Анализирай с Красимир Куртев

КАК РИСУВАМЕ НАШИТЕ МИСЛИ

КАК РИСУВАМЕ НАШИТЕ МИСЛИ

Как рисуваме нашите мисли – Нашите мисли притежават енергия в нейната най-фина и динамична форма. Те постоянно се опитват да придобият определена форма, да намерят външно проявление. В естеството на човешката мисъл е заложен стремежът за проявление във физически еквивалент. Това дава обяснение как нашите фантазии, желания и страхове оказват влияние върху реални събития и се материализират в действителността.

 

ЗА МИСЛИТЕ НИ

Мислите ни притежават собствена сила. Нашите убеждения, страхове, надежди, грижи, желания – всичко това оказва влияние върху нас и околните, въздейства на реалността около нас. Светът не е безжизнена купчина от тухли, камъни и дървета, а жива трептяща система от енергия. Всяка наша мисъл оставя следа и оказва въздействие върху него.

Ние създаваме собствената си действителност чрез мислите, които пораждаме.

И ако сме решили какво искаме от живота, тогава е необходимо да развием съзнание за това. Уви, ние много често не обръщаме внимание върху това за какво мислим и как мислим.

Човек пребивава в два свята, в две реалности:
вътрешна – изградена от нашите мисли, чувства, емоции и възгледи
външна – места, вещи, събития и, хора

Тъй като не успяваме да отделим вътрешното от външното, ние позволяваме на външния свят да господства над нас, използвайки вътрешния свят като огледало, което отразява всичко което се случва.

Автор: Тинка Митева

Теми #желания #мисли #нашите мисли #Планетарни идеи #страхове #човешки мисли