Нумерология

Какво казват числата -1 и 2

Какво казват числата -1 и 2

Какво казват числата -1 и 2. Петър Дънов пише: Човекът е една математическа формула. Той е направен само от числа. Когато приведем тези числа в букви, ще разберем смисъла на живота, ще разберем как трябва да се живее и какво е написала природата.

Символите на единицата

Неговите символи са Слънцето и Сабята.

Значението на цифрите. Числата 1 и 2

1 е числото на целта, проявяващо се във формата на агресивност и амбиция. То е всичко, започващо с буквата „а“ – първата буква на азбуката. ЕДНО е числото на планетата Слънце. То е символ на жизненост и сила, благородство и власт, на ярка изява на лич­ността. То разгъва творческите способности на човека, помага му да се пребори с редица условности и пречки и да победи.

Единицата – това е аза (личното аз), което се изявява с твърда воля, амбиция, смелост, работоспособност и човешки добродетели.

То обаче притежава и негативна окраска – изразен във висша сте­пен егоизъм и инат.

Едно е изворът на всички числа, начало на всичко живо. То вли­за в състава на всички числа, но самото то е неделимо, на него се крепи единството на Вселената. Хората на Слънцето са родени ли­дери, невероятно силни личности, които никога не остават незабе­лязани, в сянката. Това са увличащи се, импулсивни, делови хора.

Ако човек е роден под влиянието на това число, не трябва да се затваря в собствените си усещания, да не ограничава сам себе си в соб­ствените си възприятия, защото това е сигурен знак, че ще влезе в конфликт с обкръжаващия го свят. Тези хора винаги постигат забе­лежителни успехи. На тях са им присъщи великодушието, гордост­та, стремежът да създадат нещо ново, физическа и духовна сила, авторитет, стремеж към власт. Те са инициативни, с подчертано чувство за отговорност, справедливост и практичност.

Едно е лидерът, първият, шефът. То е преследвано от тази идея и рискува да изпадне в заблуждението, че е център на света. Поня­кога излъчването му е неоспоримо. В него е заложена дарбата да командва, поради което изисква подчинение от своето обкръжение. Неговата амбициозност, упоритост и самоувереност му предоста­вят възможността винаги да върви напред. Но тъй като привързва с вземането на решенията си, може да избере една фалшива посо­ка и вироглаво да продължи до катастрофа. То не е само вирогла­во, то е и яростно. Винаги върви напред и не се обръща към изминатия път. То обаче не е създател. Влиятелно и могъщо, има една цел – да успее.

Би могло да спечели и пари, които ще разпилее веднага, защото е прахосник. Агресивно и войнствено, нерядко му се случ­ва да се хвърля в необмислени авантюри. Би било по-добре, ако опита силите се в някой борбен спорт, отколкото да преследва на­лудничавите си цели. Неспособно да признае грешките си, то е в състояние да доведе безразсъдствата си до абсурд. Изпадне ли в затруднения, става егоистично и тиранично. Би трябвало да си из­бере професия, която е авторитетна и изисква чувство за отговор­ност. Поставено в подчинено положение, става раздразнително и още по-твърдоглаво. То иска да бъде шеф. Това е ролята, която му подхожда и при която то процъфтява.

И понеже все пак е число на разума, 1 трябва да развива групови дейности или в съдружие с друг. То се разбира добре с чаровно­то 3, с послушното 6 и с 9, които го допълват. Но – внимание! Не се оставяйте да се превърнете в тиранин!

ПЪТ 1. Това е пътят на крайността. Изкачва се по стръмния склон, стеснявайки се до платото. Пристигнали на върха, трябва да остане­те там или да се хвърлите в пропастта. Този път не позволява връ­щане назад. Той изисква амбиция, воля и доверие.

ЧИСЛОТО 2

Значението на цифрите. Числата 1 и 2!Символ – Везни и Луна.

2 – дявол, жена.

