Нумерология

Какво казват числата -7 8 и 9

Какво казват числата -7 8 и 9

Какво казват числата – 7 8 и 9. И отново мъдрите слова на Бениса Дуно: „Всякога един човек в даден случай представлява едно число, една величина. Може да е количествена, може и да е силово. Може да е една величина на човешкия ум, може да е на човешките чувства.“

Значението на цифрите. Числата 7, 8 и 9

 Ежедневният живот не го за­доволява – то се отегчава. Никога няма да се поколебае да промени живота си, да скъса с миналото, да поеме нова посока. Не го плаши да започне от нулата. Където и да се намира, може да разчита на своя шанс. То има шанс! Но е непредпазливо и е подложено на риска да бъде излъгано. Може да стане избухли во, променливо и безскрупулно и да се превърне в опасност за близките си. Ще има успех във всички професии, които изискват риск. Едновременно с това може да се превърне и в ловък спекулант.

Интуитивно, 7 трябва да умее да балансира със страстите си. Ще се разбира добре с 3, 6 и 9. Ако вие сте свързан със 7, изгонете привичките си от вашия живот и внимавайте да не го направите спокойно, защото рискувате да го загубите. То обича да живее в известно неспокойствие.

7 е атракция, хармония, зависимост. То обича това, което е хубаво, но е чувствително, сантиментално, алтруистично и съвсем малко, наивно. Обича децата, птиците, природата, цветята, полето и животните. Весело, любезно и приятно, то е винаги искрено, дори когато променя възгледите си. 6 има нужда от преживявания, от нежност. То може да бъде забелязано и не се отрича от почестите. Лакомо е за благотворителни жестове. Презира “историите” и въпреки че е обкръжено от многобройни прияте ли, успява да възцари между тях любов и съгласие. Притежава дарбата на помирител. Умее да посреща гости и домът му е мебелиран с вкус.

ПЪТ 7 е осеян с кръстове, кабалистични знаци и предсказа­ния. Вие трябва да си ги обясните. Той пресича непроходими го­ри, но ще бъде жалониран с посредничеството на благоприятни знаци.

ЧИСЛОТО 8

Значението на цифрите. Числата 7, 8 и 9

Символ – четирите равносметки, които момее да замести в наши дни един калкулатор.

Осем е двойният хептенер (двойна четворка); символ на един­ството между силите и средствата. Това е числото на друидизма, смекчаващо чрез единството на противоположните качества глупавото влияние на четворката върху човешката съдба. Това е числото на материалния успех. То означава надежд­ност, доведена до съвършенство, тъй като е представена от двоен квадрат. Разделено на 2, то има равни части (4 + 4). Ако още веднъж го разделим, получените части също ще бъдат равни – 2, 2, 2, – показвайки четирикратно равновесие. Числото 8 има своя девиз: “без покрив над главата и без хляб на софрата никога няма да останем”, но за всичко останало тряб­ва жестоко да се бори, да се труди, да преодолява препятствия­та по пътя към целта си.

Числото 8 носи победа – предимно в сферата на материално­то. Нерядко – след упорита борба. Хората на 8 са възприемчиви, но често не срещат разбиране от околните и страдат от самота. Те скриват жаждата си за ду­шевна близост и топлота под маската на външната студенина и отчужденост. Не обичат нищо повърхностно и ефимерно. Обичат реда и материалната обезпеченост. Всичко постигат с много труд, със собствените си сили. Техният начин на живот се отличава с постоянство и често, особено когато вече са близо до старостта, достигат материална обезпеченост.

За хората от този тип са ха­рактерни упоритостта и трезвият поглед върху нещата от живота. Те високо почитат правилата и законите. Това са хора прагматични, благоразумни във всичко, внимателни, педантични и методични, много трудолюбиви и настойчиви в постигането на своите замисли и цели. Рядко се оказват в подчинено положение.

