Езотерика

Кармата е портрет на съдбата

Кармата е портрет на съдбата

Кармата е портрет на съдбата, нарисуваната картина днес. По време на съдбата, тоест днес, живота който живеем в момента. Каквито бои положим днес, такива нюанси ще придобие портрета на Кармата „утре“.

За да изясним някои аспекти на кармата, първо трябва да разсеем някои общо популярни заблуди. Ние не сме наказвани или не сме принуждавани да си платим за минали грешки, или не сме възнаграждавани за добрите си дела, нито карма има нещо общо с причината и следствието.

Кармата означава действие, движение, и обхваща всички процеси, чрез които оформяме живота си. Карма е всяко външно действие или насочено навън действие от нашия център, всяко взаимодействие и всичко, което нашето Съзнание прожектира навън като мисъл, емоция, енергия, намерение, очакване.

Дхарма е проявеният от Празнотата Дух, а също и Пътят, завръщането/осъзнаването на този Дух. Карма е обособеното движение на Духа, несъзнаването ни, че извираме всеки миг от празнотата и илюзията за нашата субстанционалност. Карма освен нашето невежество е и магнетичната инертна спирачка в нашата еволюция.

Карма се състои от много различни мисловни модели/вериги и печати (фиксирани енергийни форми) върху нашето съзнание, които създават събития в нашите животи. По-надолу ще бъдат разгледани някои категории на кармично влияние и насоки за тяхното пречистване/освобождаване от карма.

Вярвания.

Това е основният суров материал, от който създаваме нашата реалност. Те оказват влияние на действията ни, променят мислите ни, и се опитват да се превърнат в само-изпълними пророчества (първоначална нагласа, върху която сме фиксирани и която подмолно определя изхода на някое начинание). Те никога не са оформени само от едно събитие, а се оформят на етапи, над граждат се и израстват в цялостни системи от вярване/светоглед.

В детството, когато нашите умове са лесно манипулируеми, ние наблюдаваме околния свят, за да си изградим карта на това, което се случва около нас. Ранните събития в живота ни, когато сме много чувствителни, са първите, които оформят нашите вярвания и нагласи. Следващото събитие ще бъде използвано, за да тестваме вярването си и ако трето и следващо събитие го потвърдят, то се запазва и спрямо него измерваме различни страни от живота си.

Това е единият от аспектите, в които придаваме фиксирана форма на Свободната си Воля (способността да действаме и избираме свободно и с чистота). Ние изграждаме вярване чрез значението и значимостта, които отдаваме на всяко от събитията. Вярванията не могат да се променят само чрез само утвърждаване или използване на съзнателния ум, тъй като подсъзнателният ум (който е въвлечен в голяма степен при тяхното изграждане) изисква сензорен опит, за да тества и утвърди вярата.

Ние трябва да си спомним иницииращото събитие, самия корен, от който е тръгнало всичко, и последвалите доказателства, и да им дадем ново значение, за да препрограмираме реакциите си (регресионна терапия) или изцяло да разтворим фиксирания ни модел (медитация, не-мислене, наблюдаване и не-отъждествяване) или да използваме потоци енергия, за да не позволим повторно фиксиране (работа с трансформиращите способности на Лъчите, превръщане в чист поток от Светлина).

Избори.

Някои от дълбоките избори, които сме направили в ранните си години, все още ни ръководят, дори изцяло да сме забравили за тях. Изборите, направени в интензивна емоционална обстановка, са запазени дълбоко в подсъзнанието ни, и ако сме потиснали някое травматизиращо събитие, така че да не се налага да го чувстваме повече, ние не можем да достигнем до този избор и да го променим. Силата на избора, зависи от интензивността на емоциите, при които сме го направили.

Например в детството сме настоявали за нещо, било ни е отказано, и в момент на самосъжаление или разочарование, решаваме, че трябва да искаме по-малко, да се задоволяваме с по-малко, да се ограничаваме в плановете и мечтите си. По-късно в живота, когато се опитваме да изградим успех, любов или щастие, винаги спираме до по-малкото или си поставяме по-дребни цели, отколкото сме способни да постигнем, т.е. изграждаме си някаква форма на нищета и недоимък.