2 е число-антитеза, с крайности като деня и нощта. То изиск­ва равновесие и контраст и поддържа равновесието, смесвайки позитивните и нeгативните качества.

ДВЕ е числото на планетата Луна. То определя приливите и отливите на нашия успех, дарява ни с чувство за дълг.

Същевременно обаче нерядко променя нашите планове и на­дежди.

Това число изисква търпение и въздържание от дейност. Доб­ре е в деня на двойката да не плануваме важни неща. В такъв ден и в такава година се препоръчва да не се вземат кардинални ре­шения, за да не се разочароваме. Да се пазим от лъжа, фалш и загуба.

Хората, родени под знака на Луната, се отличават с емоционалност и откритост, често са надарени с художествена природа. Те леко се приспособяват към обкръжаващите ги лица и обстоя­телства и достигат целите си, преодолявайки препятствията и ин­туитивно възползувайки се от благоприятните възможности. Понякога при тях се наблюдава спад на настроението и те несъз­нателно търсят по-силен човек, който би ги подкрепил сигурно. Те са подчертани домоседи, имат афинитет към семейния живот.

Верни и чувствителни, избягват рисковите ситуации. При тях е възможна промяна на жизнения ритъм. Те са интерверти, зато­ва, макар и дружелюбни, често са затворени в своя сложен вът­решен мир, характерен с богатата си фантазия. Природата на тези хора се определя от следните свойства: чувство за отговорност, стремеж към независимост. При осъществяването на замислите си те винаги действуват дипломатично и премерено, не позволя­вайки на обкръжаващите да ги принуждават да вършат неща, ко­ито не искат, които не са им по душа.

2 се характеризира със своята уравновесеност. То може да бъ­де знак на здравето и светлината,- но също така – на бедността и смъртта. Дипломатично и великодушно, то е най-безпристраст­ното число. Способно да натежи ЗА и ПРОТИВ с такава яснота, че му се случва да навреди на собствената си кауза. По природа алтруистично, способно е дори да забрави интересите си. Тол­кова се вживява в делата на другите, че понякога става недискретно. Прекалено великодушно, понякога рискува да се намери върху плявата, да стигне до социалното дъно.

Това обаче е без особено значение за него, тъй като, до известна степен, е малко мазохист. Две гребе жертвоготовно от своето удоволствие и на­мира удовлетворение само в критиката. Вслушайте се в негови­те съвети, защото са добри и бъдете сигурни, че в случай на неприятности то няма да ви изостави. Толерантно и снизходител­но, ще прости всичко. Вие бихте могли да злоупотребите с него съвършено безнаказано. Благосклонно, общително, миролюбиво, с подчертано силно въображение, то същевременно е и плашли­во, срамежливо, а нерядко – и мързеливо.

Приема условията си за живот без протест. Приспособява се без усилия и мъка към малките ежедневни препятствия и не жадува за власт. Ако по­падне на лош път, може да се превърне в мечтател, мързеливец, лунатик, а не е изключено да потърси изход в утопии. В негови­те възможности е да бъде добър сътрудник, би могло да стане и дипломат. Но не трябва да се цели много високо.

2 е изключително емоционално и въпреки че е склонно да про­щава, партньорите му трябва да избягват да раняват неговата чувствителност. В хармония е с хората от първия тип. То се раз­бира добре с 4, 7 и 8. Да внимава особено с 6 и 9 – те са емоци­онални като него. Пресичането му с пътищата на 6 и 9 му предвещава злополучие, а не добруване.

ПЪТ 2. Криволичи през ливадите на леките възвишения. Уравновесен и спокоен, той никога няма да се ползва с предим­ство.

Следва в „Какво казват числата -3 и 4“

Източник: http://magicaura.com

Кабала Тест – Магии, Демони, Проклятия

Теми #Дънов #езотерика #Нумерология #Планетарни идеи #цифри #числа