ЛЕЧЕНИЕ

КАК ИСУС Е ЛЕКУВАЛ С КРИСТАЛИ

КАК ИСУС Е ЛЕКУВАЛ С КРИСТАЛИ

През 2012 година публикувах статия – „Исус е лекувал с кристали“, базирана на мои хипотези и анализи- „Исус е лекувал с кристали“. Три годни по-късно отново я поставям на вашето внимание. Може би чрез нея ще получите обяснения на някои въпроси относно минерали и кристали.

Исус  лечителят с кристали

Да спрем времето и религиозните догми, да потърсим, какво всъщност е заложено, като езотерично послание за Мировият учител и Феноменален лечител Исус. Нека вникнем от друг ъгъл в библейските „сцени“. Да спрем времето и религиозните догми, да потърсим, какво всъщност е заложено, като езотерично послание за Мировият учител и Феноменален лечител Исус.

 

Сватбата в Кана – Чудото с кристали

СВАТБАТА-В-КАНА

Сватбата в Кана Галилейска, на която присъствали Исус и неговата майка Мария. Тя била по времето, когато Исус още не проповядвал новата вяра и не правел чудеса. Както е известно, в един момент виното на сватбата свършило. И изведнъж майката на Исус поема функциите на домакиня и дава заповед на слугите: “каквото ви каже Той, това направете”. Исус изпълнява желанието на майка си и превръща водата във вино. Ако те са били само гости на сватбата, едва ли би било тяхна грижа да следят за яденето и пиенето. Намесата на Исус е лесно обяснима по единствена причина: това е била неговата собствена сватба, на която той сторил и своето първо чудо. Нека внимателно проследим стих по стих в Евангелието от Йоана глава втора:

 „1 На третия ден имаше сватба в Кана галилейска и Исусовата майка беше там. 2 И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата. 3 И когато се свърши виното, майката на Исуса Му казва: Вино нямат. 4 А Исус й казва: Какво има между Мене и тебе жено? часът Ми още не е дошъл. 5 Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете. 6 А там имаше шест каменни делви, поставени пообичая на юдейското очищение, които побираха по две или три мери. 7 Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе. 8 Тогава им казва: Налейте сега та занесете на настойника на угощението. И те занесоха. 9 И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, (но слугите, които бяха налели водата знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: 10 Всеки човек слага първо доброто вино, и по-долното след като се понапият; ти си задържал доброто вино до сега.”

…след като се понапият Дали не става въпрос за чудото на Аметистът ? Поставен във вода той оцветява светла течност във тъмно виолетова, във вид на вино (според легендите).

Старите гърци поднасяли виното в аметистови чаши, поради против препиване /Аметиста лекува алкохолизма /. След като по доброто вино се слага първо и людете се опият, има ли значение след това, какво ще им поднесеш в случая по долното, наподобяващо истинското. Може би Исус именно това е искал, защото пиянството води до неблагоразумни деяния и злини.

 

Целебната структурирана вода с Диамант

ИСУС-И-САМАРЯНКАТА

Да продължа с чудесата на Исус. Дали навсякъде присъстват минерали-скъпоценни камъни и кристали. В глава 4 от Евангелието на Йоана Богослов се натъкваме на следните стихове :

„  5 И така, дойде в един самарийски град наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Иосифа. 6 Там беше Якововият кладенец. Исус, прочее, уморен от пътуване, седеше така на кладенеца. Беше около шестият час. 7 Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва й Исус: Дай Ми да пия. 8 (Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна).

Исус е бил сам седнал така на кладенеца, бил е уморен. Но дали е пиел или е правил друго,тъй като не случайно се споменава за Яковият кладенец. Според древните ръкописи, това място на Яков е било известно с целителната си вода. „ Дохожда една самарянка…” казва Исус „ Дай Ми да пия” – „9 Впрочем, самарянката му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите не се сношават със самаряните). 10 Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?”

Жената се учудва, защо той юдеина иска вода от самата нея, която е самарянка. Но всъщност тя не знае, кой е Исус и, че той е феномен- „ Ако би знаела Божият дар….Той би ти дал жива вода?” Тук ясно се подчертава за силна енергийна вода. Легендите твърдят, че вода направена с поставен диамант и други драгоценни камъни, /които ще запазя за сега в тайна /, получава така наречената „Жива вода”, която се прави в точно определени часове от денонощието. Не случайно е вмъкнат и часът – „Беше около шестият час.”

