Анализирай с Красимир Куртев

ИСТИНАТА ЗА МАГИИТЕ

ИСТИНАТА ЗА МАГИИТЕ

Повечето хора разделят магията на бяла и черна. Но магията е една. Думите бяла и черна се отнасят към начина на нейното предназначение – за добро ли се прави или за зло. С доброто всичко е ясно, за да направиш добро по магическият начин, трябва да си бял магьосник . Обаче злото може да приема различни форми. А зло за съжаление може да направи всеки, в чиято душа живеят злоба, омраза,  завист и много други от познатите ни човешки негативни черти на характера.

Истината за това, какво е магията

Магията е наука която включва в себе си физика, биология, психология и други, като при това е запазила всичко ценно и действащо за себе си от древните учения. Науката магия се занимава с енергийни въздействия върху живи и неживи обекти, тоест хора, животни, сгради, земя, коли и всичко, което ни обкръжава.

Човек не обръща внимание на началните етапи, в които проблемите му изглеждат маловажни и си мисли, че това е просто лош период. На всеки от Вас е добре позната ситуацията, когато изведнъж или постепенно всичко в живота на човек започва да върви на опаки. Намаляват или въобще изчезват положителните емоции, заместени от страх, яд, притеснения, започват проблеми в бизнеса, финансови затъвания, алкохолизъм, наркомания, разврат, семейни проблеми, здрави изведнъж се оказват раково болни или развиват други тежки заболявания, други уж са били щастливи и са живели добре, пък се самоубиват и много др. подобни страховити събития, за които хората нямат обяснение. Това са някой от многото показатели, за наличието на негативни енергийни въздействия.

Вследствие такова въздействие животът на засегнатия взема злощастен обрат и само изчистването на негативните натрупвания и постигането на енергиен баланс може да му донесе мир и спокойствие.

Какви видове вредни въздействия съществуват, как влияят те на обекта и могат ли да бъдат отстранени?

Вредните въздействия, които са познати, могат да бъдат с различен характер, но общо се определят като Ч.Е.С. (чуждородна енергийна структура, тук говорим за негативните такива). Едни от най-често срещаните у изследвани индивиди.

Всеки житейски проблем от гледна точка на науката магията в основата си е енергиен (науката физика доказва-всичко е енергия). Затова дадена ситуация може да се коригира посредством отстраняване на първопричината и осъзнаването й от човек. Това важи за всеки житейски казус, който ни създава напрежение, негативни емоции, отклонява ни или ни спира от пътя, който искаме да следваме.

Така наречените ‘енергийни проблеми’ или енерго-информационни влияния се делят на три основни типа:

  • Преднамерени (уроки, проклятия, енергиен вампиризъм и магии);
  • Непреднамерени (несъзнателни и/или автогенни енергийни проблеми- въздушно карате, взаимодействия с околната среда – Геопатогенни зони и други;
  • Индуцирани (кармични натоварвания, автомагии, негативни мисловни модели-вграждане на мисъл-форми, внушения, автогенни енергийни проблеми – частично влизат в този клас);

В реалния живот винаги се касае за комбинация от няколко фактора и от трите класа, като винаги има един или два, които са доминиращи. Почти винаги подобен род проблеми засягат освен човека (пациента) и  цялото му семейство и близки приятели, особено интимни.

Причина за това е, че в едно семейство, или любовна връзка често има силни емоционални и енергийни връзки, чрез които тези енергийни процеси се прехвърлят от човек на човек. А е възможно и околните да са част от проблема или също атакувани от негативни форми.

Във всеки случай обаче изчистването е необходима процедура, поради факта, че човек сам не е в състояние да отстрани от себе си тази отрицателна енергия. Напротив, с времето нещата се задълбочават и усложняват и в повечето случай завършват фатално, благодарение на нелепа ситуация, тежки заболявания или др. Важно е при откриване или съмнение за наличие на някое от по-горе описаните отрицателни влияния да се направи обстоятелствена диагностика и да се започне изчистваща процедура, за да се избегне допълнително негативно акумулиране и най-вече последиците от него, за които вече споменахме, оказващи се много често трудно поправими или въобще непоправими.

*За консултации Красимир Куртев: 0897 339585

Изчистващите процедури не нарушават свободната воля на човек, напротив те стимулират осъзнаването на собствената отговорност спрямо развитието на живота ни. Целта им е да се премахнат пречките и човек да върви по своя истински път на духовно развитие, вследствие на който получава заслужените земни и духовни блага. Една подобна терапия се извършва за цялото семейство, защото ако терапията е частична има по-слаби резултати, или никакви, поради непрекъснатите контакти със семейната среда. Но запомнете! Изчистващата процедура, извършена сама по себе си, без полагането на определени усилия от страна на човека, ще е слабо продуктивна и даваща  незадоволителни   резултати.

***

Важно по време на процеса е и анализирането на мисловния модел, определянето и отстраняването на онези части от него, които подхранват проблема. Защото в противен случай дори и при изчистване на негативното влияние, човек пак ще привлече проблеми със собствените си негативни мисли и постъпки. Всеки човек е отговорен за мислите, думите и делата си. Никой няма право да замърсява пространството със зловредните си негативни излъчвания, с което да вреди на всичко, което го заобикаля. Всеки допуснал излъчването на негативна мисъл или дело привлича три пъти по-силно подобно въздействие върху себе си, което се явява неговото наказание. Няма съгрешил останал ненаказан! Запомнете – Вие сами привличате лошото в живота си, чрез вашите мисли, думи и дела.

Използван източник ТУК

 

Партньорска програма – Обяви:

Имах магия – Изповед на една омагьосана жена

 

 

Теми #бяла магия #за магиите #зло #истината #магии #черна магия