Анализирай с Красимир Куртев

ИНТЕРВЮ С ДЯВОЛА

ИНТЕРВЮ С ДЯВОЛА

„Страхът е оръжие на Дявола, което човек сам е сътворил. Вярата, упована на увереността в самия себе си, е оръжието, което побеждава Дявола и води до живот, изпълнен с победа и триумф. Нещо повече: тя е връзка с неопровержимите сили на Вселената, подкрепящи човека, който вярва, че провалът и поражението не са нищо друго, освен временни преживявания.“

Страхът е оръжие на Дявола

Д-р Наполеон Хил ни дава възможност да почувстваме осезаемо кой е Дяволът в живота ни и какво причинява той чрез едно въображаемо интервю:

Кои са най-силните ти оръжия и как успяваш да влияеш върху живота на милиони хора?

Шестте най-силни вида страх, които използвам, са страхът от бедност, критика, страхът за здравето, страхът от загубата на любов, страхът от остаряване и страхът от смъртта. В едно или друго време от живота на човек аз затягам обръча или на едното, или на другото. Посявам семената на тези страхове в съзнанието на хората толкова умело, че те вярват, че това са техни собствени мисли. Завършвам мисията си като ги карам да вярват, че аз стоя точно зад портата на този техен живот, за да ги накажа за вечни времена. Разбира се, никого не мога да накажа, освен в собственото му въображение чрез някаква форма на страх.

Всъщност, къде пребиваваш, къде живееш?

Аз живея където си поискам. Времето и пространството не съществуват за мен. Любимото ми място във физическия свят е умът на тленните създания. Аз управлявам част от мозъка на всяко живо същество. Размерите на моето пространство зависят от това колко рядко мисли човекът и по какъв начин го прави. Както споменах вече, не мога да контролирам напълно човек, който разсъждава.

Искаш да кажеш, че контролираш съзнанието на хората?

Разполагам с безкраен арсенал от методи, за да контролирам съзнанието на хората. Най-голямото ми оръжие е бедността. Непрекъснато обезкуражавам хората да придобиват материални блага, тъй като бедността ги потиска и им пречи да мислят, а това ги прави лесни жертви.

Следващият ми верен съюзник е разклатеното здраве. Нездравото тяло отслабва способността за мислене. След това – разполагам със стотици хиляди помощници на Земята, които ми помагат да печеля контрол върху съзнанието на хората. Тези агенти са непрекъснато на мое разположение. Те са във всяка раса, от всяко вероизповедание, във всяка религия.

И все пак имаш врагове или?

Да! Всички, които вдъхновяват хората да мислят и да действат по своя собствена воля, са мои врагове. Такива са Сократ, Конфуций, Волтер, Емерсън, Томас Пейн и Ейбрахам Линкълн и други. Ти също не ми помагаш особено много.

Кой похват използваш най-често?

Притежавам толкова разнообразни начини да вляза в човешкия ум и да го контролирам, че ми е трудно да кажа кои от тях са най-мощни. Точно в момента се опитвам да разпаля нова световна война. Ако мога да настроя света да започне да се избива сам, ще успея да приложа масово любимото си оръжие за контрол над човешките мозъци – онова нещо, което вие наричате „масова психоза“.

Най-силното ти оръжие?

Най-силното оръжие, което прилагам върху човеците, се състои от два тайни принципа. Първо ще говоря за принципа на навика, чрез който тихичко влизам в главите на хората. Оперирайки чрез този принцип, установявам навика на зависимостта или това да се носиш по течението. Когато човек започне да се носи по течението, той се запътва право към Портите, които вие, човешките същества, наричате Ад.

Най-точно мога да обясня какво означава това, като ти кажа, че хората, които мислят със собствения си ум, никога не се „носят“, за разлика от другите, които мислят малко или въобще не мислят. Виж, те направо „се носят по течението“, така си е. Носи се по течението човек, който се оставя да бъде повлиян от обстоятелствата и те започват да контролират живота му. А обстоятелствата и случайността са неща, които се намират извън ума му. Такъв човек е по-склонен да ме пусне в съзнанието си и да ме остави да мисля вместо него, отколкото да поеме отговорността да мисли сам. Носи се по течението онзи, който е твърде ленив – говоря за леност на ума, за да използва собствения си ум. Ето така аз окупирам съзнанието на хората и посявам в тях своите собствени идеи.

Влизам в умовете на хората чрез мисли, за които те вярват, че са техни собствени. Онези, които ми служат най-добре, са страхът, суеверието, алчността, сребролюбието, сладострастието, отмъщението, гневът, суетата и обикновената леност. Използвайки едно или повече от тях, мога да вляза в ума на човека по всяко време, но най-добри резултати постигам докато човек е все още млад и докато не се е научил да затваря всяка една от тези девет порти.

Родители, учители, религиозни водачи и много други възрастни служат на целите ми, без самите те да го подозират, като сриват у младите хора умението да мислят самостоятелно.

Кои хора не би могъл да завлечеш в твоят Ад?

Нямам влияние върху човек, който не се носи по течението – сега или когато и да било. Контролирам само слабите, а не онези, които мислят самостоятелно.

В тази публикация са включени фрагменти от www.obekti.bg

Теми #алчността #гневът #дяволът #интервю #наполеон хил #обикновената леност #отмъщението #сладострастието #сребролюбието #страхът #суеверието #суетата #съзнанието на хората