Ако вникнем във фазите на луната и техните положителни, и отрицателни периода ще забележим, че точно по това време / между 3 и часа след обед / Луната е била в своят положителен енергиен цикъл, влияещ на хора и кристали. Мястото е било свещено ,както описах по горе . Исус й казва, че – „Нашите бащи в тоя хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото гдето трябва да се покланяме.”  „Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш живата вода?” от този стих става ясно,че всъщност Исус е бил там само с диамант и други кристали и му е било необходимо помагало да си изтегли вода за да се …. зареди.

Исус е бил лечител, феномен в областта на   паранормалното

Искам да ви представя своето виждане, че всъщност човек е сбор от много минерали и кристали.  До тук срещнахме не един и два примера за това, че кристалната решетка има и в човека, „че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама.” – Матей 3 : 9, и в минералите. В глава пета стих 13 от Евангелието на Матей пише : „Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва,…”Кога една сол губи свойството си да бъде сол? Солта е вид кристал, ако тя се смеси с вода или с нещо друго губи своите свойства. Няма нищо по ценно да не се загуби стойността на , каквото и да било. Няма нищо по велико от блясъка, свежестта и Божествеността на всяко творение – „Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.” Матей 5: 14.

 

Течният кристал е вода

ЙОАН-кръщава

Един минерал се зарежда с енергия, когато се облее с вода и се постави на слънце. След като работа с  кристала ние го измиваме, обливаме с течаща вода тоест презареждаме . Когато се сдобием с нов камък първото нещо е да го третираме чрез вода. Един риторичен въпрос, не е ли това действие един вид кръщение? Нека да сверим това в Светото писание. В глава трета стих 16 от Евангелието на Матей пише:„ И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; „ Исус сам е искал, дори настоявал да бъде кръстен от Йоан Кръстителя в река Йордан. Било е необходимо за да получи Енергията Свише. И чрез Нея да започне едно ново начало.

В този ред на мисли ще допълня за прочистването и зареждането – „…  и се кръщаваха от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.” Матей 3 : 6 . Нима не прочистваме нашите бисери, зъбите си, нашите невероятни кварцови топчета, очите си, нима не ги съхраняваме?

 

Сребърните нишки

ЖЕНАТА-И-ДРЕХАТА

Ще продължа с чудесата Исусови. Петър се обръща към Него за помощ, тъй като тъщата му умирала. Какво прави точно Исус, когато е при жената – „И когато дойде Исус в къщата на Петра, видя, че тъща му лежеше болна от треска. 15 И допря се до ръката й, и треската я остави; и тя стана да Му прислужва.” Допря се до ръката й, няма нищо случайно написано в Небесните книги. Защо точно по ръката, а не на друго място по тялото? Може би Исус е преценил, каква е болестта и е докоснал именно онзи център по ръката, така наречените активиращи точки за да я изцери. Подобно нещо може да се срещне при допир на определена зона с кристала наречен Енергиен лъч. Друго твърдение също би се вместило в подобно разсъждение –акупунктурата.

Още едно целебно дело на Исус се оказва неговата дреха (роба). Дали дрехата му е символика на неговата аурата или … –

„И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му; защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея.” Матей 9 :20 21

УРИМ-и ТУМИМ

Знаем за тази роба, че била изработена специално за Исус. В ленен плат били втъкани сребърни нишки / като проводниковата решетка, а в долният и край вградени два камъка Урим и Тимим. Биополето на Исус е било със широк диапазон, което предполага силно енергийно зареден. Въпросните два камъка са излъчвали трептения и са поддържали един затворен кръг, който бил с константна величина. Още по уникалното е, че Исус засича нейната промисъл, обръща се и казва „Дерзай дъще, твоята вяра те спаси” и тя бива изцелена. Има камъни,които засилват ясновидските способности и телепатията.

„ А Исус им отговори и рече: здравите нямат нужда от лекар, а болните;” Лука   5 : 31.

В този стих откривам моето твърдение, че Исус е бил лечител, феномен  в  областта  на   паранормалното. Той преди всичко изцелява и предава дарбата си на други, защото предстои катарзис по време на прехода. Наричан Син Божи, защо? Бог нито е раждан нито е раждал. Бог е енергия.