В своя живот хората от този тип преследват повече материално­то благополучие – те трябва да бъдат сигурни в утрешния ден. Склонни са към меланхолия. На тях винаги може да се разчита, тъй като са способни на абсолютна вярност. Това е 8, числото на материалния успех. То е делово и ловко, практично и хитро. Не мечтае никога и малко размишлява. Предпочита действието. Ни­що не би могло да се противопостави на неговия успех – в със­тояние е да разбива преградите, които не може да прескочи. Силно, солидно, бликащо от здраве, 8 знае как да си намери при­ятели. Успехът му е обещан. Обича комфорта и не се спира пред нищо. С учудваща активност може да се занимава с различни дей­ности.

Подпомогнато е от необикновена памет и устойчивост пред всички изпитания. При него няма място за химери. При то­ва то реализира своите проекти и ги вижда в перспектива. Тъй като изисква много от своето обкръжение, му се случва да бъде излъгано от своите подчинени, съдружници и хора, с които раз­деля живота си. Знак на разума, числото 8 ще се разбира добре с 2, което ще му донесе своята уравновесеност, с 4, което ще му даде сигур­ност и с 7, което няма да страда никога от самотност…

ПЪТ 8 ще бъде широк и функционален. Трябва да бъдете ло­вък, заинтригуващ и действен. Богатството ще ви възнагради.

ЧИСЛОТО 9

Значението на цифрите. Числата 7, 8 и 9!Символизира простора на морето.

Това е числото на пълното съвършенство. Деветката обхваща всичко, тъй като съдържа в себе си всички цифри от 1 до 9. Това е числото на посвещаването в тайнството, пътят от смъртта към прераждането, тъй като символизира пълния кръг . 9 е символът на всеобщия успех, най-голямото от всички еле­ментарни числа. То обединява чертите на цяла група, което го прави контролиращ фактор, ако е развито в пълна степен. Като трикратно число 3, числото 9 превръща устойчивостта в стремеж. Числото 9 – това е краят на 9-цифровия цикъл. Това е жътва­та – богата или бедна в зависимост от това как сме действали през предишните 9 дни, месеци или години.

Хората, родени под знака на 9, са готови да завоюват всичко със свои сили. Те не ще приемат никакви възражения, а само ще се съпротивляват срещу несъгласните с тях. Притежават мъжес­тво и силна воля и, благодарение на тези си качества, достигат до бляскав успех. Твърде отрицателно се отразява на тяхната дей­ност експанзивността. Те често не премерват правилно силите си, не ги разпределят рационално.

В любовта и партньорството въобще при тях често възникват проблеми, причинени от неимо­верното им себелюбие. Надарени с добри организаторски качес­тва, те категорично не понасят подчиненото положение. Ако целенасочено използваха своите сили и способности, то биха мог­ли да достигнат до грандиозни успехи.

И така – отличават се с голяма инициативност и предприемчивост, енергичност и увере­ност в собствените сили. Тези лидери по натура разчитат изцяло на себе си, но същевременно не си позволяват да надминат.себе си. Понякога са твърде безпощадни и безцеремонни, притежават изключителна сила на волята.

9 притежава силата на властта. Благодарение на своя магне­тизъм, може да има универсално излъчване. Ако вие сте 9, мо­же би сте гений. Или във всеки случай във вас е концентрирана една силна личност, голяма интелигентност и неограничена твор­ческа енергия, която е способна да направи много неща. Вие мо­жете да си пожелаете всичко, да се надявате на всичко, да предприемете всичко.

Но вие винаги ще искате повече от това, защото сте амбициозен. Честно и едновременно с това почитано, добро, великодушно и алтруистично, мъдростта на 9 го държи винаги под закрила от усложненията, които може да предизвика неговото могъщество. Число на емоциите, 9 не може да постигне никога разбирател­ство. Нека избягва емоционалното 2. Колкото до 6, въпреки че също е емоционално, духът му на подчинение и гъвкавост ще се харесат на 9. То ще си симпатизира с 1, ще бъде очаровано от 3 и ще стане съучастник на 5.

ПЪТ 9 е привилегирован. Нищо не го спира. Винаги има пре­димство. От всички страни го обгражда поле, небе, море, безк­райност. Това е пътят на всички успехи.

Източник: http://magicaura.com

Теми #Дънов #езотерика #Нумерология #Планетарни идеи #цифри #числа