определени части на тялото. Ето защо за всеки орган съществува “лошо време”, при което настъпват или се изострят различни заболявания. Всеки орган преживява такова време веднъж или два пъти в годината.

За черния дроб това е пролетното равноденствие и есенното равноденствие (в по-малка степен), за далака и задстомашната жлеза – май, за главата и сърцето (кръвоизливи в мозъка и функционални нарушения на нервната система) – в периода на лятното слънцестоене, белите дробове – след есенното равноденствие, а психиката най-лесно се разстройва през ноември.

 

 В движението и покоя осъзнавай Върховния Предтеча

Движението и покоя са Ин и Ян. Върховният Предтеча е това, от което ние се раждаме.

Усъвършенстващият се човек трябва да знае, че още преди раждането на прародителите ни е съществувала съкровената женственост. Това е онова място в човешкият организъм, където се събират и съединяват горе и долу, Цян и Кун, осемте триграми, петте движения и четирите образа.

Преди да стане разделението на Небето и Земята, се е породила единствената частица на Божествената светлина. Това е вил Великият Предел (Тайчи). Това е мястото, което е разположено под сърцето и над бъбреците (без да се има в предвид физическото пространство).

То, като че ли се намира вътре, откъдето на непрекъснати потоци излизат всички мисли и се нарича от нашите патриарси „движение-покой“. Тук се подрежда и хармонизира истинската енергия, тук пребивава житейската правда и се изявява същността на отсъствието.

Когато издишваш се съединяваш с корените на Небето, и при вдишване се докосващ до корените на Земята. Това означава, че разтварянето на преградата се определя като Покой, и затварянето като Творчество.

Тук разбира се имам предвид триграмите Кун (Земя, Покой) и Цян (Небе, Творчество). Когато издишваш пее дракон и се вдигат облаци, а когато вдишваш реве тигър и се поражда вятър.

При осъществяването на едно разкриване, едно закриване, една фаза на движение или една фаза на покой, то повече от всичко в това трябва да се цени непоколебимостта на сърдечните помисли. Приливът и отливът в цикъла на истинското дихание трябва да се осъществяват, като движение на тънка и фина копринена нишка.

Регулирайки диханието, трябва да достигнем до дихание без дихание и до сливане в едно цяло на всичко съществуващо. В резултат на това се достига съсредоточаване на Духа и става възможно създаването на еликсирът на Безсмъртието.

Ян и Ин – Влиянието на метеорологичните условия върху човека

В зависимост от съществуващите две форми на енергията се различава “Инско” и “Янско” време. Древен афоризъм гласи: “Когато Ян е в изобилие, настъпва горещина, когато Ин е в изобилие, настъпва студ.”

Според китайската традиция пет елемента влияят върху състоянието на човека: вятърът, сухотата, влажността, топлината и студът. Вятърът, сухотата и топлината носят със себе си Ян; влажността и студът – Ин.

Ето защо от позицията на техния баланс влажността и сухотата не са количествени характеристики на съдържанието на водни пари във въздуха, а преди всичко качествени характеристики за преобладаването в природата на едно от противоположните начала. Същото се отнася и за топлото и студеното, но не и за вятъра, който няма свой антипод.

 

Към страница 2

 

 

Теми #древни трактати #енергиите Ин и Ян #жизнената енергия Чи #Ин и Ян #китайска медицина #Когато Ян и Ин проговорят #красимир куртев #Ян и Ин процеси