Всички сме творения, чеда Божи, но Висшия разум ни е пращал част от Себе Си, част от Своята неизмерна енергия. За да се подсещаме, че не сме случайно на Земята родени. Ние сме Негови частици за подпомагане и изграждане на един Нов свят, наречен в Откровението на Йоана, новият Йерусалим. Нов свят, и на нас се пада честа да бъдем част от екипа на Твореца. Всеки пророк е пратен с мисия при нас.Да ни даде нови насоки и припомни старите наставления. Ето защо Исус е син Божи, поредният силен поток  от Енергията да ни зареди и подготви към четвъртото измерение. Исус е важният крайъгълен камък, който ни прочиства и зарежда. Така ние напредваме. Всъщност Исус ни запознава с нов вид алтернативни лечения, как да се лекува чрез енергия .

„ Нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни; но което излиза от него, то осквернява човека.” Марка 7 : 15. Много тълкуватели виждат в този стих,че излизащото е лошата дума, но според мен има и нещо друго – праната. Прана в Индуизма се нарича жизнената енергия на човека. Тя тече в тялото на човек. Когато един орган остане с по-малко количество прана, той може са заболее. Посредством упражнения за раздвижване човек може да регулира количеството и правилното разпределение на прана в тялото.

Тя циркулира между всички живи организми и неорганични материи. Не случайно по горният стих се подсилва със следващият,той гласи следното: „ Ако някой има уши да слуша, нека слуша!” Всеки има уши,но не всеки има желание да се одухотворява да се учи. На много меса в Писанието ще срещнете този стих.

 

Това е скаполит, кристала за очите

Но да продължа. Когато сме под гняв от всеки енергиен център излиза прана и количеството на тази енергия драстично спада , последствията са главоболие, инфаркт,инсулт и други. Ако нямаме свойството да балансираме емоциите си,то ни е необходимо нещо, което да ни презарежда. Това са минералите.

” Като рече това, плюна на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите му;” Йоан 9:6.

Нардово масло – Миропомазването

Евангелието от Иоана  в глава 12: 3 – Тогава Мария, като взе един литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исуса,” – нардово масло – нар. Нарът е бил подложен на изследване от  учени от университета в Уисконсин, САЩ. Според тях екстрактът от нар спира в най-висока степен развитието на рака в простата.Той наистина съдържа витамините А , С и Е. А заедно с мангостана, азиатски плод,са в челото на класацията на плодовете по ORAC стойност,т.е.те имат най-висок капацитет на поглъщане на кислородните радикали. С други думи нарът е мощен антиоксидант! Богат е на витамини P, B1, B2, B6 и B12, а също така витамин E и провитамин A. Мария намазва ходилата на Исус  с едно от най драгоценните масла.Това е Божествен плод, който се съдържа и в камъка Гранат.

Ако четем Стария Завет внимателно ще забележим, че нарът има сакрален характер. Първосвещеникът е влизал на среща с Всевишния Бог в пресветото място с мантия, на която са били извезани нарове – /Из.28/. Дали тя не го прочиства и зарежда след чудото?

 

Жизнена сила наречена „Vis Vitalis”

ЛАЗАР-ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Разбира се най-голямото чудо е възкресяването на Лазар от Исус. Исус казва – „А Исус, като чу това, рече: Тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава,” Йоан 11 : 4. Това означава, че Исус е поставил предварителна диагноза на „мъртвия” Лазар. Доказано е, че нардовото масло или така наречения плод Нар се отразява чудотворно върху болните от диабет. Както се знае при завишаване на кръвната захар болният изпада в така наречената кома. Би следвало да потвърдим предположението, че всъщност Лазар може би е бил диабетик. Исус казва-  „Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя.” ,  Йоан 11 : 11. В този стих се дава ясен знак, че Исус вече поема трудната задача да изцери в случая Лазар и покаже  на невежия народ силата на висшата енергия.

„Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил. Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън!” Йоан 11 : 42-43.

Това според мен е извършено по метода за регенериране на човешкото тяло и възвръщане изгубената му жизнена сила наречена „Vis Vitalis”. Същността на това възкресение се състои според мои изследвания и проучвания в следната схема: заредени със силна енергия минерали, Оникс, червен Яспис, Планински кристал, Сапфир, Херкимер кристал. Петте камъка са били поставени в така наречената жива вода.

Из книгата „Великата симбиоза”  – автор Красимир Куртев

Публикувано в www.chudesa.net

Теми #Исус #кристали #лечение с кристали #минерали и кристали