Нумерология

Какво казват числата -5 и 6

Какво казват числата -5 и 6

Какво казват числата -5 и 6. Учителят за цифрите пет и шест : „Петицата е число женско, пасивно, съдържа мекота, отзивчивост, силно въображение, никога незадоволено. 5 – човек трябва да напусне злото, егоистичното в себе си и да изпълни, да приложи божественото. Числото пет всякога взема. Прегърнеш някого, хванеш го – това е все вземане, Меркурий. 5 – има двойно лице, има опака страна. От едната страна хапе, от другата – милва.“

Значението на цифрите. Числата 5 и 6

Число е ПЕТ –  Символ. Меркурий и авантюризъм.

Пет са листенцата на розата; пет са чувствата; нервната енер­гия и сексуалността също се определят по пет основни показате­ли. Пентограмата е звезда на микрокосмоса. Числото 5 символизира риска, достигайки своя краен резул­тат чрез пътешествията и експеримента. В него отсъства стабил­ността, което, от една страна, може да доведе до неувереност, но от друга – това число е най-щастливото и най-предсказуемото. Числото 5 символизира новото, промяната, движението, тяс­ната връзка с природата, пътуванията. Казано с една дума – пет е символ на промяната във всички области на живота.

Хората от този тип притежават във висша степен жив и гъв­кав ум. Те във всичко проявяват инициатива, във всяко нещо са способни да открият рационалното зърно, често се опитват да из­пробват силите си в редки професии. Чужда им е затъпяващата рутина. Всичко в техните ръце кипи, те са стремителни, бързо реагиращи, работни. Способни са не само да правят правилни из­води, но и изразяването на мислите за тях е от особено значение. Обладани са от жаждата за знания, което ги прави критични към околните.

И макар че са находчиви, нерядко изпадат в униние от някои неудачи. Тези хора са обичани и популярни в обществото, но не се отличават с особена пестеливост. Те приличат на деца­та по своето ненаситно любопитство към всички проявления на живота. Обаятелни са и никога не губят своята ярка индивидуал­ност. Намират общ език със себеподобните си, но всъщност при­викват да живеят с останалите типове твърде задоволително.

5 обича перипетиите, промените, опитите и риска. То има пра­во, защото притежава скандален шанс. Неговата авантюристич­на природа го предразполага към големи действия и нови идеи. Това е един революционер, който живее под знака на Юпитер и на един четиримачтов кораб. 5 няма да пропусне никаква възмож­ност за пътуване. То се чувства навсякъде като у дома си и е на­дарено да учи езици. При неприятности ще предпочете винаги усложненията, дори ако са драматични, непредвидени и опасни.

Има вкус към риска. Независимо, активно и конкретно, то е ряд­ко интелигентно и предпочита да опознае нещата чрез живота, а не от книгите. Има много приятели и може да направи много за тях. Колкото до него, не се вслушва никога в съветите им, кое­то му струва много неприятности.

ЧИСЛОТО 6

Значението на цифрите. Числата 5 и 6!Символизирано от шестте цвята на дъгата, на баланса и хар­монията.

По правилата на сборуването 6 = 1 +2 + 3, където 1 озна­чава мъж, 2 – жена и 3 – любовен триъгълник. За жените, родени под знака на шестицата, това е синоним на майката в семейство­то, на добра стопанка с присъщите й качества – склонност към топлота, уют и трудолюбие. За мъжете шестицата означава за­вършеният от висшите сили универсален мъж. Хексаграмата е знак на макрокосмоса, звезда на магията и кабалата. 6 е символ на надеждността.

Това е идеалното число, което се дели както на четното число 2, така и на нечетното 3, обеди­нявайки по този начин елементите на всяко от тях.

6 е числото на планетата на любовта и на всички видове из­куства. То символизира богата душевност и вътрешна красота, изк­лючителна нежност и топлота, болезнена чувствителност и лес­на ранимост от грубостите и ниските постъпки в живота. То е израз на изтънчения вкус към всичко прекрасно, на влечението към спорта, музиката и литературата. Символ е и на любовта, приятелството и радостта на творческата изява. Хората от този тип излъчват чувствителност, те всички (без изключение) са обичани. Тяхното очарование им помага да прео­долеят подводните рифове на живота.

Тъй като всичко постигат с невероятна лекота, трябва да боравят особено внимателно с па­рите, защото в противен случай рискуват да понесат големи за­губи. По някакъв странен начин обаче те винаги имат достатъчно средства. Често влизат в брачен съюз със състоятелен партньор. Обичат всичко прекрасно и се отличават с весел нрав. Често вън­шно са много привлекателни хора, макар че това понякога ги пра­ви високомерни.

Те са винаги в крак с времето, предприемчиви и общителни са, притежават артистични способности. Работят с особен успех в онези сфери, където е необходимо да се общува с хората. Родените под знака на това число са изключително спра­ведливи. Способни са чрез трудолюбието си да достигнат каква­то и да било цел, но предпочитанието им в повечето случаи е да се потопят в морето от житейски радости.

Следва в „Какво казват числата -7 8 и 9“

Източник: http://magicaura.com

Теми #Дънов #езотерика #Нумерология #Планетарни идеи #цифри #числа