БИЖУТА

Ключът за утеха и благоденствие – Tikun Klali

Ключът за утеха и благоденствие – Tikun Klali

Какво представлява този ключ и защо се нарича  Тикун Клали (Tikun Klali)?

 

Живеем в близост до една заключена „кутия“, което се изразява в нашето подсъзнание, ковчеже  изпълнено със съкровища – послания чрез божите благословии. За всяко ковчеже има съответен ключ и това е Ключът за утеха и благоденствие – Tikun Klali.

 

Светът, в който живеем не е свят на причините, той е свят на следствията. Чрез нашия мироглед, мисли и начин на поведение трупаме грешки след грешки. Причините са в емоционалното ни битие, а следствията представляват лавина от щети, които си нанасяме ежедневно. Това води до „заболяване“  –  липса на утеха и благоденствие. Творецът се е погрижил човешките творения да открият онзи чудодеен духовен балсам  и това е Тикун Клали (Tikun Klali).

Tikun Klali – Тайна десетте псалми

Tikun Klali означава на иврит -цялостно поправяне или „Апотропеен (магически) способ  за защита“. Тикун Клали е съставен от десет псалми, които служат за покаяние на всички грехове.  Десетте псалми  са изградени по принципа на Кабала, а формулата е ключ за утеха  и благоденствие.

Това са десетте Псалми:

              16

           32, 41,

        42, 59, 77

 90, 105, 137, 150

Творецът е предоставил шест часа на творенията да осъзнаят дадена грешка, да я преосмислят и да не я повтарят повече. Но ние постоянно грешим и следва този елей за утеха и благоденствие да бъде постоянно с нас. Tikun Klali е общото средство за защита. Когато формулата на Ключа за утеха и благоденствие е неотлъчно с нас се дава рестарт на досегашните ни деяния и се отключва пътя към Божественото.

Ключът Tikun Klali е мощен набор от молитви събрани в едно за изкупление на греховете, инструмент, който подобрява положителни промени в имуществото и е преди всичко за защита, против злоба и завист. Тикун Клали  е за основно почистване от стари натрупани отрицателни енергии.  Чрез десетте псалма на Тикун Клали   се дефрагментират натрупаните кармични грешки и този божествен акт води до ефективни  подобрения  за различните заболявания на много нива. Tikun Klali е феноменален код  за изцеление на душа и тяло.

Амулетният ключ е гравиран с поговорката: „Божието благословение ще обогати“.

Този Ключ на успеха може да откриете в www.kabаla.bg

Автор: Красимир Куртев

АМУЛЕТ Heart Stone – Розов кварц ЮАР

Теми #Tikun Klali #кабала #Кабала Бижута #Ключът #псалми #Тикун Клали