Изборът е вид заричане пред себе си как ще действаме отсега нататък. Старият избор оцветява всеки нов избор, който правим. Веднъж след като старият избор е приет, той бива подсилван от новите избори, които причинява. За да се освободим от тях трябва да се изправим срещу емоциите, които сме затворили в изборите си, да ги балансираме и пречистим. Добри техники за това са отново само-осъзнаването, работата с автономни мисъл форми и медитацията.

Само осъзнаването насочва достатъчно енергия в проблемните зони и ги разфиксира, същото прави и работата с Лъчите. По принцип регресията би могла да помогне, стига само да не се окажете лице в лице с прекалено силни емоции, които да не знаете как да отработите.

Лични Закони.

Всеки от нас минава през периоди, в които трябва да намери смисъл в хаоса, за да намали объркването и болката, и по този начин създава закони, които да обяснят трудностите и ограниченията, и след като си даде задоволително обяснение, се успокоява. Някои от тези закони могат да бъдат много ограничаващи. Например, в детството ако сме натоварени с работа, докато другите деца играят, можем да си изработим закон, схващане, че сме тук, за да служим и работим, вместо да се забавляваме.

Чрез подобни схващания и лични закони можем да си забраним обичта, богатството, силата – изразяването на себе си – да се затваряме в редица ограничаващи ни роли. Не можем да престъпим тези закони без да се накажем. Личните закони са задържани много по-надълбоко отколкото вярванията, тъй като те са оформени от нашия инстинкт за оцеляване, и са създадени изцяло без думи, изцяло от впечатления, натрупани в подсъзнателното.

Затова и не могат да бъдат достигнати чрез нормалните процеси на съзнателното. Те могат да бъдат пречупени чрез шаманско пътуване, ако знаем къде са скрити в подземния свят. Успехът на това начинание зависи от съюзниците, които имаме в това пътуване. Най-ефективните съюзници, които съм открил за тази цел, са елфите на нощта и вампирите.

Пътуването в подземния свят, с помощта на нощните елфи, е най-мощният начин за премахване на лични закони. Ако си направите труда да изследвате някои от създанията на нощта и тяхното влияние върху психиката ни и по-специално върху задръжките, ще разберете смисъла точно на тази насока в шаманското пътуване.

Извън този метод, който е едно от много редките изключения, при които „магическите“ техники имат някакъв реален смисъл, а не са загуба на време, ресурси и съзнание, работата с Учителя в сърцето също е изключително полезен в процесите на нашето де-програмиране и възвръщането на Свободната ни воля… Защото магнетичният ефект, който предизвиква карма, не е нищо друго освен обуславяне от страна на миналото ни, ограничаване на Свободата ни във Вечното Сега.

Бъдеще.

Във всеки един момент могат да се случат много възможни варианти, да има неограничен брой бъдеще. Всички тези варианти се борят за нашето внимание, тъй като то е храната, от която те се нуждаят за да израснат и се подсилят, за да се проявят. Всяко възможно бъдеще има влияние върху нас като то се опитва да ни привлече към себе си. Негативно бъдеще стимулира негативните мисли и чувства в нас, докато позитивно бъдеще (събитие, поредица от събития) ни кара да произвеждаме позитивни чувства и мисли.

Независимо кое точно ще се прояви, те всички имат влияние върху нас точно в този момент. Фиксирането на вниманието върху един единствен вариант за дадено събитие, не само събира отслабва и премахва изцяло останалите варианти на бъдеще, но и събира силата, която ние сме вложили в тях. Работа с Лъчите за пречистване, работа с утвърдителни формули „АЗ СЪМ“ и ясно заявяване на волята, докато Махатма ни е наситила, са най-силните варианти.

Печати.

Въпреки че ние създаваме нашата собствена реалност, ние имаме влияние един върху друг, и енергиите, които взимаме от другите си взаимодействат с живота, който изграждаме за себе си. Нашето подсъзнание се опитва да бъде магнетично и прилепчиво, като колекционира всичко много лесно и после го съхранява.

Нашите аури много често са пълни със стари мисловни форми, които започват да се отпечатват дълбоко в съзнанието ни; същото се случва и с мислите и чувствата, които взимаме отвън. Запечатани сме с негативни определения, обуславяния, програми от другите още от ранно детство, натоварени сме с чужди чувства на вина и гняв.

Печатите варират по сила от обикновена мисловна форма, която идва от емоционално заредено изявление, до преднамерено проклятие, „магии“ за контрол до обсебване от дадено същество. Това, което е общо за всички тези неща е, че те не са част от нас, и това, че ние не трябва да се справяме с тях поотделно и да им отделим по-специално внимание (това е пренебрежението, което трябва да отделим към всичко, което спада в категорията „магия“ – това са просто опитите на другите да ни контролират и наложат върху нас своята воля.

Единственото определение, което мога да дам за его, проявление на егото в момента, извън неговата магнетична структура, която се разглежда тук, е желанието да взимаш решения вместо някой друг, да завземеш неговата Свободна воля, което ще свърши само с мизерия за теб.)

Ние трябва просто да изчистим тези печати от енергийните си полета (светлинните електромагнитни полета с точна и прецизна геометрична форма около нас, изградени от движението на Духа при напускането му на Празнотата). Издигането на кундалини ще ни пречисти от тези влияния, разширяването на Съзнанието ни ще накара този боклук да отпадне от нас и да се върне в полетата на причинилите ни го. Използването по-специално на 10ти Лъч и Духовния Микротрон може да свърши чудеса в тази насока.

Кармични Мрежи.

Нашите етерни тела се състоят от определен вид мрежи от жизнена енергия. Всеки от нас има индивидуални модели на тези мрежи според индивидуалното изразяване на жизнената сила. След като навлезем в поредната инкарнация, ние (добре, нашата Душа) създаваме уникална мрежа, която да ни позволи да изразим своите уникални таланти и да живеем живот според изискванията и необходимостта от определен опит – т.е. създаваме общата матрица на съдбата си и предопределяме известен нужен ни опит.

Но нашата съдба и потребност от опит се променя за всяка инкарнация и понякога наслагванията от предишни прераждания се оказват пагубни за този живот. Остатъци от предишно изразяване на Това, Което Сме може да остане и тези стари кармични мрежи не се съгласяват с начина ни на живот сега и с потребностите, които имаме сега. Например ако предишният ни опит се е отнасял до това да служим на другите, а сега искаме да сме воини, кармичната мрежа на служенето ще направи много трудно изразяването ни като воини.

Старите мрежи ще бъдат изгорени с издигането на кундалини, с активирането на електромагнитните полета и пречистването им. Старата кармична мрежа може да бъде свалена и новата (актуалната за този живот) може да бъде излекувана и възстановена изцяло.

Самскара.

Това е санскритското наименование за отделен тежък вид кармичен печат. Всяко действие, което повтаряме за дълъг период от време остава запечатано много надълбоко в електромагнитните полета и каузалното тяло. Например ако четеш през целия си живот, четенето ще е най-лесното нещо, което ще можеш да правиш. Но ако внезапно решиш да станеш атлет, ще откриеш, че това ще ти е почти невъзможно.

Не е само в това, че на тялото му липсват определени условия; твоето енергийно тяло също се е оформило от действията ти. Забележете, че подобен род обособявания не са запечатани емоционално или подсъзнателно; те са напълно енергийни, така че никаква форма на психотерапия няма да помогне.

Ако правите същото нещо за седем или повече живота, запечатването става наистина сериозно и се пренася и в каузалното тяло; тогава това се нарича самскара. Тогава ти си превърнал израза на своя живот (това, което правиш) в своя постоянна идентичност. Например, да предположим, че за седем или повече живота си избрал целомъдрието като начин на живот (например в живота на монах).

Ако сега искаш да преживееш любовна връзка, твоето каузално тяло и ефектите, които то предизвиква в по-ниските тела, няма да може да задържи тази вибрация и резонанс, така че никога няма да успееш в любовта, и нищо не може да промени това. Самскарата е прекалено дълбока, за да бъде пречистена чрез нормалните техники, тя изисква божествена намеса.

Използван източник : Shamballa-Bg.net